home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Jullie voorstellen

Verhinder het sluipverkeer door de Kneippstraat door de straat op te delen in doodlopende stukken

Soort maatregel

Knip/afsluiting

Motiveer je voorstel

Doorgaand verkeer is nu al officieel verboden in de Kneippstraat (uitzondering fietsers - wandelaars), maar toch zien we regelmatig wegpiraten. De straat in doodlopende stukken opdelen zou het verbod helpen afdwingen en het gemeenschapsleven op de straat en de veiligheid van schoolgaande jeugd op weg van / naar school ten goede komen. De straat is trouwens ook een wandel- en fietsstraat bij uitstek en deel van de wandelroute van de Maten. Jullie geven zelf aan dat (zelfs met de eventuele nieuwe projecten) de Hasseltweg het verkeer makkelijk aan zou moeten kunnen. Als die uitspraak correct is, is er dus ook geen nood om doorgaand verkeer in de Kneippstraat toe te laten. En als er wel file ontstaat op Hasseltweg wordt het actief weren van sluipverkeer in de Kneippstraat heel belangrijk. In beide gevallen is het opdelen van de straat in doodlopende stukken een goed idee. De kost van een dergelijke wijziging lijkt me ook vrij beperkt te zijn (een aantal bloembakken en verkeersborden)

Kies eventueel een foto, beeld,... om je voorstel te illustreren (max.1 MB).

8
4
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties

Ik schaar me voor de volle 100% achter het voorstel van Thomas D. De Kneippstraat in stukken knippen lijkt me de enige manier om de reeds lang aanwezige borden "uitgezonderd plaatselijk verkeer" afgedwongen te krijgen bij tal van bestuurders die sinds jaar en dag hun voeten vegen hieraan en deze parallelweg gebruiken van aan de Holeven tot aan de kabelbrug. De komst van 3 nieuwe drukbezochte winkels en de zonder twijfel hiermee gepaard gaande verergering van het dichtslibben van de Hasseltweg zal de neiging deze "vluchtroute" te kiezen enkel nog gaan verhogen. Cruciale punten "knippen" zie ik dan ook als ideale, enige, én zeker betaalbare oplossing hierin.
Zelden zijn er daar langs de Hasseltweg files: die files beginnen meestal pas vanaf het kruispunt Zodenstraat/Holeven, richting Genk. Alhoewel, misschien met een nieuwe Colruyt en Delhaize?
Mijn bezorgdheid gaat inderdaad in hoofdzaak over de situatie na het toevoegen van mogelijks drie (ja drie!!) supermarkten: Colruyt, Delhaize en - zo hoorde ik recent - Jumbo. Specifiek mbt het Delhaize project wacht ik nog op een mogelijkheid om officieel bezwaar in te dienen. Indien bijkomend maatregelen genomen zouden worden om overlast in zones aan de andere kant van de Hasseltweg te verminderen zal de Hasseltweg ook hierdoor meer verkeer moeten verwerken, en riskeert de Kneippstraat een parallelstrook van de Hasseltweg te worden. Zelfs zonder aanpassingen en zonder dat hier op dit moment echt tijdwinst te boeken is er nu al regelmatig doorgaand verkeer door de straat. Vandaag heb ik nog mijn zoontje moeten terugroepen omdat er een SUV kwam aangevlogen over het kruispunt met de Drijtap, terwijl de chauffeur alleen aandacht had voor zijn GSM. Zoals ik aangaf ben ik sterk voorstander om de straat in stukken te knippen. Eenrichtingslussen zouden een verbetering kunnen zijn maar nemen het risico op sluipverkeer niet helemaal weg.
Maar elke knip of eenrichtingsverkeer, eender waar, betekent voor de bewoners soms een stuk in de omgekeerde richting rijden, m.a.w. iets omrijden, ook voor een stuk langer op de Hasseltweg rijden, en dus weer meer verkeer op de Hasseltweg.
Je hebt gelijk dat dit kan resulteren in een klein beetje extra verkeer op de Hasseltweg. Maar zowat iedereen die ik spreek is van mening dat dit veel beter dan dat het omgekeerde gebeurt, namelijk dat de straat een ventweg wordt voor de Hasseltweg. In een ideale wereld kunnen enkel bewoners nog door en gelden de knippen enkel voor niet-bewoners, maar ik wilde een oplossing voorstellen die technisch en qua budget heel laagdrempelig was. Nog een aanvulling: Eventueel kan gestart worden met 1 of 2 knippen (bijvoorbeeld tussen Heiweier en Drijtap) om het risico op EXTRA sluipverkeer (vooral vanuit Hasselt naar Genk) bij de komst van Colruyt (en eventueel anderen) tegen te gaan. Dan zou het extra verkeer op de Hasseltweg ten gevolge van het omrijden van bewoners van de Kneippstraat sowieso heel beperkt blijven.
Langs de Hasseltweg wonen ook mensen. Kunnen we dan misschien de Hasseltweg eerst knippen, want daar is er meer overlast?
Beste Jos, ik begrijp dat je een ander perspectief hebt op het verkeer op de Hasseltweg. Als je denkt dat het een knip van de Hasseltweg een beter voorstel is, mag je dat natuurlijk ook indienen op het platform ;-) Belangrijk in de discussie is wel om correct rekening te houden met de vastgelegde functie van de verschillende wegen (ruimtelijke ordening) zoals ook werd beklemtoond door de mensen van de stad tijdens het wijkoverleg : De Hasseltweg is bedoeld als verbindingsweg / onsluitingsweg, de meeste straten in de omliggende wijken niet (met uitzondering van vb. de landwaartslaan). Er zijn overigens heel wat redenen om verkeer uit de Kneippstraat te weren: het is een officiele wandelroute, toekomstige fietsautostrade, belangrijke route voor fietsers op weg naar school.
Beste Thomas, Benamingen zoals 'vastgelegde functie van de verschillende wegen', 'verbindingsweg / onsluitingsweg', 'wandelroute', 'toekomstige fietsautostrade' zijn wat mij betreft enkel opgeplakte etiketten en synoniem voor 'discriminatie' of 'ongelijke behandeling' van bewoners van diverse straten. U zou ook best uw zoontje niet op straat laten spelen, want het wordt een 'autostrade'.