Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie voorstellen

Welke maatregelen stellen jullie voor om Genk-Midden veiliger te maken?

59
51

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
reactie TEGEN KNIP Weidestraat
De stad wil een volledige afsluiting doen omwille van 'sluipverkeer' in de Weidestraat waardoor wij verplicht worden uit te wijken naar De Shom, de meest drukke straat van Termien en de Hasseltweg. Dit zijn juist de straten die wij proberen zoveel mogelijk te vermijden. Het 'sluipverkeer' heeft heel veel of misschien wel alles te maken met de 2 scholen die in Termien liggen en die inderdaad heel veel autoverkeer veroorzaken. Het probleem rond de scholen dient aangepakt te worden! Door onze straat af te sluiten wordt dit probleem alleen maar erger. Een knip brengt meer verkeer in dit gebied en zal eerder ergernis teweeg dan een goed gevoel. Er zijn veel auto's en ook al wordt er meer met de fiets gereden, een auto blijft vaak de beste manier om ergens te geraken en zeker voor mensen die ouder en/of niet meer zo mobiel zijn . Een straat afsluiten is heel drastisch. Automatische paaltjes bedienbaar door de straatbewoner, lijkt mij een aanvaardbaarder voorstel.
Adele S.
0 0
lees meer
Versmal sommige straten van de wijk
De straten van de wijk Bokrijk zijn (te) breed en nodigen uit tot snelheid. Zij werden geconcipieerd voor het gemotoriseerd verkeer met nul percent aandacht voor fietser en voetganger. Neem van de auto één meter af en reserveer die voor de zwakke weggebruiker. Scheid beide van elkaar door middel van een borduur of haagje.
Marc M.
0 0
lees meer
Plaatselijk verkeer inrit ventweg Hasseltweg Wiekstraat 1 + zone 30
Bij het inrijden vanaf de ventweg aan de Wiekstraat nr 1 (Kwadro) vragen we om ‘plaatselijk verkeer’ in te stellen. Dit om te verhinderen dat vrachtvervoer en bezoekers van de handelszaken terugdraaien via Wiekstraat en Westerwennel om zo via rotonde aan de Wennel terug op de Hasseltweg te komen. Uiteraard dient de naleving daarvan zeker in de beginfase gecontroleerd te worden (o.a. slimme camera’s). Zone 30 instellen tot aan de Zodenstraat gelet op de versmalde wegbreedte ter hoogte van Wiekstraat 13 tot 39. Er wordt daar veel te snel gereden.
Christina M.
0 3
lees meer
Vrije busbaan op Europalaan en Hasseltweg (waar mogelijk)
Daar waar mogelijk (2 rijstroken per richting) autoverkeer scheiden van busverkeer door invoering van een busstrook. Dit lijkt minstens van Westerring tot en met begin Hasseltweg mogelijk. Dit komt ten goede aan de doorstroming van het busverkeer en andere voertuigen die van deze strook gebruik mogen maken. Door het beperken van autoverkeer tot een rijstrook worden de risico's op snel inhalen op de andere rijstrook beperkt. Het autoverkeer is op een groot deel van Hasseltweg en op einde Europalaan beperkt tot een rijstrook, dus capaciteit voor autoverkeer over het hele traject zou door dit voorstel niet aangetast worden.
Jan V.
0 0
lees meer
Afsluiten Peerdsdiefweier tussen Matenstraat en De Mierlik/Rockxweier
De Peerdsdiefweier tussen de Matenstraat en De Mierlik/Rockxweier ligt op fiets- en wandelroutes en loopt op dit gedeelte door De Maten; het gebied links als rechts wordt beheerd door Natuurpunt. Afsluiten van deze weg voor doorgaand autoverkeer lijkt mij zeer positief voor de veiligheid en zeker ook het veiligheidsgevoel van wandelaars en fietsers die deze route gebruiken. Automobilisten hebben een alternatieve weg ter beschikking die geen of nauwelijks extra tijd vraagt. Voor zover ik weet zijn er op het gehele stuk tussen de voorgestelde knips in blauw geen huizen. Er zijn wel twee toegangen tot percelen tussen de knip rechtsboven en de groene lijn. Het is wel de bedoeling dat er een regeling wordt getroffen zodat de gebruikers van deze percelen hun perceel nog kunnen bereiken.
Jan V.
0 2
lees meer
Wennel plaatselijk verkeer. Zeker geen knip.
Zoals ik al veel heb gelezen: de Hasseltweg is het probleem. De bewoners en frequente bezoekers van de hele Wennel (Ooster-, Wester- en de Wennel zelf) moeten daarom niet benadeeld worden met een knip. Ikzelf kom 3 tot 5 keer per week naar de Oosterwennel omdat mijn ouders er wonen. Ik stel voor om van de hele Wennel plaatselijk verkeer te maken en dit ook af te dwingen. Misschien met camera's of paaltjes die in de grond kunnen zakken. Bewoners zouden dan een aantal nummerplaten van frequente bezoekers kunnen doorgeven. Zodat de bewoners en frequente bezoekers vlot op de Wennel geraken. Dit moet toch technisch mogelijk zijn. Snelheidsremmers in De Wennel zelf kunnen als De Wennel terug een straat wordt ipv de parking van brasserie De Wennel. Zoals ook al gelezen: hopelijk nooit dringende interventie hulpdiensten op bv zaterdag namiddag. Dan moeten ze eerst de files trotseren en dan de toestand in De Wennel. Slechts één in- en uitgang voor de hele Wennel lijkt me geen goede zaak.
Peter N.
0 2
lees meer
Spiegels in de bochten en verkeersremmende of ontradende maatregelen
Ik woon op peerddiefweier 17. Ik ga vaak wandelen met de kindjes. Richting maten en dillekesweier of mierlik. Dit is een smal straatje en toch komt hier veel verkeer door. Rijden ook erg hard met momenten, zelfs al wandel je daar met kleine kinderen. Het is ook nog steeds 2 richtingen, dus je komt ook vaak tegenliggers tegen. Ligt op fietsroutenetwerk dus er zijn ook veel fietsers. Vooral in de bochten, zijn 90 graden bochten , zie je niks . Als daar grote spiegels zouden staan dat zou het een stuk veiliger maken. Zijn eigenlijk 3 van die bochten waar dat al erg veel zou opleveren. 2 op de mierlik, 1 peerdsdiefweier. Ook verkeersremmende maatregelen zouden welkom zijn. Dit op peerdsdiefweier richting dillekesweier. Versmallingen of paar drempeltjes. Op die manier zou je mensen ontraden om hier snel te rijden. Wordt vaak als sluipweg gebruikt. Op deze rustige plaats vlak langs de maten zou het zeer fijn zijn als voetgangers en fietsers echt op de eerste plaats zouden komen.....
tristan r.
0 0
lees meer
Op de Hasseltweg de stopplaatsen voor de bussen verplaatsen naar de ventwegen.
Bussen op de ventweg laten stoppen. Veel files zijn er tijdens de schooluren zeker als er soms drie of meer bussen achter mekaar moeten stoppen. Is ook veel veiliger voor de busgebruikers die niet meer langs het randje van de Hasseltweg moeten staan wachten.
Theo E.
0 1
lees meer
Knip Zodenstraat (voor gemotoriseerd verkeer)
De aansluiting van Zodenstraat op Hasseltweg werd herhaaldelijk aangegeven als een gevaarlijk punt bij bevraging van HBVL rond gevaarlijke fietspaden: https://www.hbvl.be/extra/static/2020/fietsgevaar/. Er staan geen huizen aan Zodenstraat. Deze straat volledig knippen creëert een extra veilig fietspad voor onder andere schoolgaande fietsers. Het kan ook de aantrekkelijkheid van gebruik Wiekstraat en Wennel voor ontwijking file op Hasseltweg tussen Zodenstraat en rotonde aan De Wennel.
Jan V.
0 2
lees meer
Van rotonde aan De Wennel een keerpunt maken (zonder grote heraanleg)
Dit voorstel is aanpassing van rotonde tot een keerpunt door vervanging van borden en wegmarkering. Verkeersstudies hebben getoond dat de capaciteit van de Hasseltweg volstaat. Niet meegenomen in de studies is de verkeerscapaciteit van de rotonde, die veel lager is dan die van de Hasseltweg. Het vademecum "Veilige wegen en kruispunten" zegt over rotonde onder andere het volgende: "een rotonde zorgt ervoor dat elke aansluiting ‘evenwaardig’ wordt. Hierdoor kunnen bepaalde takken minder snel op de rotonde komen. Kleinere straten kunnen op deze manier het doorgaand verkeer op de hoofdas belemmeren en zo meewerken aan het ontstaan van sluipverkeer. Bij verkeerslichten kan er rekening gehouden worden met de intensiteiten op de verschillende takken. Rotondes worden dus bij voorkeur aangelegd op een kruispunt van evenwaardige wegen" De rotonde aan de Wennel zou dus eigenlijk geen rotonde mogen zijn. https://participatie.genk.be/genk-midden/topics/1030/ kan verkeersdruk bijkomend verlagen.
Jan V.
0 2
lees meer
Herinrichting Slagmolenweg
Gezien de wateroverlast op de Slagmolenweg dd 29-30/06/2021: bij de herinrichting van de Slagmolenweg vooreerst de brug over de Stiemer verbreden zodat er voldoende waterdebiet onderdoor kan.
Jos H.
0 3
lees meer
Zone 30 voor straten zonder afgescheiden fietspad en ventwegen
Experten raden aan om op straten met gemengd verkeer de maximumsnelheid te beperken tot 30km/u (*) . Dit ondermeer omdat de kans op een ernstige verwondingen bij een botsing tegen deze snelheid veel kleiner is dan bij 50km/u. Bovendien bevinden bijna al deze straten zich in woon en/of winkelgebied waardoor de kans op weggebruik door fietsers en/of voetgangers en auto's groter is. Ook op de ventwegen langs Hasseltweg lijkt 30km/u een goed idee, mede door het feit dat wandelaars en fietsers de ventwegen moeten kruisen en volgen om aangelegen woningen en winkels te bereiken. Dit laatste doordat de doorgangen van fietspad naar ventweg slecht zijn afgestemd op de inritten. (*) Bron: Topic Guide Urban Road Safety and Active Travel in Sustainable Urban Mobility Planning
Jan V.
0 1
lees meer
Pas op de ventwegen van de Hasseltweg het STOP principe toe. Deel 2
Als aanvulling op deel 1 stel ik voor om op de Hasseltweg zelf dan ook een breed voet en fiets oversteekplaats in het verlengde van deze drempels maken in plaats van de huidige oversteekplaatsen voor de rotonde waar de automobilist toch soms aan hoge snelheid komt aangereden. Voor het stuk Hasseltweg van Lieben tot de Wennel zou ik ook voorstellen om de snelheid van de Hasseltweg te laten dalen tot 50KM/U en op de ventwegen 30KM/U.
Dominique H.
0 0
lees meer
Pas op de ventwegen van de Hasseltweg het STOP principe toe. Deel 1
Brede en duidelijke drempels op verschillende stukken van deze ventwegen om fietsers en voetgangers van het fietspad veilig over deze ventwegen te doen geraken. Hierdoor zullen ook de A-sociale bestuurders die de ventwegen misbruiken als afkorting om de file’s te vermijden ontmoedigd worden. Moedig het winkelen met de fiets of te voet ook wat meer aan. Persoonlijk doe ik het ook regelmatig maar veilig is het winkelen op de Hasseltweg met de fiets of te voet zeker niet. Ga maar eens te voet van de Wennel naar de Aldi of Lidl. Ik zou voorstellen voor een eiland voor de Hubo, Leen Bakker, Aldi en Krefeld. Aan het gedeelte Albert Hein zou ik het zelfde voorstellen. Betrek de grote winkelketens langs de Hasseltweg om hun parkings ook voor fietsers en voetgangers veiliger en duidelijker te maken.
Dominique H.
0 2
lees meer
Herdenken van de verkeersstromen tussen Oosterring - Westerring en Zuiderring - Europalaan
Het gebied in deze zone heeft een grootte van 2 kilometer op 2 kilometer, met inbegrip van het Bosgebied Melberg. Wie van hieruit naar Genk-centrum moet, kan dat prima per fiets of te voet. Binnen de zone hoort enkel bestemmingsverkeer thuis - maximumsnelheid 30 km/uur. Doorgaande wegen zoals Nieuwstraat-Langerloweg en Hoogstraat dienen geknipt. Om je bestemming te bereiken dien je steeds op dezelfde route in te rijden en weer uit te rijden. Binnen de wijken (Kolderbow, D'Ierd, Vlakveld) dienen woonerven uitgebouwd, met snelheid van maximaal 20 km/uur, zodat zachte weggebruikers en spelende kinderen er alle ruimte krijgen. Voor doorgaande fietsers kunnen fietsroutes worden uitgebouwd, bijvoorbeeld van Kolderbos, via het kerkhof, door het Vlakveld richting centrum. Waar mogelijk dienen fietsers en voetgangers voorrang te krijgen. Wat het openbaar vervoer betreft, dit moet zeker ook grondig herzien worden om de leefbaarheid van dit gebied te verbeteren.
Peter V.
0 0
lees meer
Heraanleg Slagmolenweg -> minder sluipverkeer door vertraging en inschuifbare paaltjes
Slagmolenweg met IJzersteenweg is dé spil van het sluipverkeer en deze gaat toch heraangelegd worden. Hier kan gekozen worden voor een fietsstraat, zodat het verkeer trager gaat en deze onpopulair wordt voor sluipverkeer. Plaatselijk verkeer zal weinig hinder hebben, vermits deze meestal toch al traag rijden. En ter hoogte van de Slagmolen kan een knip gemaakt worden met paaltjes die omlaag kunnen gaan (maar standaard omhoog staan). Bewoners die hinder hebben omdat ze hier niet meer door kunnen of diensten kunnen beschikken over kaart om de paaltjes naar beneden te laten gaan. Ingang van toegang parking Slagmolen/De Maten kan voor de paaltjes gemaakt worden. Voordelen: minder extra structuurwerken nodig, sluipverkeer wordt de wijk niet binnengeleid, ontsluiting van Termien voor buurtbewoners (richting Diepenbeek) blijft bestaan, misschien ook minder drempels nodig op de Hutten ten voordele van bus en skeelerroute?
An L.
0 3
lees meer
Verkeersveiligheid aan school St Jozefinstituut
Heb in februari gevraagd om de snelheidsmeter die op een onzinvolle plaats (kneippstraat 40) te verplaatsen dichter naar de school (fietsstraat ter hoogte tussen de 2 vijvers bv). Helaas is dit nog steeds niet gebeurd ondanks dat het besproken en beslist is. 7 weken om te beslissen of dit kan en 5 weken om het uit te voeren is blijkbaar kort door de bocht. Misschien kan u mij de toelating geven en zal ik het zelf doen.
Ronald N.
0 0
lees meer
Keerpunt Hasseltweg
Er zou een extra keerpunt moeten komen op de Hasseltweg aan de westelijke grens van het BPA Hasseltweg 1 (tussen Broekx bvba, ZEB & Kvik, Sleeplife) zodat de aansluitende (bedoelde) woonzone langs de Hasseltweg niet 2x verstoord wordt door het omkerend verkeer van of naar de oostelijke winkelzone.
Jos H.
0 1
lees meer
Snelheidsremmer op de Craenevenne thv PNC Limburg ( 84-86) waar het fietspad de rijbaan kruist.
Ik woon sedert April 2021 op de Craenevenne 117, 3600 Genk. Sindsdien heb ikzelf 1 ongeval gezien en een tweetal bijna ongevallen, allemaal ter hoogte van punt waar fietspad de rijbaan kruist. Er wordt vrij hard gereden door de motorvoertuigen en het kruispunt met het fietspad is slecht zichtbaar door het begin van Bokrijkbos. Het kan een mogelijk helpen van het verkeer hier wat te doen vertragen door middel van een snelheidsremmer of een flitscamera.
Stefan s.
0 1
lees meer
Verbetering gevaarlijk kruispunt Zodenstraat / Hasseltweg en verkeersbord voorrang van rechts Hennepstraat.
Een knipafsluiting Westerwennel is niet opportuun want dan gaat het verkeer via de Zodenstraat naar de Hasseltweg en dit kruispunt (met fietspad en kleine rotonde) is HEEL GEVAARLIJK. Verkeersbord "voorrang van rechts" in de Wiekstraat/Hennepstraat kan ook nuttig zijn want er zijn chauffeurs die nooit voorrang geven.
Jos H.
0 2
lees meer
Vanden Borre
Inrit voor auto's herstellen van de ventweg langs de Hasseltweg naar de Slagmolenweg, zodat het huidig verkeer van locale bewoners niet meer langs de parking van Vanden Borre gebeurt. De ventweg zo nodig wat verlengen naar de rotonde.
Jos H.
0 0
lees meer
Rotondes
Rotondes op Hasseltweg ter plaatse van Wennel/Slagmolenweg en Vennestraat/Tennislaan/Jaarbeurslaan vervangen door verkeerslichten, met langdurig groen licht in de richting Genk-Hasselt, lost files op en is duidelijker, daarom veiliger.
Jos H.
0 0
lees meer
Verbetering Pad Sparrenlaan-Hasseltweg
Voet/Fietspad heeft een foute rij-ondergrond omdat er ronde kiezel is op aangebracht. In de bocht vertrekkende van de Hasseltweg is er teveel overgroei van struiken waardoor het pad te smal wordt.
Roel V.
0 0
lees meer
Snelheidsremmer westerwennel
Verhoogde verkeersdrempel aan de bocht komende van wennel naar westerwennel, en op ieder kruispunt minimaal 3, bord zone 30 en verboden 3.5+ton
Hava G.
0 0
lees meer