home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie voorstellen

Welke maatregelen stellen jullie voor om Genk-Midden veiliger te maken?

59
51

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 59 bijdragen

Jullie voorstellen

Eenrichtingsverkeer Flekeleerstraat
Bij deze zou ik graag willen voorstellen om van de Flekeleerstraat een eenrichtingsveerstraat te maken. Dit is een relatief smal straatje met veel bochten en waar regelmatig kindjes op straat spelen. Verkeer dat uit 2 kanten komt creeert regelmatig wel verrassingen, zeker na de bochten waar de zichtbaarheid belemerd is door de wijze waarop sommige auto's geparkeerd staatn. Het straatje leent zich ook wel om als eenrichtingsweg gebruikt te worden.
Luke B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

zone 30 Rozenkranslaan/Gildelaan
Veiligheid en vermindering overlast.
johan l.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

reactie TEGEN KNIP Weidestraat
De stad wil een volledige afsluiting doen omwille van 'sluipverkeer' in de Weidestraat waardoor wij verplicht worden uit te wijken naar De Shom, de meest drukke straat van Termien en de Hasseltweg. Dit zijn juist de straten die wij proberen zoveel mogelijk te vermijden. Het 'sluipverkeer' heeft heel veel of misschien wel alles te maken met de 2 scholen die in Termien liggen en die inderdaad heel veel autoverkeer veroorzaken. Het probleem rond de scholen dient aangepakt te worden! Door onze straat af te sluiten wordt dit probleem alleen maar erger. Een knip brengt meer verkeer in dit gebied en zal eerder ergernis teweeg dan een goed gevoel. Er zijn veel auto's en ook al wordt er meer met de fiets gereden, een auto blijft vaak de beste manier om ergens te geraken en zeker voor mensen die ouder en/of niet meer zo mobiel zijn . Een straat afsluiten is heel drastisch. Automatische paaltjes bedienbaar door de straatbewoner, lijkt mij een aanvaardbaarder voorstel.
Adele S.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Plaatselijk verkeer inrit ventweg Hasseltweg Wiekstraat 1 + zone 30
Bij het inrijden vanaf de ventweg aan de Wiekstraat nr 1 (Kwadro) vragen we om ‘plaatselijk verkeer’ in te stellen. Dit om te verhinderen dat vrachtvervoer en bezoekers van de handelszaken terugdraaien via Wiekstraat en Westerwennel om zo via rotonde aan de Wennel terug op de Hasseltweg te komen. Uiteraard dient de naleving daarvan zeker in de beginfase gecontroleerd te worden (o.a. slimme camera’s). Zone 30 instellen tot aan de Zodenstraat gelet op de versmalde wegbreedte ter hoogte van Wiekstraat 13 tot 39. Er wordt daar veel te snel gereden.
Christina M.
0 3
lees meer

Jullie voorstellen

betr uw folder telt 3 remmers voor DE Hutten en uw teksten bij elk stratenplan zegt plaatsing per 150m , DE HUTTEN is ca2 km lang
Dus op 2 km meer remmers MET bulten zetten + vernauwingen om zelfs zigzaggen onmogelijk te maken De Hutten + Meeenheide +zijstraten zijn vaste verbindingsstraten naar scholen van Termien/Genk/Bokrijk/Hasselt/Diepenbeek voor +100 kinderen , 2x daags . De afstand op De Hutten vanaf kruising met Winterbeeklaan tot kruising met Weienenhout is 930 m zonder hinder zoals van voorrangswegen : dus .. 120km per uur is dagelijks ,in beide richtingen, en zeker van zonevreemde personen ... De knip/afsluiting van de Meeenheide naar Weidestraat zou best staan op de kruising Schrurfstr/Weidestr .Dit om een deel vd bewoners en bezoekers aan de gynaecologie niet onnodig de Schom te doen of laten gebruiken om deze nog drukker maken , en zo ook sneller de Meeenweg op te kunnen
Jozef A.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

overdreven snelheid op de Nieuwstraat / overdreven lawaai door auto's en bromfietsen. roekeloos rijgedrag.
Het wordt hoogtijd dat de stad het hoger omschreven probleem in de Nieuwstraat en wijk Vlakveld aanpakt. Moet er eerst een ongeval gebeuren eer men ingrijpt ? Dagelijks nemen kinderen de bus om naar school te gaan of moeten ze de weg oversteken, ..... .
nedo g.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Parking scholen Bokrijk
De Broedersstraat en de Kuurstraat worden gebruikt als parking van vooral de middelbare school. Dit brengt overlast en onveilige situaties met zich mee. Graag een oplossing voor de ouders die hun kinderen op school met de auto willen oppikken.
Karin V.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Knip Zodenstraat (voor gemotoriseerd verkeer)
De aansluiting van Zodenstraat op Hasseltweg werd herhaaldelijk aangegeven als een gevaarlijk punt bij bevraging van HBVL rond gevaarlijke fietspaden: https://www.hbvl.be/extra/static/2020/fietsgevaar/. Er staan geen huizen aan Zodenstraat. Deze straat volledig knippen creëert een extra veilig fietspad voor onder andere schoolgaande fietsers. Het kan ook de aantrekkelijkheid van gebruik Wiekstraat en Wennel voor ontwijking file op Hasseltweg tussen Zodenstraat en rotonde aan De Wennel.
Jan V.
0 2
lees meer

Jullie voorstellen

Opstellen van vaste dB. meettoestellen gekoppeld aan de trajectcontroles om de voertuigen, quads en moto's te verbaliseren en te laten normeren.
Dit heeft als hoofdzaak de rust van de bewoners en huisdieren te kunnen garanderen.
johan l.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

De hoge snelheid en het sluipverkeer aanpakken op de klotstraat. Teveel vrachtwagen die daar komen .
Men gebruikt de klotstraat als sluikweg om de drukke Hasseltweg te vermijden. Vrachtwagens die niet op deze weg moeten zijn omleiden via boekrakeweg. De snelheid ligt er veel te hoog ,daarom meer controles uitvoeren.
Gerard Q.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Gevaarlijke bocht Schurfstraat Termien
De schurfstraat is sinds enkele jaren verlengd dmv 2 doodlopende straten omdat er nieuwe verkavelingen zijn vrijgekomen. Sinds kort zijn deze verkavelingen ook al deels bewoond en begint hier een gezellige drukte te ontstaan. Voornamelijk jonge gezinnen hebben zich hier gevestigd. Mede door bovenstaand gegeven is ook het verkeer toegenomen. Hierdoor hebben we gemerkt dat er zich op de bocht tussen het nieuw en oud gedeelte een gevaarlijke situatie is ontstaan. Bij het inrijden van de bocht is het praktisch onmogelijk om je tegenligger te zien. Ook fietsen en spelen hier regelmatig jonge kinderen waardoor we als buurtbewoners extra waakzaam zijn. Kunnen jullie dit hekel punt onder de loep nemen en de nodige stappen treffen om dit punt zo verkeersveilig mogelijk te maken? Recent zijn hier al verschillende ongelukken op een haar na vermeden. We vertrouwen erop dat jullie deze situatie correct inschatten om de verkeersveiligheid te verhogen alvorens er iets gebeurd. Alvast bedankt!
Fabio S.
0 2
lees meer

Jullie voorstellen

Heraanleg Slagmolenweg -> minder sluipverkeer door vertraging en inschuifbare paaltjes
Slagmolenweg met IJzersteenweg is dé spil van het sluipverkeer en deze gaat toch heraangelegd worden. Hier kan gekozen worden voor een fietsstraat, zodat het verkeer trager gaat en deze onpopulair wordt voor sluipverkeer. Plaatselijk verkeer zal weinig hinder hebben, vermits deze meestal toch al traag rijden. En ter hoogte van de Slagmolen kan een knip gemaakt worden met paaltjes die omlaag kunnen gaan (maar standaard omhoog staan). Bewoners die hinder hebben omdat ze hier niet meer door kunnen of diensten kunnen beschikken over kaart om de paaltjes naar beneden te laten gaan. Ingang van toegang parking Slagmolen/De Maten kan voor de paaltjes gemaakt worden. Voordelen: minder extra structuurwerken nodig, sluipverkeer wordt de wijk niet binnengeleid, ontsluiting van Termien voor buurtbewoners (richting Diepenbeek) blijft bestaan, misschien ook minder drempels nodig op de Hutten ten voordele van bus en skeelerroute?
An L.
0 3
lees meer

Jullie voorstellen

overdreven snelheid, Opliggers met aanhangwagen , voorrang van rechts, sluipverkeer
graag zou ik verkeersremmers op elk uitlopende straat , zone 30 , plaatselijk verkeer en niet meer dan 3,5 ton vrachtverkeer
Cox V.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Snelheidsremmer op de Craenevenne thv PNC Limburg ( 84-86) waar het fietspad de rijbaan kruist.
Ik woon sedert April 2021 op de Craenevenne 117, 3600 Genk. Sindsdien heb ikzelf 1 ongeval gezien en een tweetal bijna ongevallen, allemaal ter hoogte van punt waar fietspad de rijbaan kruist. Er wordt vrij hard gereden door de motorvoertuigen en het kruispunt met het fietspad is slecht zichtbaar door het begin van Bokrijkbos. Het kan een mogelijk helpen van het verkeer hier wat te doen vertragen door middel van een snelheidsremmer of een flitscamera.
Stefan s.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Gevaarlijke verkeerssituatie schurfstraat
Sinds enkele jaren is de doodlopende schurfstraat in Termien ´doorgetrokken´ voor de bouw van enkele nieuwbouw woningen. Deze nieuwe woonwijk bestaat vnl uit jonge gezinnen, vaak met kinderen (of koppels met een kinderwens) Door het doortrekken van de straat, ontstond er een ´knik´ tussen het punt waar de straat vroeger doodliep en de nieuwe woonwijk. Deze ´knik´ zorgt voor een moeilijk zicht en vaak zie je de tegenligger nauwelijks aankomen. Dit heeft al geleid tot enkele bijna-accidenten waardoor een oplossing zich sterk aandringt. Ikzelf heb dit al eerder aangehaald maar men wou hier geen gevolg aan geven. Bijzonder jammer en spijtig dat er altijd eerst iets moet gebeuren alvorens men wil ingrijpen. Bij deze een warme oproep om gevolg te geven aan deze gevaarlijke verkeerssituatie waar dagelijks jonge kinderen mee geconfronteerd worden. Adres: punt situeert zich thv +/- schurfstraat 57. Ik heb getracht het aan te duiden op de map hieronder.
Niels V.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Zebrapad ter hoogte van Coghenstraat bij Hasseltweg
Zowel wij als bewoners van bokrijkpark als mensen kn de wijk erachter steken hier zeer vaak over om te gn fietsen of wandelen in Bokrijk
Leentje P.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Snelheidsremmers op de ventwegen naast de Hasseltweg
Door het drukke verkeer tijdens de spitsuren ontstaan er filles op de laatste stukken van de Hasseltweg richting Genk. Veel chauffeurs maken dan gretig gebruik van de ventwegen om het aanschuivende verkeer voor te steken. Met hoge snelheden wordt het aanschuivende verkeer voorbij gestoken. Als fietser of voetvoetganger is het op dat moment levensgevaarlijk om de Hasseltweg over te steken om naar de winkels aan de overkant te gaan.
Freddy W.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Ooster- en Westerwennel
Snelheidsmeter en wegvernauwingen op de Ooster- en Westerwennel. Ik ben echt geen voorstander voor een knip Wiekstraat/Westerwennel want daar straffen jullie de bewoners van de wijk mee. Zijn we verplicht de Hasseltweg te nemen en in de file te staan, omdat de Hasseltweg al verzadigd is.
Patricia V.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Van rotonde aan De Wennel een keerpunt maken (zonder grote heraanleg)
Dit voorstel is aanpassing van rotonde tot een keerpunt door vervanging van borden en wegmarkering. Verkeersstudies hebben getoond dat de capaciteit van de Hasseltweg volstaat. Niet meegenomen in de studies is de verkeerscapaciteit van de rotonde, die veel lager is dan die van de Hasseltweg. Het vademecum "Veilige wegen en kruispunten" zegt over rotonde onder andere het volgende: "een rotonde zorgt ervoor dat elke aansluiting ‘evenwaardig’ wordt. Hierdoor kunnen bepaalde takken minder snel op de rotonde komen. Kleinere straten kunnen op deze manier het doorgaand verkeer op de hoofdas belemmeren en zo meewerken aan het ontstaan van sluipverkeer. Bij verkeerslichten kan er rekening gehouden worden met de intensiteiten op de verschillende takken. Rotondes worden dus bij voorkeur aangelegd op een kruispunt van evenwaardige wegen" De rotonde aan de Wennel zou dus eigenlijk geen rotonde mogen zijn. https://participatie.genk.be/genk-midden/topics/1030/ kan verkeersdruk bijkomend verlagen.
Jan V.
0 2
lees meer

Jullie voorstellen

Knip aan de Gildelaan
Overlast
johan l.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Grote betonnen paal op de hoek bij kwadro, vrachtverkeer omleiden via venweg
Sluipverkeer ga je hier altijd hebben, maar aan de snelheid kan wel iets gedaan worden dmv snelheidsremmers of bloembakken. Zo worden ze ook verplicht om de voorrang van rechts op verschillende plaatsen de respecteren. Het vrachtverkeer wat door de wijk passeert van de winkels is gevaarlijk! Zij hebben op een wijk niks te zoeken! Deze kunnen verplicht worden om zich via het rondpunt ter hoogte van de Landwaartslaan te keren als er een grote betonblok geplaatst wordt ter hoogte van kwadro, begin Wiekstraat. Een knip ben ik Helemaal GEEN voorstander van, aangezien onze kinderen in boxberg naar school gaan en hobby’s hebben en dan zouden we elke keer moeten aanschuiven op de drukke hasseltweg om terug te keren naar ons huis. Dit is te belachelijk voor woorden!
Silvie G.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Wennel-oosterwennel-westerwennel
verkeersborden -3,5T en plaatselijk verkeer. Westerwennel voorzien van verkeersremmers (verhoogde kruispunten , verkeersdrempel,bloembakken) en radarcontrole
Martin A.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Pas op de ventwegen van de Hasseltweg het STOP principe toe. Deel 2
Als aanvulling op deel 1 stel ik voor om op de Hasseltweg zelf dan ook een breed voet en fiets oversteekplaats in het verlengde van deze drempels maken in plaats van de huidige oversteekplaatsen voor de rotonde waar de automobilist toch soms aan hoge snelheid komt aangereden. Voor het stuk Hasseltweg van Lieben tot de Wennel zou ik ook voorstellen om de snelheid van de Hasseltweg te laten dalen tot 50KM/U en op de ventwegen 30KM/U.
Dominique H.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Knip Westerwennel/Wiekstraat
Met enkele zware betonblokken op dit punt is de knip een feit . Geen zware infrastructuurwerken en onderhoud ( bloembakken ed ) nodig en totaal geen sluipverkeer meer .
Erik P.
0 3
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 59 bijdragen