home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Proces

Dit voorstel van verkeersplan werd door de dienst mobiliteit geformuleerd als antwoord op verschillende meldingen van bewoners, objectieve tellingen en jarenlange expertise. Het verkeersplan omvat een aantal voorstellen om de verkeersveiligheid in Genk-Midden te verhogen. Deze voorstellen leggen we graag aan jullie voor aangezien jullie ook inzicht hebben in de situatie doordat jullie er wonen, werken, naar school gaan, etc. We zien deze voorstellen dan ook als een manier om het gesprek over verkeersveiligheid aan te gaan.  

Daarnaast staan we ook nog open voor voorstellen van jullie. Denk je dat jouw wijk, straat of stadsdeel gebaat zou zijn bij extra ingrepen of worden bepaalde locaties over het hoofd gezien, laat het zeker weten en dien je voorstel hier in en/of kom naar één van de participatiemomenten.

Vanaf 15 juli 2021 verzamelen we alle voorstellen en voeren we eventueel bijkomende metingen of onderzoeken uit. Op basis van alle verzamelde gegevens maken we een finaal plan. Dit finaal plan en een planning van de werking wordt - mits bekrachtiging door het schepencollege - vervolgens teruggekoppeld aan jullie. 

 

Deel op facebook
Deel op twitter