Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Knip/afsluiting weg (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers) - Meeënweg-IJzersteenweg

Beschrijving

Het traject IJzersteenweg – Slagmolenweg is een gekende sluiproute tussen de Westerring en de Hasseltweg. Metingen in 2018 geven dit aan.

Het strategisch knippen van beide wegen is een goede maatregel om dit euvel in te dijken. De consequentie is dat bestuurders de gedwongen omweg binnen de wijk niet meer gaan nemen, tijd gaan verliezen en het hoofdwegennet meer gaan gebruiken.

De verwachte Spartacuslijn 2 zal de Meeënweg volgen. De projectnota Spartacus 2 heeft als streefdoel dat alle bestaande verbindingen (fiets en auto) op de Meeënweg te behouden. Daarbij wordt wel aangegeven dat het op het punt van Weidestraat technisch bijzonder moeilijk is om dit te realiseren binnen de beschikbare ruimte. Hier is het reeds beslist dat deze straat geknipt zal worden voor autoverkeer.

9
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties

Als de knip er komt op de ijzersteenweg en weidestraat gaat het veel drukker worden op de andere straten,zeker als de nieuwe verkaveling er komt in het gebied gelegen achter de pony ranch in de schurfstaat.Een fietsstraat in beide straten zou een mooie oplossing zijn.
Bij eender welke knip zullen sommige mensen moeten omrijden, dus langer in het verkeer zijn, wat de verkeersdrukte doet toenemen.
Het plaatsen van een knip kan sluipverkeer verminderen maar om dan de inwoners van de wijk om te laten omrijden ( ic drie ! Knips in wijk oud Termien richting meeenweg.) veroorzaakt ook bijkomend verkeersdrukte voor Dominkanenlaan, slagmolenweg ( wordt wellicht ook verkeersluw). Hier zijn beter slimme knips op zijn plaats. Nummerplaatherkenning voor de inwoners en geregistreerders. De meerwaarde van Spartacus is voor de inwoner van Termien 0,000 meerwaarde. Geen opstapplaats wel alle overlast !
Dan wordt de nieuwe sluiproute: van de Slagmolenweg onder de brug door en via de A.Rodenbachlaan en Zandberglaan naar de Meeënweg, of elders door de wijk. Is dat beter?
En als die route niet meer kan, dan is de volgende sluiproute via Gildelaan en Rozenkranslaan (want dan hoeft men niet te wachten aan de verkeerslichten van de Westerring)
Er is reeds beslist dat deze knip er gaat komen, welke vorm van participatie is er dan nog? Mij lijkt dat het probleem zich dan toch gaat verleggen naar de aanpalende wijk. Er liggen twee scholen (kort) naast deze route. Als het bijhorende verkeer verplicht doorheen de wijk moet, gaat dit toch veel bijkomende drukte geven.
Dag Katelijne, het gaat hier om een voorstel, de beslissingen worden later in het traject genomen. Opmerkingen en suggesties op voorstellen vanuit Stad Genk worden meegenomen in de beoordeling. Het is uiteraard de bedoeling om mogelijke problemen niet te verleggen, maar voor een oplossing te zorgen die de hele wijk ten goede komt.
Das vreemd in de tekst staat als laatste zin letterlijk:"hier is het reeds beslist dat deze straat geknipt zal worden voor autoverkeer "
Indien de Spartacus sneltramlijn zou passeren, is dit inderdaad de enige optie. Echter het is onzeker hoe en wanneer de Vlaamse Regering dit project zal realiseren. Op kortere termijn is dit dus een voorstel dat kadert in de verkeersplannen van Stad Genk.
Als ik de tekst goed begrijp slaat de tekst "hier is het reeds beslist dat deze straat geknipt zal worden voor autoverkeer" enkel op de Weidestraat. Klopt dit?
Ik mis hierin een algehele visie, hoe dient de wijk zelf dan te ontsluiten naar het hogere wegennet en gaat het probleem dan niet gewoon verschuiven naar de aanpalende straten?