home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Voorstellen voor snelheidsremmers

Bekijk hier de voorstellen voor snelheidsremmers

Voorstellen voor knips/afsluitingen

Bekijk hier de voorstellen voor knips/afsluitingen

Jullie voorstellen voor veilig verkeer

Dien hier zelf een voorstel in voor een verkeersveilige wijk

Jullie ideeën

Jullie voorstellen

overdreven snelheid op de Nieuwstraat / overdreven lawaai door auto's en bromfietsen. roekeloos rijgedrag.
Het wordt hoogtijd dat de stad het hoger omschreven probleem in de Nieuwstraat en wijk Vlakveld aanpakt. Moet er eerst een ongeval gebeuren eer men ingrijpt ? Dagelijks nemen kinderen de bus om naar school te gaan of moeten ze de weg oversteken, ..... .
nedo g.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Sluipverkeer Wiekstraat
Wij wonen op de Wiekstraat op het gedeelte tussen de Landwaartslaan en Genkerhei. Het sluipverkeer in beide richtingen is hier enorm. Met nog meer winkels op de Hasseltweg op komst gaat dit enkel nog toenemen. Wij zouden voorstellen om een knip te zetten op de plaats waar nu de snelheidsremmer ter hoogte van de Genkerhei ligt. Of eenrichtingsverkeer te maken op de Wiekstraat vanaf de Landwaartslaan richting centrum en eenrichtingsverkeer in de Genkerhei vanuit de Hasseltweg. Zo blijft de verbinding met Boxbergheide voor de vele fietsers en schoolgaande kinderen bestaan.
Ronald E.
0 4
lees meer

Jullie voorstellen

Zone 30 voor straten zonder afgescheiden fietspad en ventwegen
Experten raden aan om op straten met gemengd verkeer de maximumsnelheid te beperken tot 30km/u (*) . Dit ondermeer omdat de kans op een ernstige verwondingen bij een botsing tegen deze snelheid veel kleiner is dan bij 50km/u. Bovendien bevinden bijna al deze straten zich in woon en/of winkelgebied waardoor de kans op weggebruik door fietsers en/of voetgangers en auto's groter is. Ook op de ventwegen langs Hasseltweg lijkt 30km/u een goed idee, mede door het feit dat wandelaars en fietsers de ventwegen moeten kruisen en volgen om aangelegen woningen en winkels te bereiken. Dit laatste doordat de doorgangen van fietspad naar ventweg slecht zijn afgestemd op de inritten. (*) Bron: Topic Guide Urban Road Safety and Active Travel in Sustainable Urban Mobility Planning
Jan V.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Knip aan de Gildelaan
Overlast
johan l.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

reactie TEGEN KNIP Weidestraat
De stad wil een volledige afsluiting doen omwille van 'sluipverkeer' in de Weidestraat waardoor wij verplicht worden uit te wijken naar De Shom, de meest drukke straat van Termien en de Hasseltweg. Dit zijn juist de straten die wij proberen zoveel mogelijk te vermijden. Het 'sluipverkeer' heeft heel veel of misschien wel alles te maken met de 2 scholen die in Termien liggen en die inderdaad heel veel autoverkeer veroorzaken. Het probleem rond de scholen dient aangepakt te worden! Door onze straat af te sluiten wordt dit probleem alleen maar erger. Een knip brengt meer verkeer in dit gebied en zal eerder ergernis teweeg dan een goed gevoel. Er zijn veel auto's en ook al wordt er meer met de fiets gereden, een auto blijft vaak de beste manier om ergens te geraken en zeker voor mensen die ouder en/of niet meer zo mobiel zijn . Een straat afsluiten is heel drastisch. Automatische paaltjes bedienbaar door de straatbewoner, lijkt mij een aanvaardbaarder voorstel.
Adele S.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Eenrichtingsverkeer Flekeleerstraat
Bij deze zou ik graag willen voorstellen om van de Flekeleerstraat een eenrichtingsveerstraat te maken. Dit is een relatief smal straatje met veel bochten en waar regelmatig kindjes op straat spelen. Verkeer dat uit 2 kanten komt creeert regelmatig wel verrassingen, zeker na de bochten waar de zichtbaarheid belemerd is door de wijze waarop sommige auto's geparkeerd staatn. Het straatje leent zich ook wel om als eenrichtingsweg gebruikt te worden.
Luke B.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

Ontdek en reageer op de voorstellen voor Genk-Midden

Meer nieuws & activiteiten

Evaluatie

Op basis van de evaluatie, werd een definitief verkeersplan opgmaakt.

Bekijk het definitieve verkeersplan

Verkeersplan Genk-Midden

We willen dat iedere Genkenaar zich comfortabel en veilig kan verplaatsen. Daarom stelden we per stadsdeel een verkeersplan op waarmee we de verkeersveiligheid in jouw wijk willen verbeteren.

Indienen voorstellen

juni

Uitwerking finaal plan

juli - augustus

Beslissing schepencollege

augustus - september

Uitvoering

vanaf september