Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Knip/afsluiting weg (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers) - Westerwennel

Beschrijving

Bij drukte op de Hasseltweg wordt de woonstraat Westerwennel gebruikt om de file te vermijden. Het is voor de bestuurders met bestemming centrum, voornamelijk na bezoek van bepaalde handelszaken in de buurt, een handige shortcut.

Diverse bewoners klagen al enkele jaren over de overlast/onveiligheid en vragen een oplossing. Het afsluiten van autoverkeer zou volgens ons een ideaal middel zijn om het juiste rijgedrag af te dwingen. Op die manier wordt de leefbaarheid bevorderd en de verkeersveiligheid vergroot op de Wennel.

28
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties

Hallo medebewoners van de Wennels, ook wij wonen in de Oosterwennel en indien men een "knip" gaat maken wordt de Wennel een eilandje waarbij de bewoners slechts alleen via de Cascade naar buiten kunnen rijden? Is onlogisch en qua veiligheid ook niet praktisch. Ik dacht in 1e instantie dat het ging om het sluipverkeer vd bevoorrading vrachtwagens(lidl,Aldi etc....) Daar is wel een goede eenvoudige oplossing voor: een bussluis waar alleen voertuigen met een max. breedte van 2,20 meter door kunnen. En verkeersremmers helpen ook!
Weet je wat ik nog het ergste vind ? Iedereen heeft het over de sluipwegen en de toenemende drukte. Is er iemand die denkt aan de particulieren die nog op die ventwegen wonen en dagelijks de drukte voor hun deur hebben? ? Men laat op de Hasseltweg nog winkels extra toe want de Hasseltweg is niet verzadigd maar de Wennel is dit wel ? Met welk meetinstrument hebben jullie gemeten ? Dit is een slag in het gezicht van de mensen die op de ventwegen wonen. Zij hebben hier ook niet voor gekozen en wonen daar ook al jaren toen de Hasseltweg een doodgewone verbindingsweg was. Voor mijn deur is meer verkeer dan op de Wennel. Misschien ook 1-richting van maken ? Een straat is er voor verkeer door te laten en niet om kinderen op te laten spelen of om ongestoort te kunnen buurten. Laat de toegankelijkheid van de wegen zoals het is en zet nog niet meer druk op de Hasseltweg maar stop met winkels toe te laten en zorg voor verkeersveiligheid op de Hasseltweg voor fietser en autobestuurder. Neem uw verantwoordelijkheid..
Met verstomming moet ik online lezen dat er naast de Colruyt en Delhaize, nu ook nog een Jumbo bijkomt op de Hasseltweg. Wat voor zin heeft het om burgers inspraak te geven, als het probleem niet aangepakt waar het aangepakt moet worden. Jullie laten ons als buren bij wijze van spreke aan de ene kant of de andere kant te laten staan, voor of tegen, maar aan het nog maar eens bijkomen van een grote winkel met veel aantrek, daar worden geen vragen over gesteld? Echt heel teleurstellend en ik denk dat daar alle bewoners van de Oosterwennel, Westerwennel, Wennel,... het wel over eens zijn.
Volledig mee eens Karien. Gedurende de zogenaamde participatie voor de bewoners een extra probleem maken op de Hasseltweg. Gaan we nu alle wegen langs de Hasseltweg moeten gaan knippen? Dit forum is een schijnvertoning van het stadsbestuur van Genk. Participatie is hier de loze belofte. Maar geen paniek. Het bestuur wil de komende jaren de tijd nemen om de situatie te evalueren op basis van nieuwe tellingen. In gewone mensentaal: ze gaan nog NIETS doen aan de Hasseltweg.
Ik stel met verbazing vast hoe het sluipverkeer in de Westerwennel door omwonenden zelf geminimaliseerd wordt en hoe de vrees er voor een mogelijke knip in zit . Er onstaan plots veel creatieve oplossingen dewelke eerder in het kader van het eigen belang dan van in het algemeen belang moeten gezien worden . Het lijkt erop of dat er op de Hasseltweg de klok rond een file staat ? ?Deze weg is idd een probleem op de piek momenten !! De Oosterwennel en Westerwennel verlaten via de Wennel is zelden een probleem aan de rotonde .. De mogelijke knip mag dan eens in een breder perspectief gezien worden ...Wennelaars rijden enkel in en uit via de Wennel om dan hun richting te kiezen nl Genk of Hasselt . Winkelende mensen Aldi enz..blijven op de ventweg omdat via de Wiekstraat rijden geen zin meer heeft evenals de Wiekstraat gebruiken via Landwaartslaan ook geen zin meer heeft om dan via Zodenstraat of Genkerhei terug op de Hasseltweg te belanden . Op deze manier onstaat er zo een verkeersarme zone rond de Wennel site alsook rond de Wiekstraat en zijstraten . Het is gewoon een zaak van een ieder om zich aan te passen aan een nieuw onstane situatie .
Erik, ik stel ook vast dat je spreekt uit eigen belang. Dus zadel de bewoners niet op met een vals schuldgevoel. Het sluipverkeer is ook niet 24 uur op 24. Ook rijden we niet enkel uit via de wennel zoals je vermeld. Veel bewoners gaan ook dikwijls naar Boxbergheide. Een knip is hiervoor al een drastische ingreep. Waarom moeten de bewoners zich aanpassen? Pas de Hasseltweg aan. Daar zit het probleem. Geen knip. Een vaste knip is een a-sociale maatregel die niet in het belang van de bewoners is maar enkel maar de goedkoopste oplossing is voor de stad. Er zijn andere oplossingen mogelijk.
Zelf woon ik op het kruispunt westerwennel-wiekstraat. Ik werk nu al 1.5j van thuis uit en moet zeggen dat ik geen last ondervind van het verkeer. Terwijl ik wel last zou ondervinden van een knip. Namelijk per keer dat ik mijn ouders bezoek zou ik moeten omrijden, volgens google 2km/5min omweg per rit, dus tel maar op voor een paar keer per week op en af. Zoals katelijne h. aangeeft, er zijn tegenwoordig zoveel technische snufjes. In de plaats van het verkeer onmogelijk te maken. Er kan een paal in de grond zakken of slagboom gezet worden die kan reageren op nummerplaat of remote control. Hierdoor zou lokaal verkeer nog perfect doorkunnen maar anderen niet. Ook zijn de zijwegen (zodenstraat) naar mijn mening te gevaarlijk om te gebruiken, daarom de omweg. Te veel verkeer, plus fietsers van beide kanten, geen zicht door bomen en struiken.
Een knip op de Westerwennel is het verschuiven van het probleem van de Hasseltweg. Er zou een aanpassing moeten komen aan de ventwegen van de Hasseltweg zodat er niet automatisch " geritst" wordt, waardoor de ventweg de doorgangsweg is geworden en er op de hoofdweg vaak filevorming is. Het oprijden via de keerpunten is ook zeer gevaarlijk. Dit probleem zal nog toenemen wanneer er nog meer verkeer de Hasseltweg wordt opgestuurd. Een sterke snelheidsbeperking op de Westerwennel ( fietsstraat, 30km/u zone of andere) of een plaatselijk verkeer-zone zou al heel wat sluipverkeer ontraden. De Wennel is ook een wijk met veel inwoners , ik denk dat er ook veel verkeer is wat ten onrechte als sluipverkeer wordt ervaren. Het stadsbestuur zou best met de bevoegde overheid dit probleem samen met de Hasseltweg aanpakken. Het is niet meer van deze tijd om de auto's nog meer kilometers te doen rijden dan nodig is o.w.v. ecologie, veiligheid, tijd.. Een knip lijkt een gemakkelijkheidsoplossing om enkele buurtbewoners tevreden te stellen. Misschien wat meer onderzoekswerk laten voorafgaan.
Als bewoner van de westerwennel begrijp ik dat het probleem van sluipverkeer van winkeliers en vrachtverkeer tracht opgelost te worden met het introduceren van deze maatregel. Helaas lijkt de oplossing (de knip) meer op een bijkomend probleem dan een efFectieve oplossing. Om te beginnen met enkele observaties: De voornaamste gebruikers van het knooppunt Westerwennel/Wiekstraat lijken me het plaatselijk verkeer (bewoners aan de Wiekstraat, Westerwennel, Heidebos, Heiblok, Wennel en/of Oosterwennel), waarbij er ongetwijfelt meer hinder zal ontstaan dan dat er opgelost zal worden met een knip; Daarnaast, wat is het effectieve volume van het sluipverkeer? Voor een oververzadigde Hasseltweg, waar piekuren files veroorzaken tot in Genk Centrum, is er maar een zeer gering percentage wat effectief als sluipverkeer kan tellen; Tenslotte, merk ik dat het effectieve vreemde problematische sluipverkeer bestaat uit logistiek vrachtverkeer of een ongeduldige enkeling waarbij er grote twijfel is naar de aangepaste snelheid/rijgedrag voor een woonwijk. Uiteindelijk zie ik een verhindering van een aangename doorgang voor veel plaatselijk verkeer bij een knip, met name: - Hulpverlening (thuiszorg/noodhulp) - Afvalophaling - Postbedeling (of andere pakjesdiensten) - Levering van huisbrandolie - Alle lokale bewoners
Bij eender welke knip zullen sommige mensen moeten omrijden, dus langer in het verkeer zijn, wat de verkeersdrukte doet toenemen.
Een knip/afsluiting is geen propere oplossing. Om het juiste rijgedrag af te dwingen kan er beter veel meer gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld door het gebruik van slimme camera's. Zowel op de Hasseltweg (sluipverkeer via ventwegen) als in de woonstraten (enkel plaatselijk verkeer). Liever een gefundeerde oplossing gebaseerd op recente/objectieve metingen dan een verschuiving van de problemen.
Door het afsluiten van de Westerwennel gaan jullie het verkeer op de Hasseltweg laten toenemen. De Hasseltweg is niet altijd zo druk. Het is meestal rond een uur of vijf in de avond en zondags. Is er ook overleg geweest met de hulpdiensten over deze aanpassingen. Even omrijden of wachten tot paaltjes naar beneden zijn kan iemand zijn dood betekenen. Het menselijk orgaan dat in gevaar is wacht niet op omleidingen.
Zelf bewoners van begin Wiekstraat en ervaar dagelijks de toenemende drukte, overdreven snelheden, roekeloos rijden, afsnijden van bocht, ... Er is een probleem dat ieder jaar toeneemt. Dat de Hasseltweg hier een mogelijke oorzaak van is, zal niemand ontkennen. Dat het probleem nog groter zal worden, zal iedereen beamen. Wij staan open voor iedere oplossing die ervoor zal zorgen dat wij onze kinderen op een veilige manier en zonder angst in een woonwijk (!) buiten kunnen laten spelen, het sluikverkeer zal afnemen, het veiliger wordt voor fietsers/skeelers ... ook al moet ik mijn eigen gewoonte hiervoor aanpassen en eventueel omrijden om naar een winkel te gaan šŸ˜‰. Iedere bewoner heeft zijn eigen gewoonte, ander gezinssamenstelling, ... dus ook een eigen mening die anders kan zijn dan de jouwe maar die gerespecteerd en gehoord mag worden. Het blijft het een mooie, gezellige buurt om in te wonen šŸ‘ā˜ŗļø
Ik kom regelmatig over de Wennel gereden tijdens het spitsuur op de Hasseltweg. Ik merk dan dat er vrij veel wagens geparkeerd staan langs de weg op de Wennel waardoor snelheid niet het grote probleem kan zijn. Aan de rotonde staan op spitsuur meestal slechts 1 a 2 auto's te wachten om de rotonde op te rijden. Ik rijd inderdaad meestal via de Wennel de Hasseltweg op richting Genk-centrum indien ik op bezoek kom bij familie die woont in een zijstraat van de Wiekstraat. Bij druk verkeer is het onmogelijk om aan de doorsteek van de Zouwstraat- Hasseltweg over te steken. Ik rijd dus over de Wennel om veiligheidsredenen en niet zozeer om sneller te zijn. Ik weet niet hoelang je moet gestudeerd hebben om een kruispunt te ontwerpen met zoveel conflictpunten op zo een kleine oppervlakte (Hasseltweg + Fietspad + zebrapaden + omkerend verkeer via de doorsteken+ ...! Het probleem van de Wennel is dan ook niet de schuld van het sluipverkeer maar van het stadsbestuur daar maar niet wil inzien dat de Hasseltweg volledig vol zit! Waarom geeft het stadsbestuur nog toestemming om grote winkels te bouwen op de Hasseltweg die nog meer verkeer gaan aantrekken. Extra rotondes ter vervanging van de doorsteken op de Hasseltweg zodat de buurtbewoners uit de zijstraten ook nog de veilig de weg op kunnen zouden welkom zijn! Het is niet de Wiekstraat en de Wennel maar wel de Hasseltweg die aangepast moet worden! PS: Waarom is het aantal karakters hier beperkt! Schrik van de negatieve opmerkingen?
Ik sluit me er volledig bij aan. Stadsbestuur Genk doe uw werk en pak het probleem van de Hasseltweg aan. Denk aan de veiligheid van de Genkenaars en stop met winkels toe te laten op dit stuk van de Hasseltweg. Of telt voor het stadsbestuur enkel winstbejag en zijn jullie niet bekommerd om het welzijn van jullie inwoners. Jullie zijn de oorzaak van het probleem. Vererger het niet door ook nog Ć©Ć©nrichtingsverkeer te maken waardoor de drukte nog toeneemt op de Hasseltweg. Doe de nodige metingen want er zijn drukker wegen dan de Wennel. Het is geen doodlopende straat, nu niet en nooit geweest. En a.u.b. STOP met nog bijkomende winkels toe te laten
Ik denk dat elke inwoner van Genk geen verkeer voor zijn deur wil. Gaan jullie alle wegen Ć©Ć©nrichtingsverkeer maken ? Als ik de Wennel neem, staat er nooit meer dan 1 voertuig voor mij om de Hasseltweg op te gaan. Ik denk daardoor dat het sluikverkeer meevalt. Misschien moeten jullie het probleem aanpakken waar het nodig is, namelijk de Hasseltweg. Dit is ware horror. Dagelijks gebeuren er verkeersongevallen met zwakke weggebruikers. Files om achterover te vallen, dode hoeken op de ventwegen en veel te weinig oversteekplaatsen. Neem daarbij de ventwegen als sluikwegen, en de beperking van het zicht door hoge hagen en stuiken en dat maakt de horror compleet. Moet er eerst iemand verongelukken van jullie familie en hierbij richt ik mij tot de stad Genk alvorens er acties worden ondernomen ? Jullie laten nog bijkomende winkels toe (Colruyt, Delhaize) terwijl de Hasseltweg de toenemende drukte van wagens niet meer aan kan. Goed bezig ! Begin eens met metingen te doen op de Wennel alvorens er Ć©Ć©nrichtingsverkeer van te maken. De Slagmolenweg heeft meer te verduren dan de Wennel. Wordt het daar misschien ook Ć©Ć©nrichtingsverkeer of hebben ze daar dit privilege niet ? Ingenieurs doe uw werk en verricht het nodige onderzoek. Jullie verplaatsen het probleem nog meer naar de Hasseltweg.
Hoe groot is omvang van sluipverkeer? Bewoners van begin van Wiekstraat vragen objectieve meting vanaf september. We gebruiken rondpunt aan de Wennel om naar Genk te rijden en rondpunt aan de Landwaartslaan om naar Hasselt te rijden. Dat is een goede spreiding gelet op het beperkt aantal brievenbussen in de Westerwennel en De Wennel. De voorgestelde knip zal de bewoners van Wiekstraat 1 tot 52 altijd verplichten om eerst richting Hasselt te rijden, ook als ze naar Genk willen. De Hasseltweg oprijden richting Genk kan aan het keerpunt van Zodenstraat of Genkerhei. Beide keerpunten zijn gevaarlijk door verkeer van de ventwegen, de slechte zichtbaarheid door bomen en struiken waardoor het ook voor de fietsers een gevaarlijke kruising is. Het keerpunt aan de Genkerhei is zeer druk door vele winkels o.a. AH. Dus aanschuiven vanaf de Landwaartslaan richting Genk. De Hasseltweg wordt nog drukker door de komst van Colruyt en andere voedingswinkel. Andere optie om naar Genk te rijden is via Boxbergheide-Noordlaan, weer sluipverkeer! Voorstel: Ć©Ć©nrichtingsverkeer vanaf Wiekstraat 1 naar 136, kruispunt Wiekstraat-Landwaartslaan, zodat autoverkeer uit Boxbergheide niet meer oostwaarts de Wiekstraat kan inrijden. Instellen plaatselijk verkeer bij inrijden vanaf ventweg aan Wiekstraat 1 om te verhinderen dat vrachtvervoer en bezoekers handelszaken terugdraaien via Wiekstraat-Westerwennel-Wennel om op Hasseltweg te komen.
Eenrichtingsverkeer over de Wiekstraat tot aan de Landwaartslaan zal niet alleen de bewoners van Wiekstraat 1 tot 52 altijd verplichten om eerst richting Hasselt te rijden, ook als ze naar Genk willen, maar ook ALLE andere bewoners van de Wiekstraat.
Knip is niet nodig, want de ventweg als sluipweg gebruiken is directer: aan de rotonde van de Wennel laat bijna iedere bestuurder dat verkeer uit de ventwegen toch invoegen.
Graag een knip aan het begin van de Wiekstraat met de Hasseltweg t.h.v. Kwadro. Dit om de vrachtwagencombinaties (meestal trekker met oplegger) welke de Aldi en Lidl bevoorraden, weg te houden uit de woonzone. De klanten van voormelde winkels gebruiken deze sluiproute ook steeds frequenter.
Iedereen heeft het over de Hasseltweg , dewelke in zijn huidige vorm toch niet zal verdwijnen en de commerce er nog zal toenemen . Dus moeten wij niet het slachtoffer ervan zijn , wel liever omgekeerd . Een knip is en blijft een zeer goede oplossing , drastisch maar wel doeltreffend .
Weet wel dat ook u zal moeten omrijden en in de file zal moeten staan om je woning te bereiken.
Het echte probleem situeert zich inderdaad op de Hasseltweg waar men een verkeersinfarct heeft georganiseerd. Sluiprijden via de Wiekstraat en Westerwennel is al jarenlang de gewoonte, maar het is geen oplossing. De voorgestelde knip zal een zegen zijn voor de bewoners van de Westerwennel.
Voor een permanente knip ben ik tegen. Dit is echter niet de oplossing voor het hoofdprobleem. Dat situeert zich op de Hasseltweg dat nu toch al meermaals is vermeld. Daarom had ik graag eerst van de stad Genk vernomen wat ze gaan doen aan de situatie op de Hasseltweg vooraleer men ergens gaat knippen. Ook aan de andere zijde van de Hasseltweg liggen wijken met dezelfde problemen. Ik blijf bij mijn standpunt dat een knip hier een verschuiving is van het probleem. En als de stad toch wil knippen dan stel ik voor dat ze het doen op een manier die aanvaardbaar zijn voor alle bewoners. Dan stel ik eerder voor om ter hoogte van van de Wiekstaat en de Zodenstraat een knip te maken met paaltjes die omlaag kunnen gaan (maar standaard omhoog staan). Geef de bewoners van de wijk Wennel , de Hennepstraat en het gedeelte Wiekstraat dat is afgesloten een badge om de paaltjes naar beneden te laten gaan. Zo heeft de hele wijk Wennel en ook dit gedeelte van de Wiekstraat geen last meer van sluikverkeer en kunnen ze nog langs 2 wegen binnen en buiten de wijk.
Nog vergeten te vermelden bij de eventuele knip met paaltjes nog een vaste knip ter hoogte van Wiekstraat en KwadrO om het winkelend sluikverkeer te stoppen.
Het afsluiten van de Westerwennel gaat het sluikverkeer gewoon doen verplaatsen. Dat de Hasseltweg het maximum aan voertuigcapaciteit heeft bereikt is dagelijks vast te stellen. Ik passeer hier dagelijks voor woon- werkverkeer. Ik werk in het noordelijk deel van Genk en heb dan een optie om langs Boxberg mijn woning te bereiken. Bij het afsluiten van de Westerwennel ben ik genoodzaakt steeds via de Hasseltweg te komen. Waarom niet het woongebied volledig plaatselijke verkeer maken. Dat het sluikverkeer moet stoppen heb ik alle begrip voor en ben hier ook voorstander van maar niet ten koste van de buurtbewoner(s). De voedingswinkels liggen aan de bron van de verkeersdrukte. Nu gaan er in de toekomst nog 2 bijkomen en dit gaat voor nog veel meer verkeersdrukte zorgen. Waarom is niet de locatie Bosdel voor gekozen? Veel plaats en ideaal voor parkeergelegenheid en heeft men onmiddellijk aansluiting op de grote verkeersaders van Genk. Alsook ben ik van mening wanneer hulpdiensten onze buurt moeten bereiken via de Hasseltweg dit wel eens te laat zou kunnen zijn. Mijn stem NEE. Zoek alternatieven om sluikverkeer aan te pakken en laat buurtbewoner(s) niet opdraaien voor de plaatselijke verkeersellende. Heb alle begrip voor de mens in de straat die dit moe is, maar dat ben ik ook. Als er geknipt wordt is er maar 1 weg om mijn woning te bereiken. Dit vind ik onaanvaardbaar.
Ik volg vele anderen. Het echte probleem situeert zich op de Hasseltweg en ga je niet oplossen door in de Wennel te knippen. Dan is de Wiekstraat de volgende straat die met overlast te kampen krijgt. EN als je die ook nog knipt, dan schuift het probleem zich weer naar een andere straat. Een slagboom ja, of plaatselijk verkeer van maken. Dat is in de Kneipstraat ook gebeurd zoveel jaren geleden omdat er veel sluipverkeer was. Een knip in de Wennel vind ik echt eerlijk gezegd niet OK. nog 1 toegangsweg dan om thuis te geraken. VIa een overvolle Hasseltweg. Om dan nog maar te zwijgen over het feit dat de geparkeerde auto's aan eethuis de Wennel de weg blokkeren. Hulpdiensten zullen na een uur de Hasseltweg hebben kunnen overwinnen, om dan niet langs de geparkeerde auto's door te geraken. EN dan iets verderop de verkeersremmer tegen te komen. Ik hoop dat er nooit brand is, of er geen dringende medische hulp nodig is. Ik ken geen plekken in Genk, waar een wijk maar langs 1 toegangsweg bereikbaar is. Dat er wordt gezocht naar een oplossing voor het sluipverkeer, dat is terecht. Maar laat de oplossing dan ook geen 'straf' zijn voor de mensen die kinderen hebben, naar het werk moeten. Richt u tot de shopper, en voorzie op de Hasseltweg een systeem wat ervoor zorgt dat er geen files zijn. Met dit voorstel van knip maak je het probleem nog groter en geraken we niet meer thuis. Het is toch niet de bedoeling van de stad om zijn eigen burgers nog meer stress te bezorgen
Het echte probleem situeert zich op de Hasseltweg, dit los je niet op door in de Wennel een knip aan te brengen. Op die manier moeten de inwoners ook daar allemaal in en uitrijden via de Hasseltweg. Een slagboom (zoals aan de Ikea in Hasselt) waar alleen bewoners (en bij uitbreiding buurtbewoners) door kunnen lijkt mij dan een betere oplossing. Maar in de eerste plaats blijft dat het probleem aan de rotondes op de Hasseltweg moet aangepakt worden.
Blijkbaar vinden velen dat een knip de oplossing voor hun probleem. Als men het echter wat breder gaat bekijken komt men tot de vaststelling dat een knip eigenlijk een verschuiving van het probleem is en dikwijls nieuwe problemen creĆ«er. Het idee van Katelijne is zeker de moeite waard om eens nader te bekijken voor de wijk Wennel. šŸ‘
Op dit ogenblik is er bij druk verkeer op de Hasseltweg regelmatig een groot probleem om van uit de Wennel de rotonde van de Hasseltweg op te rijden. Bij afsluiten van de Westerwennel moeten alle bewoners van de Westerwennel de wijk ook uitrijden via de rotonde aan de Hasseltweg en is er dus nog een groter aanbod van verkeer om de rotonde van de Hasseltweg op te rijden. Naast de files op de Hasseltweg komt er hierdoor op drukke momenten ook nog een extra file op de Wennel. Zonder parkeerverbod op de Wennel kan je dan de wijk niet meer uit of in.
Als het sluipverkeer opgelost is en enkel de Wennelaars nog aan De Wennel de Hasseltweg op moeten, zal deze verkeersstroom danig afnemen. Idem voor het inrijden van De Wennel.
Wat is het grootste probleem? De rotondes bij Lieben en de rotonde aan de McDonald's. Vaak sta je er hopeloos aan te schuiven omdat je asociale hardrijders hebt die via de parallelle wegen de file willen voorsteken. En vaak ook nog agressief zijn als je geen voorrang verleent(wat trouwens niet nodig is). Kunnen er op die wegen geen 3 of 4 verkeersdrempels geplaatst worden? Zo ontmoedig je onze fileratten om snel langs rechts voorbij te vlammen. Diegene die toch bij de winkels moeten zijn, zullen het niet erg vinden om deze drempels te nemen. Kom maar eens controleren op die stukken. Je kan er gemakkelijk 50 tot 100 opschrijven op een uurtje. 2e aanpak moeten die rotondes zijn. Kunnen die niet gewijzigd worden naar o-vondes? Ik denk dat dit een hoop ellende zou besparen ipv deze kleine rotondes.
Wat voorheen een rustige woonwijk was is helemaal veranderd in een zeer drukke straat waar auto's , bestelwagens , bussen en vrachtwagens af en aan rijden . Verschillende tellingen zeggen dat op bvb een zaterdag er meer dan 100 voertuigen per uur voorbij komen waarvan het grootste deel via de Wiekstraat de wijk inrijdt om zo via de rotonde aan de MC Donalds de wijk te verlaten . Op een werkdag zijn er dat nog tussen de 60 en 85 voertuigen per uur afhankelijk van het tijdstip van de dag . Alles wijst erop dat er veel winkelende mensen onze straat gebruiken als een grote rotonde tov de Hasseltweg en mensen komende van Boxbergheide onze straat gebruiken als een sluipweg om de drukke Hasseltweg te vermijden . De vrees is echter aanwezig indien er ter hoogte van de rotonde aan de Landwaartslaan nog 2 supermarkten erbij komen de drukte nog gaat toenemen .. Uiteraard zijn wij wijkbewoners op de hoogte van de plannen van de stad om dit probleem te bekijken en maatregelen hiertegen te nemen . Ik stel ook vast dat hier ook terug jonge gezinnen met kinderen komen wonen . Bloembakken , verhoogde kruispunten ed. gaan het verkeer moeilijker maken met het afremmen en terug optrekken en het slalommen van de voertuigen . Zelf denk ik dat dit de oplosing niet is en gaat dit de massa niet weg houden hier . Naar mijn mening is dus een " knip " in de wijkingang op lange termijn en economisch gezien de beste oplossing .
Als er metingen en/of tellingen van voertuigen zijn gebeurt dan zou de stad Genk best wel eerst de bron en resultaten hiervan duidelijk kenbaar moeten maken aan de wijkbewoners. Een afsluiting van de weg treft heel de wijk. Zonder duidelijke gegevens is het natte vinger werk en dat is nooit een goede basis om beslissingen te nemen.
Wij zijn als wijkbewoners niet erkend als officieel orgaan maar de tellingen dewelke wij zelf gedaan hebben zijn helemaal juist en zeker niet met " de natte vinger " tot stand gekomen . Het staat iedereen vrij om eens aan de ingang vd Wiekstraat / Westerwennel een uurtje te gaan staan en de proef op de som te nemen . En de wijk zal na de " knip " inderdaad getroffen worden .....door een ongekende rust .
Geen verschuiving van het probleem naar andere staten of wijken? Een loze belofte. Sluikverkeer in de wijk Wennel komt er door het probleem van file op de Hasseltweg met name tussen de rotonde aan Lieben tot het keerpunt aan de Zodenstraat. Los eerst dit probleem op vooraleer er voorstellen worden gedaan om wegen af te sluiten. Dit creĆ«ert enkel een nieuw probleem voor de bewoners zelf in plaats van een oplossing. Nog maar Ć©Ć©n weg mogelijk voor de bewoners van de Wennel, Oosterwennel en Westerwennel en dit via de steeds groeiende fileā€™s op de Hasseltweg. Hoelang gaat stad Genk zich nog verschuilen achter het feit dat dit een provinciale weg is en zij niet bevoegd zijn om hier iets aan te veranderen. Blijkbaar houd men ook geen rekening meer met noodgevallen. Wat als er een dringende interventie nodig is van brandweer of medische dienst. Hoe geraakt in godsnaam een dringende interventie in de wijk? De autoā€™s op de Hasseltweg kunnen niet naar links of rechts uitwijken door de borduren. De ventwegen is ook al geen goede optie meer door het stijgend aantal A-sociale bestuurders die de ventwegen misbruiken als afkorting. Men dwingt de nooddiensten de route te nemen via de meest gevaarlijke situatie die mogelijk is namelijk het fietspad. Dit is toch te gek voor woorden. Conclusie: Verkeersplan Wennel is mooi op papier maar in de praktijk waardeloos. Los eerst het groeiend probleem van fileā€™s op de Hasseltweg op dan zal het sluikverkeer ook verminderen.
Idd Marijke W , ik wil ook geen half uur onderweg zijn, om mijn kleinkinderen in de basisschool Boxberg te gaan halen . Zeker als de 2 winkelketens er gaan komen. En als je familie op de wiekstraat woont ... Er zijn nog andere oplossingen , die zullen we dan voorleggen.
is hier al een herkomst- en bestemmingsonderzoek rond gedaan om dit te bevestigen? deze knip betekent immers ook dat de inwoners zelf enkel nog kunnen ontsluiten via de rotonde Hasseltweg. en door de komst van de Colruyt en Delhaize zal de drukte op de Hasseltweg enkel nog gaan toenemen
En vroeger bij de opmaak van de winkel-BPA's werd publiekelijk beloofd dat men voedingswinkels langs de Hasseltweg zou weren.
Zoals hierboven al dikwijls vermeld is DE HASSELTWEG IS HET PROBLEEM. Ik woon al 25 jaar op de wiekstraat eerst sluiten ze de doorgang naar de hasseltweg af tehoogte van Kwadro en nu willen ze het ook nog eens afsluiten via de wennel????? Druk kan, zijn maar is maar een probleem sinds de heraanleg van de hasseltweg.Langs de zodenstraat uitrijden is hetzelfde als zelfmoord willen plegen zeker s morgens en s avonds en de weekenden. Zet dan een verkeersbord met alleen plaatselijk verkeer. Nu die telling zou ik ook wel eens willen zien en dan nog te zwijgen als het inderdaad een provinciale weg is?????
De Hasseltweg N75 is nu 2021 een gewestweg. Een gewestweg is een weg die wordt aangelegd, onderhouden en beheerd door een van de drie Belgische gewesten. Voor ons dus het Vlaamse gewest.
De stad Genk heeft de huidige (her)inrichting van de Hasseltweg wel mee goedgekeurd, en ook de BPA's en winkels langs die 'gewestweg'.