Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Op 5 locaties in Genk-Midden stellen we voor om over te gaan tot een knip voor het autoverkeer. 

7
46

Deze voorstellen werden reeds ingediend