Eerste participatiemoment

Gisteren vond het eerste participatiemoment voor het verkeersplan Genk-Midden plaats.
Het waren stuk voor stuk interessante gesprekken over verkeersveiligheid in de straten van Genk-Midden. Wat tijdens dit moment duidelijk naar voren kwam is de grote impact die sluipverkeer en onaangepast rijgedrag (te hoge snelheid maar ook geluidsoverlast) heeft op de leefbaarheid van een buurt en haar bewoners.

De dertigtal bewoners die deelnamen aan dit moment gingen in dialoog over de verschillende voorstellen in het verkeersplan. Hierbij werd door medewerkers van de dienst Mobiliteit dieper ingegaan op de inhoudelijke vragen en bedenkingen.  Verder formuleerden de bewoners ook nog bijkomende voorstellen (op verschillende locaties): het merendeel betreft ingrepen die sluipverkeer tegen gaan, verbeteringen voor fietsers en snelheidsremmers.

Inschrijven voor de volgende participatiemomenten kan hier!