Verwerking voorstellen

Sinds 15 juli is het niet meer mogelijk om voorstellen in te dienen op het platform. De verschillende voorstellen die op dit platform en tijdens de verschillende participatiemomenten werden ingediend worden momenteel verwerkt tot een finaal voorstel. Dit finaal voorstel wordt eind september/begin oktober voorgelegd aan het collega van Burgemeester en Schepenen en nadien via dit platform terug gekoppeld.