home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Waarom?

Te snel rijden en sluipverkeer staan in de top drie van grootste ergernissen van de Genkenaren. We willen dat iedere Genkenaar zich comfortabel en veilig kan verplaatsen. Daarom stelden we per stadsdeel een verkeersplan op waarmee we de verkeersveiligheid in jouw wijk willen verbeteren.

Dat is een plan met ingrepen zoals extra verkeersdrempels, meer fietsstraten, trajectcontroles, wegversmallingen, éénrichtingsstraten of de afsluiting van bepaalde straten met een zogenaamde knip.

Op basis van meldingen en suggesties van burgers over onaangepast rijgedrag, aangevuld met objectieve verkeerstellingen en snelheidsmetingen, brachten we de problematiek in kaart. Dat resulteerde in een totaalaanpak die ervoor zorgt dat het eenzijdig voorzien van maatregelen in één straat of wijkdeel niet zou leiden tot een verschuiving van het probleem aan andere straten of wijkdelen.

Nu komen we dus met een voorstel van maatregelen. Een voorstel dat we graag met jullie willen bespreken via dit digitaal participatieplatform en indien gewenst een aantal contactmomenten.

Los van de voorstellen die op tafel liggen, staan er voor dit stadsdeel reeds een aantal infrastructurele ingrepen op de planning. Meer info vind je hier.

 

Deel op facebook
Deel op twitter