home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Op 5 locaties in Genk-Midden stellen we voor om over te gaan tot een knip voor het autoverkeer. 

7
46

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Knip/afsluiting weg (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers) - Meeënweg-Weidestraat

Het traject IJzersteenweg – Slagmolenweg is een gekende sluiproute tussen de Westerring en de Hasseltweg. Metingen in 2018 geven dit aan.

Het strategisch knippen van beide wegen is een goede maatregel om dit euvel in te dijken. De consequentie is dat bestuurders de gedwongen omweg binnen de wijk niet meer gaan nemen, tijd gaan verliezen en het hoofdwegennet meer gaan gebruiken.

De verwachte Spartacuslijn 2 zal de Meeënweg volgen. De projectnota Spartacus 2 heeft als streefdoel alle bestaande verbindingen (fiets en auto) op de Meeënweg te behouden. Daarbij wordt wel aangegeven dat het op het punt van Weidestraat technisch bijzonder moeilijk is om dit te realiseren binnen de beschikbare ruimte. Hier is het reeds beslist dat deze straat geknipt zal worden voor autoverkeer.

Stad Genk
0 6
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Knip/afsluiting weg (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers) - Bosdel

Het knippen van de Bosdel kadert in ‘beslist beleid’. Met name het GRUP Bosdel en het Masterplan van het winkelcentrum dat mogelijk op wat langere termijn gerealiseerd wordt. De weg ten zuiden van het handelscentrum (stuk Bosdel) verdwijnt dan. 

Het afsluiten zorgt er tevens voor dat het intensief sluipverkeer tussen de Langerloweg en de functies langs de Bosdel (handelscentrum en containerpark) ingedijkt wordt. Dat is al jaren een probleem, regelmatig gemeld door de buurtbewoners. Voorgesteld wordt om niet te wachten op de ontwikkeling van hoger vermeld project en om dit versneld uit te voeren.

Stad Genk
0 0
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Knip/afsluiting weg (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers) - Winterbeeklaan-Teiserikweg

Het afsluiten van dit smal wegje zorgt ervoor dat er een kruispunt (= knelpunt) minder aanwezig is op de industrieweg Winterbeeklaan. Minder kruispunten betekent minder conflicten, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Tevens wordt het wegje dan een veilige shortcut voor het fietsverkeer. De woningen in Teiserikweg blijven goed bereikbaar via de Meeënheide. 

Stad Genk
0 0
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Knip/afsluiting weg (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers) - Westerwennel

Bij drukte op de Hasseltweg wordt de woonstraat Westerwennel gebruikt om de file te vermijden. Het is voor de bestuurders met bestemming centrum, voornamelijk na bezoek van bepaalde handelszaken in de buurt, een handige shortcut.

Diverse bewoners klagen al enkele jaren over de overlast/onveiligheid en vragen een oplossing. Het afsluiten van autoverkeer zou volgens ons een ideaal middel zijn om het juiste rijgedrag af te dwingen. Op die manier wordt de leefbaarheid bevorderd en de verkeersveiligheid vergroot op de Wennel.

Stad Genk
2 28
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Knip/afsluiting weg (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers) - Meeënweg-Beemdenstraat

Het traject IJzersteenweg – Slagmolenweg is een gekende sluiproute tussen de Westerring en de Hasseltweg. Metingen in 2018 geven dit aan.

Het strategisch knippen van beide wegen is een goede maatregel om dit euvel in te dijken. De consequentie is dat bestuurders de gedwongen omweg binnen de wijk niet meer gaan nemen, tijd gaan verliezen en het hoofdwegennet meer gaan gebruiken.

De verwachte Spartacuslijn 2 zal de Meeënweg volgen. De projectnota Spartacus 2 heeft als streefdoel dat alle bestaande verbindingen (fiets en auto) op de Meeënweg te behouden. Daarbij wordt wel aangegeven dat het op het punt van Beemdenstraat technisch bijzonder moeilijk is om dit te realiseren binnen de beschikbare ruimte. Hier is het reeds beslist dat deze straat geknipt zal worden voor autoverkeer.

Stad Genk
0 3
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Knip/afsluiting weg (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers) - Gildelaan-Nieuwdakplein

We zien hier overmaatse verharding. De geschiedenis van de weg speelt daarin een enorme rol. Voor de aanleg van de Jaarbeurslaan was dit immers een gewestweg. Deze woonontwikkeling wordt op twee plaatsen ontsluiten voor autoverkeer ten op zichte van de hoofdas. Het voorstel hier is om op een van deze twee plaatsen een knip voor autoverkeer te realiseren, en zo de beschikbare publieke ruimte voor bewoners en bezoekers te vergroten. In een latere fase kan er overgegaan worden tot ontharding van de Gildelaan zelf.

De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woningen wordt altijd gewaarborgd.

Stad Genk
0 0
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Knip/afsluiting weg (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers) - Meeënweg-IJzersteenweg

Het traject IJzersteenweg – Slagmolenweg is een gekende sluiproute tussen de Westerring en de Hasseltweg. Metingen in 2018 geven dit aan.

Het strategisch knippen van beide wegen is een goede maatregel om dit euvel in te dijken. De consequentie is dat bestuurders de gedwongen omweg binnen de wijk niet meer gaan nemen, tijd gaan verliezen en het hoofdwegennet meer gaan gebruiken.

De verwachte Spartacuslijn 2 zal de Meeënweg volgen. De projectnota Spartacus 2 heeft als streefdoel dat alle bestaande verbindingen (fiets en auto) op de Meeënweg te behouden. Daarbij wordt wel aangegeven dat het op het punt van Weidestraat technisch bijzonder moeilijk is om dit te realiseren binnen de beschikbare ruimte. Hier is het reeds beslist dat deze straat geknipt zal worden voor autoverkeer.

Stad Genk
0 9
lees meer