Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie voorstellen

Welke maatregelen stellen jullie voor om Genk-Midden veiliger te maken?

59
51

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Gevaarlijke bocht Schurfstraat Termien
De schurfstraat is sinds enkele jaren verlengd dmv 2 doodlopende straten omdat er nieuwe verkavelingen zijn vrijgekomen. Sinds kort zijn deze verkavelingen ook al deels bewoond en begint hier een gezellige drukte te ontstaan. Voornamelijk jonge gezinnen hebben zich hier gevestigd. Mede door bovenstaand gegeven is ook het verkeer toegenomen. Hierdoor hebben we gemerkt dat er zich op de bocht tussen het nieuw en oud gedeelte een gevaarlijke situatie is ontstaan. Bij het inrijden van de bocht is het praktisch onmogelijk om je tegenligger te zien. Ook fietsen en spelen hier regelmatig jonge kinderen waardoor we als buurtbewoners extra waakzaam zijn. Kunnen jullie dit hekel punt onder de loep nemen en de nodige stappen treffen om dit punt zo verkeersveilig mogelijk te maken? Recent zijn hier al verschillende ongelukken op een haar na vermeden. We vertrouwen erop dat jullie deze situatie correct inschatten om de verkeersveiligheid te verhogen alvorens er iets gebeurd. Alvast bedankt!
Fabio S.
0 2
lees meer
Verhinder het sluipverkeer door de Kneippstraat door de straat op te delen in doodlopende stukken
Doorgaand verkeer is nu al officieel verboden in de Kneippstraat (uitzondering fietsers - wandelaars), maar toch zien we regelmatig wegpiraten. De straat in doodlopende stukken opdelen zou het verbod helpen afdwingen en het gemeenschapsleven op de straat en de veiligheid van schoolgaande jeugd op weg van / naar school ten goede komen. De straat is trouwens ook een wandel- en fietsstraat bij uitstek en deel van de wandelroute van de Maten. Jullie geven zelf aan dat (zelfs met de eventuele nieuwe projecten) de Hasseltweg het verkeer makkelijk aan zou moeten kunnen. Als die uitspraak correct is, is er dus ook geen nood om doorgaand verkeer in de Kneippstraat toe te laten. En als er wel file ontstaat op Hasseltweg wordt het actief weren van sluipverkeer in de Kneippstraat heel belangrijk. In beide gevallen is het opdelen van de straat in doodlopende stukken een goed idee. De kost van een dergelijke wijziging lijkt me ook vrij beperkt te zijn (een aantal bloembakken en verkeersborden)
Thomas D.
0 4
lees meer
Heraanleg Slagmolenweg -> minder sluipverkeer door vertraging en inschuifbare paaltjes
Slagmolenweg met IJzersteenweg is dé spil van het sluipverkeer en deze gaat toch heraangelegd worden. Hier kan gekozen worden voor een fietsstraat, zodat het verkeer trager gaat en deze onpopulair wordt voor sluipverkeer. Plaatselijk verkeer zal weinig hinder hebben, vermits deze meestal toch al traag rijden. En ter hoogte van de Slagmolen kan een knip gemaakt worden met paaltjes die omlaag kunnen gaan (maar standaard omhoog staan). Bewoners die hinder hebben omdat ze hier niet meer door kunnen of diensten kunnen beschikken over kaart om de paaltjes naar beneden te laten gaan. Ingang van toegang parking Slagmolen/De Maten kan voor de paaltjes gemaakt worden. Voordelen: minder extra structuurwerken nodig, sluipverkeer wordt de wijk niet binnengeleid, ontsluiting van Termien voor buurtbewoners (richting Diepenbeek) blijft bestaan, misschien ook minder drempels nodig op de Hutten ten voordele van bus en skeelerroute?
An L.
0 3
lees meer
Sluipverkeer Wiekstraat
Wij wonen op de Wiekstraat op het gedeelte tussen de Landwaartslaan en Genkerhei. Het sluipverkeer in beide richtingen is hier enorm. Met nog meer winkels op de Hasseltweg op komst gaat dit enkel nog toenemen. Wij zouden voorstellen om een knip te zetten op de plaats waar nu de snelheidsremmer ter hoogte van de Genkerhei ligt. Of eenrichtingsverkeer te maken op de Wiekstraat vanaf de Landwaartslaan richting centrum en eenrichtingsverkeer in de Genkerhei vanuit de Hasseltweg. Zo blijft de verbinding met Boxbergheide voor de vele fietsers en schoolgaande kinderen bestaan.
Ronald E.
0 4
lees meer
Afsluiten Peerdsdiefweier tussen Matenstraat en De Mierlik/Rockxweier
De Peerdsdiefweier tussen de Matenstraat en De Mierlik/Rockxweier ligt op fiets- en wandelroutes en loopt op dit gedeelte door De Maten; het gebied links als rechts wordt beheerd door Natuurpunt. Afsluiten van deze weg voor doorgaand autoverkeer lijkt mij zeer positief voor de veiligheid en zeker ook het veiligheidsgevoel van wandelaars en fietsers die deze route gebruiken. Automobilisten hebben een alternatieve weg ter beschikking die geen of nauwelijks extra tijd vraagt. Voor zover ik weet zijn er op het gehele stuk tussen de voorgestelde knips in blauw geen huizen. Er zijn wel twee toegangen tot percelen tussen de knip rechtsboven en de groene lijn. Het is wel de bedoeling dat er een regeling wordt getroffen zodat de gebruikers van deze percelen hun perceel nog kunnen bereiken.
Jan V.
0 2
lees meer
Plaatselijk verkeer inrit ventweg Hasseltweg Wiekstraat 1 + zone 30
Bij het inrijden vanaf de ventweg aan de Wiekstraat nr 1 (Kwadro) vragen we om ‘plaatselijk verkeer’ in te stellen. Dit om te verhinderen dat vrachtvervoer en bezoekers van de handelszaken terugdraaien via Wiekstraat en Westerwennel om zo via rotonde aan de Wennel terug op de Hasseltweg te komen. Uiteraard dient de naleving daarvan zeker in de beginfase gecontroleerd te worden (o.a. slimme camera’s). Zone 30 instellen tot aan de Zodenstraat gelet op de versmalde wegbreedte ter hoogte van Wiekstraat 13 tot 39. Er wordt daar veel te snel gereden.
Christina M.
0 3
lees meer
Dagelijk straatracers & enorm veel lawaai Westerring in Oud-Termien
Dagelijks scheuren er straatracers (auto´s, quads, motors) tegen overdreven snelheid over de westerring. Dit is sowieso al een enorm lawaaierige baan die van voor zonsopgang tot diep in de nacht overlast veroorzaakt voor de buurtbewoners. Voorstel: - plaats een trajectcontrole van aan het kruispunt met de Europalaan tot aan het kruispunt met de zuiderring - plaats geluidsschermen t.h.v. het bewoonde gedeelte van de Westerring (t.h.v. Rozenkranslaan, Haasberg, Steeneikstraat & Calvariestraat)
Thomas G.
0 0
lees meer
Knip Westerwennel/Wiekstraat
Met enkele zware betonblokken op dit punt is de knip een feit . Geen zware infrastructuurwerken en onderhoud ( bloembakken ed ) nodig en totaal geen sluipverkeer meer .
Erik P.
0 3
lees meer
fietsstraten aan basisschool de Schom
Mogelijkheid om plattewijerstraat, Elshaag, Zavelputstraat, Rakestraat en de schoorbosstraat om te vormen naar fietsstraat? Bij aanvang en einde van de schooldag wordt hier veel te snel gereden, kinderen moeten uitwijken voor kriskras geparkeerde auto's terwijl ze worden ingehaald door andere auto's.
Maarten C.
0 0
lees meer
Gevaarlijke verkeerssituatie schurfstraat
Sinds enkele jaren is de doodlopende schurfstraat in Termien ´doorgetrokken´ voor de bouw van enkele nieuwbouw woningen. Deze nieuwe woonwijk bestaat vnl uit jonge gezinnen, vaak met kinderen (of koppels met een kinderwens) Door het doortrekken van de straat, ontstond er een ´knik´ tussen het punt waar de straat vroeger doodliep en de nieuwe woonwijk. Deze ´knik´ zorgt voor een moeilijk zicht en vaak zie je de tegenligger nauwelijks aankomen. Dit heeft al geleid tot enkele bijna-accidenten waardoor een oplossing zich sterk aandringt. Ikzelf heb dit al eerder aangehaald maar men wou hier geen gevolg aan geven. Bijzonder jammer en spijtig dat er altijd eerst iets moet gebeuren alvorens men wil ingrijpen. Bij deze een warme oproep om gevolg te geven aan deze gevaarlijke verkeerssituatie waar dagelijks jonge kinderen mee geconfronteerd worden. Adres: punt situeert zich thv +/- schurfstraat 57. Ik heb getracht het aan te duiden op de map hieronder.
Niels V.
0 1
lees meer
Snelheidsremmers op de ventwegen naast de Hasseltweg
Door het drukke verkeer tijdens de spitsuren ontstaan er filles op de laatste stukken van de Hasseltweg richting Genk. Veel chauffeurs maken dan gretig gebruik van de ventwegen om het aanschuivende verkeer voor te steken. Met hoge snelheden wordt het aanschuivende verkeer voorbij gestoken. Als fietser of voetvoetganger is het op dat moment levensgevaarlijk om de Hasseltweg over te steken om naar de winkels aan de overkant te gaan.
Freddy W.
0 1
lees meer
Ooster- en Westerwennel
Snelheidsmeter en wegvernauwingen op de Ooster- en Westerwennel. Ik ben echt geen voorstander voor een knip Wiekstraat/Westerwennel want daar straffen jullie de bewoners van de wijk mee. Zijn we verplicht de Hasseltweg te nemen en in de file te staan, omdat de Hasseltweg al verzadigd is.
Patricia V.
0 1
lees meer
Knip Zodenstraat (voor gemotoriseerd verkeer)
De aansluiting van Zodenstraat op Hasseltweg werd herhaaldelijk aangegeven als een gevaarlijk punt bij bevraging van HBVL rond gevaarlijke fietspaden: https://www.hbvl.be/extra/static/2020/fietsgevaar/. Er staan geen huizen aan Zodenstraat. Deze straat volledig knippen creëert een extra veilig fietspad voor onder andere schoolgaande fietsers. Het kan ook de aantrekkelijkheid van gebruik Wiekstraat en Wennel voor ontwijking file op Hasseltweg tussen Zodenstraat en rotonde aan De Wennel.
Jan V.
0 2
lees meer
Veilige oversteekplaats (zebrapad) van de Hasseltweg ter hoogte van de Coghenstraat
Als een van de 50 gezinnen van Bokrijkpark zou ik willen vragen een veilige oversteekplaats (zebrapad) van de Hasseltweg ter hoogte van de Coghenstraat te voorzien voor voetgangers. Dit zou ook bijdragen aan de veiligheid van de talrijke wandelaars uit de wijk Bokrijk die uit de Aspergerijstraat en omligggende straten de Coghenstraat gebruiken om in het domein Bokrijk en het openluchtmuseum te wandelen.
Jan V.
0 2
lees meer
Wennel-oosterwennel-westerwennel
verkeersborden -3,5T en plaatselijk verkeer. Westerwennel voorzien van verkeersremmers (verhoogde kruispunten , verkeersdrempel,bloembakken) en radarcontrole
Martin A.
0 1
lees meer
Zebrapad ter hoogte van coghenstraat
Het is zeer gevaarlijk als ik zelf of met mijn kids de straat wil oversteken. Van de achterliggende wijk Bokrijk zijn er mensen die op dit punt willen oversteken naar de bossen van Bokrijk.
Maria K.
0 2
lees meer
Zebra-pad Hasseltweg ter hoogte van de coghenstraat
Elke dag steek ik op deze plek de Hasseltweg over om een wandeling in Bokrijkpark te maken, ik ben niet de enige, er wonen 50 gezinnen in de Residentie aan de Coghenstraat en velen in de wijk daarachter.
egbertha s.
0 1
lees meer
Zone 30 voor straten zonder afgescheiden fietspad en ventwegen
Experten raden aan om op straten met gemengd verkeer de maximumsnelheid te beperken tot 30km/u (*) . Dit ondermeer omdat de kans op een ernstige verwondingen bij een botsing tegen deze snelheid veel kleiner is dan bij 50km/u. Bovendien bevinden bijna al deze straten zich in woon en/of winkelgebied waardoor de kans op weggebruik door fietsers en/of voetgangers en auto's groter is. Ook op de ventwegen langs Hasseltweg lijkt 30km/u een goed idee, mede door het feit dat wandelaars en fietsers de ventwegen moeten kruisen en volgen om aangelegen woningen en winkels te bereiken. Dit laatste doordat de doorgangen van fietspad naar ventweg slecht zijn afgestemd op de inritten. (*) Bron: Topic Guide Urban Road Safety and Active Travel in Sustainable Urban Mobility Planning
Jan V.
0 1
lees meer
Herinrichting Slagmolenweg
Gezien de wateroverlast op de Slagmolenweg dd 29-30/06/2021: bij de herinrichting van de Slagmolenweg vooreerst de brug over de Stiemer verbreden zodat er voldoende waterdebiet onderdoor kan.
Jos H.
0 3
lees meer
Wennel plaatselijk verkeer. Zeker geen knip.
Zoals ik al veel heb gelezen: de Hasseltweg is het probleem. De bewoners en frequente bezoekers van de hele Wennel (Ooster-, Wester- en de Wennel zelf) moeten daarom niet benadeeld worden met een knip. Ikzelf kom 3 tot 5 keer per week naar de Oosterwennel omdat mijn ouders er wonen. Ik stel voor om van de hele Wennel plaatselijk verkeer te maken en dit ook af te dwingen. Misschien met camera's of paaltjes die in de grond kunnen zakken. Bewoners zouden dan een aantal nummerplaten van frequente bezoekers kunnen doorgeven. Zodat de bewoners en frequente bezoekers vlot op de Wennel geraken. Dit moet toch technisch mogelijk zijn. Snelheidsremmers in De Wennel zelf kunnen als De Wennel terug een straat wordt ipv de parking van brasserie De Wennel. Zoals ook al gelezen: hopelijk nooit dringende interventie hulpdiensten op bv zaterdag namiddag. Dan moeten ze eerst de files trotseren en dan de toestand in De Wennel. Slechts één in- en uitgang voor de hele Wennel lijkt me geen goede zaak.
Peter N.
0 2
lees meer
Westerwennel
Heel de Wennel uitroepen als woonwijk zone 30 , verkeersborden -3,5T en plaatselijk verkeer. Westerwennel voorzien van verkeersremmers (verhoogde kruispunten , verkeersdrempel,bloembakken) en radarcontrole.
Martin A.
0 1
lees meer
Verbetering gevaarlijk kruispunt Zodenstraat / Hasseltweg en verkeersbord voorrang van rechts Hennepstraat.
Een knipafsluiting Westerwennel is niet opportuun want dan gaat het verkeer via de Zodenstraat naar de Hasseltweg en dit kruispunt (met fietspad en kleine rotonde) is HEEL GEVAARLIJK. Verkeersbord "voorrang van rechts" in de Wiekstraat/Hennepstraat kan ook nuttig zijn want er zijn chauffeurs die nooit voorrang geven.
Jos H.
0 2
lees meer
Pas op de ventwegen van de Hasseltweg het STOP principe toe. Deel 1
Brede en duidelijke drempels op verschillende stukken van deze ventwegen om fietsers en voetgangers van het fietspad veilig over deze ventwegen te doen geraken. Hierdoor zullen ook de A-sociale bestuurders die de ventwegen misbruiken als afkorting om de file’s te vermijden ontmoedigd worden. Moedig het winkelen met de fiets of te voet ook wat meer aan. Persoonlijk doe ik het ook regelmatig maar veilig is het winkelen op de Hasseltweg met de fiets of te voet zeker niet. Ga maar eens te voet van de Wennel naar de Aldi of Lidl. Ik zou voorstellen voor een eiland voor de Hubo, Leen Bakker, Aldi en Krefeld. Aan het gedeelte Albert Hein zou ik het zelfde voorstellen. Betrek de grote winkelketens langs de Hasseltweg om hun parkings ook voor fietsers en voetgangers veiliger en duidelijker te maken.
Dominique H.
0 2
lees meer
Van rotonde aan De Wennel een keerpunt maken (zonder grote heraanleg)
Dit voorstel is aanpassing van rotonde tot een keerpunt door vervanging van borden en wegmarkering. Verkeersstudies hebben getoond dat de capaciteit van de Hasseltweg volstaat. Niet meegenomen in de studies is de verkeerscapaciteit van de rotonde, die veel lager is dan die van de Hasseltweg. Het vademecum "Veilige wegen en kruispunten" zegt over rotonde onder andere het volgende: "een rotonde zorgt ervoor dat elke aansluiting ‘evenwaardig’ wordt. Hierdoor kunnen bepaalde takken minder snel op de rotonde komen. Kleinere straten kunnen op deze manier het doorgaand verkeer op de hoofdas belemmeren en zo meewerken aan het ontstaan van sluipverkeer. Bij verkeerslichten kan er rekening gehouden worden met de intensiteiten op de verschillende takken. Rotondes worden dus bij voorkeur aangelegd op een kruispunt van evenwaardige wegen" De rotonde aan de Wennel zou dus eigenlijk geen rotonde mogen zijn. https://participatie.genk.be/genk-midden/topics/1030/ kan verkeersdruk bijkomend verlagen.
Jan V.
0 2
lees meer