Skip to main content
home-page

Jullie voorstellen

Welke maatregelen stellen jullie voor om Genk-Midden veiliger te maken?

59
51

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 59 bijdragen
snelheid deel wiekstraat tussen wennel en landwaartslaan
Het verkeer komende van de wennel (veel sluipverkeer van Hasseltweg)en omgekeerd komende van de Landwaartslaan rijdt hier alsof je op de Hasseltweg rijdt...van de Wennel tot aan de bocht Wiekstraat is geen enkele snelheidsremmende maatregel waardoor ze op dit stuk vaak het gaspedaal goed induwen. Er zou zeker iets mogen gedaan worden om de snelheid wat af te remmen. de Wiekstraat tussen de Wennel en de Hennepstraat is reeds versmalde weg maar helpt niet veel. Als je uit de Hennepstraat komt moet je vaak opletten dat je niet van de weg wordt afgereden. voorstel om vluchtheuvels of andere snelheidsremmende maatregelen te plaatsen thv Hennepstraat, Zodenstraat, Gansenwijer...
cindy g.
0 0
lees meer
Wetsvoorstel indienen m.b.t. de geluidshinder geproduceerd door voertuigen, quads en moto's.
Overlast
johan l.
0 0
lees meer
fietsstraten aan basisschool de Schom
Mogelijkheid om plattewijerstraat, Elshaag, Zavelputstraat, Rakestraat en de schoorbosstraat om te vormen naar fietsstraat? Bij aanvang en einde van de schooldag wordt hier veel te snel gereden, kinderen moeten uitwijken voor kriskras geparkeerde auto's terwijl ze worden ingehaald door andere auto's.
Maarten C.
0 0
lees meer
Vrije busbaan op Europalaan en Hasseltweg (waar mogelijk)
Daar waar mogelijk (2 rijstroken per richting) autoverkeer scheiden van busverkeer door invoering van een busstrook. Dit lijkt minstens van Westerring tot en met begin Hasseltweg mogelijk. Dit komt ten goede aan de doorstroming van het busverkeer en andere voertuigen die van deze strook gebruik mogen maken. Door het beperken van autoverkeer tot een rijstrook worden de risico's op snel inhalen op de andere rijstrook beperkt. Het autoverkeer is op een groot deel van Hasseltweg en op einde Europalaan beperkt tot een rijstrook, dus capaciteit voor autoverkeer over het hele traject zou door dit voorstel niet aangetast worden.
Jan V.
0 0
lees meer
Herdenken van de verkeersstromen tussen Oosterring - Westerring en Zuiderring - Europalaan
Het gebied in deze zone heeft een grootte van 2 kilometer op 2 kilometer, met inbegrip van het Bosgebied Melberg. Wie van hieruit naar Genk-centrum moet, kan dat prima per fiets of te voet. Binnen de zone hoort enkel bestemmingsverkeer thuis - maximumsnelheid 30 km/uur. Doorgaande wegen zoals Nieuwstraat-Langerloweg en Hoogstraat dienen geknipt. Om je bestemming te bereiken dien je steeds op dezelfde route in te rijden en weer uit te rijden. Binnen de wijken (Kolderbow, D'Ierd, Vlakveld) dienen woonerven uitgebouwd, met snelheid van maximaal 20 km/uur, zodat zachte weggebruikers en spelende kinderen er alle ruimte krijgen. Voor doorgaande fietsers kunnen fietsroutes worden uitgebouwd, bijvoorbeeld van Kolderbos, via het kerkhof, door het Vlakveld richting centrum. Waar mogelijk dienen fietsers en voetgangers voorrang te krijgen. Wat het openbaar vervoer betreft, dit moet zeker ook grondig herzien worden om de leefbaarheid van dit gebied te verbeteren.
Peter V.
0 0
lees meer
Veilige oversteekplaats van Coghenstraat naar fietspad d.m.v b.v zebrapad
Om veilig vanaf de Coghenstraat te komen naar fiets of wandelroute naar Genk c.q. Hasselt of Park Bokrijk te kunnen oversteken.
Sybren J.
0 0
lees meer
Knip Zodenstraat (voor gemotoriseerd verkeer)
De aansluiting van Zodenstraat op Hasseltweg werd herhaaldelijk aangegeven als een gevaarlijk punt bij bevraging van HBVL rond gevaarlijke fietspaden: https://www.hbvl.be/extra/static/2020/fietsgevaar/. Er staan geen huizen aan Zodenstraat. Deze straat volledig knippen creëert een extra veilig fietspad voor onder andere schoolgaande fietsers. Het kan ook de aantrekkelijkheid van gebruik Wiekstraat en Wennel voor ontwijking file op Hasseltweg tussen Zodenstraat en rotonde aan De Wennel.
Jan V.
0 2
lees meer
betr uw folder telt 3 remmers voor DE Hutten en uw teksten bij elk stratenplan zegt plaatsing per 150m , DE HUTTEN is ca2 km lang
Dus op 2 km meer remmers MET bulten zetten + vernauwingen om zelfs zigzaggen onmogelijk te maken De Hutten + Meeenheide +zijstraten zijn vaste verbindingsstraten naar scholen van Termien/Genk/Bokrijk/Hasselt/Diepenbeek voor +100 kinderen , 2x daags . De afstand op De Hutten vanaf kruising met Winterbeeklaan tot kruising met Weienenhout is 930 m zonder hinder zoals van voorrangswegen : dus .. 120km per uur is dagelijks ,in beide richtingen, en zeker van zonevreemde personen ... De knip/afsluiting van de Meeenheide naar Weidestraat zou best staan op de kruising Schrurfstr/Weidestr .Dit om een deel vd bewoners en bezoekers aan de gynaecologie niet onnodig de Schom te doen of laten gebruiken om deze nog drukker maken , en zo ook sneller de Meeenweg op te kunnen
Jozef A.
0 0
lees meer
Zebrapad ter hoogte van Coghenstraat bij Hasseltweg
Zowel wij als bewoners van bokrijkpark als mensen kn de wijk erachter steken hier zeer vaak over om te gn fietsen of wandelen in Bokrijk
Leentje P.
0 0
lees meer
Parking scholen Bokrijk
De Broedersstraat en de Kuurstraat worden gebruikt als parking van vooral de middelbare school. Dit brengt overlast en onveilige situaties met zich mee. Graag een oplossing voor de ouders die hun kinderen op school met de auto willen oppikken.
Karin V.
0 0
lees meer
Pas op de ventwegen van de Hasseltweg het STOP principe toe. Deel 1
Brede en duidelijke drempels op verschillende stukken van deze ventwegen om fietsers en voetgangers van het fietspad veilig over deze ventwegen te doen geraken. Hierdoor zullen ook de A-sociale bestuurders die de ventwegen misbruiken als afkorting om de file’s te vermijden ontmoedigd worden. Moedig het winkelen met de fiets of te voet ook wat meer aan. Persoonlijk doe ik het ook regelmatig maar veilig is het winkelen op de Hasseltweg met de fiets of te voet zeker niet. Ga maar eens te voet van de Wennel naar de Aldi of Lidl. Ik zou voorstellen voor een eiland voor de Hubo, Leen Bakker, Aldi en Krefeld. Aan het gedeelte Albert Hein zou ik het zelfde voorstellen. Betrek de grote winkelketens langs de Hasseltweg om hun parkings ook voor fietsers en voetgangers veiliger en duidelijker te maken.
Dominique H.
0 2
lees meer
Heraanleg Slagmolenweg -> minder sluipverkeer door vertraging en inschuifbare paaltjes
Slagmolenweg met IJzersteenweg is dé spil van het sluipverkeer en deze gaat toch heraangelegd worden. Hier kan gekozen worden voor een fietsstraat, zodat het verkeer trager gaat en deze onpopulair wordt voor sluipverkeer. Plaatselijk verkeer zal weinig hinder hebben, vermits deze meestal toch al traag rijden. En ter hoogte van de Slagmolen kan een knip gemaakt worden met paaltjes die omlaag kunnen gaan (maar standaard omhoog staan). Bewoners die hinder hebben omdat ze hier niet meer door kunnen of diensten kunnen beschikken over kaart om de paaltjes naar beneden te laten gaan. Ingang van toegang parking Slagmolen/De Maten kan voor de paaltjes gemaakt worden. Voordelen: minder extra structuurwerken nodig, sluipverkeer wordt de wijk niet binnengeleid, ontsluiting van Termien voor buurtbewoners (richting Diepenbeek) blijft bestaan, misschien ook minder drempels nodig op de Hutten ten voordele van bus en skeelerroute?
An L.
0 3
lees meer
De hoge snelheid en het sluipverkeer aanpakken op de klotstraat. Teveel vrachtwagen die daar komen .
Men gebruikt de klotstraat als sluikweg om de drukke Hasseltweg te vermijden. Vrachtwagens die niet op deze weg moeten zijn omleiden via boekrakeweg. De snelheid ligt er veel te hoog ,daarom meer controles uitvoeren.
Gerard Q.
0 0
lees meer
geluidsoverlast
Na het ronde punt van Bokrijk beginnen de racers met auto's en moto's op te trekken, vooral 's avonds en in het weekend. Voorstel geluidsflitspalen.
Martine S.
0 0
lees meer
overdreven snelheid op de Nieuwstraat / overdreven lawaai door auto's en bromfietsen. roekeloos rijgedrag.
Het wordt hoogtijd dat de stad het hoger omschreven probleem in de Nieuwstraat en wijk Vlakveld aanpakt. Moet er eerst een ongeval gebeuren eer men ingrijpt ? Dagelijks nemen kinderen de bus om naar school te gaan of moeten ze de weg oversteken, ..... .
nedo g.
0 1
lees meer
Wennel plaatselijk verkeer. Zeker geen knip.
Zoals ik al veel heb gelezen: de Hasseltweg is het probleem. De bewoners en frequente bezoekers van de hele Wennel (Ooster-, Wester- en de Wennel zelf) moeten daarom niet benadeeld worden met een knip. Ikzelf kom 3 tot 5 keer per week naar de Oosterwennel omdat mijn ouders er wonen. Ik stel voor om van de hele Wennel plaatselijk verkeer te maken en dit ook af te dwingen. Misschien met camera's of paaltjes die in de grond kunnen zakken. Bewoners zouden dan een aantal nummerplaten van frequente bezoekers kunnen doorgeven. Zodat de bewoners en frequente bezoekers vlot op de Wennel geraken. Dit moet toch technisch mogelijk zijn. Snelheidsremmers in De Wennel zelf kunnen als De Wennel terug een straat wordt ipv de parking van brasserie De Wennel. Zoals ook al gelezen: hopelijk nooit dringende interventie hulpdiensten op bv zaterdag namiddag. Dan moeten ze eerst de files trotseren en dan de toestand in De Wennel. Slechts één in- en uitgang voor de hele Wennel lijkt me geen goede zaak.
Peter N.
0 2
lees meer
Afsluiten Peerdsdiefweier tussen Matenstraat en De Mierlik/Rockxweier
De Peerdsdiefweier tussen de Matenstraat en De Mierlik/Rockxweier ligt op fiets- en wandelroutes en loopt op dit gedeelte door De Maten; het gebied links als rechts wordt beheerd door Natuurpunt. Afsluiten van deze weg voor doorgaand autoverkeer lijkt mij zeer positief voor de veiligheid en zeker ook het veiligheidsgevoel van wandelaars en fietsers die deze route gebruiken. Automobilisten hebben een alternatieve weg ter beschikking die geen of nauwelijks extra tijd vraagt. Voor zover ik weet zijn er op het gehele stuk tussen de voorgestelde knips in blauw geen huizen. Er zijn wel twee toegangen tot percelen tussen de knip rechtsboven en de groene lijn. Het is wel de bedoeling dat er een regeling wordt getroffen zodat de gebruikers van deze percelen hun perceel nog kunnen bereiken.
Jan V.
0 2
lees meer
Gevaarlijke bocht Schurfstraat Termien
De schurfstraat is sinds enkele jaren verlengd dmv 2 doodlopende straten omdat er nieuwe verkavelingen zijn vrijgekomen. Sinds kort zijn deze verkavelingen ook al deels bewoond en begint hier een gezellige drukte te ontstaan. Voornamelijk jonge gezinnen hebben zich hier gevestigd. Mede door bovenstaand gegeven is ook het verkeer toegenomen. Hierdoor hebben we gemerkt dat er zich op de bocht tussen het nieuw en oud gedeelte een gevaarlijke situatie is ontstaan. Bij het inrijden van de bocht is het praktisch onmogelijk om je tegenligger te zien. Ook fietsen en spelen hier regelmatig jonge kinderen waardoor we als buurtbewoners extra waakzaam zijn. Kunnen jullie dit hekel punt onder de loep nemen en de nodige stappen treffen om dit punt zo verkeersveilig mogelijk te maken? Recent zijn hier al verschillende ongelukken op een haar na vermeden. We vertrouwen erop dat jullie deze situatie correct inschatten om de verkeersveiligheid te verhogen alvorens er iets gebeurd. Alvast bedankt!
Fabio S.
0 2
lees meer
Plaatselijk verkeer inrit ventweg Hasseltweg Wiekstraat 1 + zone 30
Bij het inrijden vanaf de ventweg aan de Wiekstraat nr 1 (Kwadro) vragen we om ‘plaatselijk verkeer’ in te stellen. Dit om te verhinderen dat vrachtvervoer en bezoekers van de handelszaken terugdraaien via Wiekstraat en Westerwennel om zo via rotonde aan de Wennel terug op de Hasseltweg te komen. Uiteraard dient de naleving daarvan zeker in de beginfase gecontroleerd te worden (o.a. slimme camera’s). Zone 30 instellen tot aan de Zodenstraat gelet op de versmalde wegbreedte ter hoogte van Wiekstraat 13 tot 39. Er wordt daar veel te snel gereden.
Christina M.
0 3
lees meer
overdreven snelheid, Opliggers met aanhangwagen , voorrang van rechts, sluipverkeer
graag zou ik verkeersremmers op elk uitlopende straat , zone 30 , plaatselijk verkeer en niet meer dan 3,5 ton vrachtverkeer
Cox V.
0 0
lees meer
Spiegels in de bochten en verkeersremmende of ontradende maatregelen
Ik woon op peerddiefweier 17. Ik ga vaak wandelen met de kindjes. Richting maten en dillekesweier of mierlik. Dit is een smal straatje en toch komt hier veel verkeer door. Rijden ook erg hard met momenten, zelfs al wandel je daar met kleine kinderen. Het is ook nog steeds 2 richtingen, dus je komt ook vaak tegenliggers tegen. Ligt op fietsroutenetwerk dus er zijn ook veel fietsers. Vooral in de bochten, zijn 90 graden bochten , zie je niks . Als daar grote spiegels zouden staan dat zou het een stuk veiliger maken. Zijn eigenlijk 3 van die bochten waar dat al erg veel zou opleveren. 2 op de mierlik, 1 peerdsdiefweier. Ook verkeersremmende maatregelen zouden welkom zijn. Dit op peerdsdiefweier richting dillekesweier. Versmallingen of paar drempeltjes. Op die manier zou je mensen ontraden om hier snel te rijden. Wordt vaak als sluipweg gebruikt. Op deze rustige plaats vlak langs de maten zou het zeer fijn zijn als voetgangers en fietsers echt op de eerste plaats zouden komen.....
tristan r.
0 0
lees meer
Opstellen van vaste dB. meettoestellen gekoppeld aan de trajectcontroles om de voertuigen, quads en moto's te verbaliseren en te laten normeren.
Dit heeft als hoofdzaak de rust van de bewoners en huisdieren te kunnen garanderen.
johan l.
0 0
lees meer
Op de Hasseltweg de stopplaatsen voor de bussen verplaatsen naar de ventwegen.
Bussen op de ventweg laten stoppen. Veel files zijn er tijdens de schooluren zeker als er soms drie of meer bussen achter mekaar moeten stoppen. Is ook veel veiliger voor de busgebruikers die niet meer langs het randje van de Hasseltweg moeten staan wachten.
Theo E.
0 1
lees meer
Zone 30 voor straten zonder afgescheiden fietspad en ventwegen
Experten raden aan om op straten met gemengd verkeer de maximumsnelheid te beperken tot 30km/u (*) . Dit ondermeer omdat de kans op een ernstige verwondingen bij een botsing tegen deze snelheid veel kleiner is dan bij 50km/u. Bovendien bevinden bijna al deze straten zich in woon en/of winkelgebied waardoor de kans op weggebruik door fietsers en/of voetgangers en auto's groter is. Ook op de ventwegen langs Hasseltweg lijkt 30km/u een goed idee, mede door het feit dat wandelaars en fietsers de ventwegen moeten kruisen en volgen om aangelegen woningen en winkels te bereiken. Dit laatste doordat de doorgangen van fietspad naar ventweg slecht zijn afgestemd op de inritten. (*) Bron: Topic Guide Urban Road Safety and Active Travel in Sustainable Urban Mobility Planning
Jan V.
0 1
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 59 bijdragen