Jullie voorstellen

Van rotonde aan De Wennel een keerpunt maken (zonder grote heraanleg)

Soort maatregel

Knip/afsluiting

Motiveer je voorstel

Dit voorstel is aanpassing van rotonde tot een keerpunt door vervanging van borden en wegmarkering. Verkeersstudies hebben getoond dat de capaciteit van de Hasseltweg volstaat. Niet meegenomen in de studies is de verkeerscapaciteit van de rotonde, die veel lager is dan die van de Hasseltweg. Het vademecum "Veilige wegen en kruispunten" zegt over rotonde onder andere het volgende: "een rotonde zorgt ervoor dat elke aansluiting ‘evenwaardig’ wordt. Hierdoor kunnen bepaalde takken minder snel op de rotonde komen. Kleinere straten kunnen op deze manier het doorgaand verkeer op de hoofdas belemmeren en zo meewerken aan het ontstaan van sluipverkeer. Bij verkeerslichten kan er rekening gehouden worden met de intensiteiten op de verschillende takken. Rotondes worden dus bij voorkeur aangelegd op een kruispunt van evenwaardige wegen" De rotonde aan de Wennel zou dus eigenlijk geen rotonde mogen zijn. https://participatie.genk.be/genk-midden/topics/1030/ kan verkeersdruk bijkomend verlagen.