Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Jullie voorstellen

Gevaarlijke bocht Schurfstraat Termien

Soort maatregel

Snelheidsremmer

Motiveer je voorstel

De schurfstraat is sinds enkele jaren verlengd dmv 2 doodlopende straten omdat er nieuwe verkavelingen zijn vrijgekomen. Sinds kort zijn deze verkavelingen ook al deels bewoond en begint hier een gezellige drukte te ontstaan. Voornamelijk jonge gezinnen hebben zich hier gevestigd. Mede door bovenstaand gegeven is ook het verkeer toegenomen. Hierdoor hebben we gemerkt dat er zich op de bocht tussen het nieuw en oud gedeelte een gevaarlijke situatie is ontstaan. Bij het inrijden van de bocht is het praktisch onmogelijk om je tegenligger te zien. Ook fietsen en spelen hier regelmatig jonge kinderen waardoor we als buurtbewoners extra waakzaam zijn. Kunnen jullie dit hekel punt onder de loep nemen en de nodige stappen treffen om dit punt zo verkeersveilig mogelijk te maken? Recent zijn hier al verschillende ongelukken op een haar na vermeden. We vertrouwen erop dat jullie deze situatie correct inschatten om de verkeersveiligheid te verhogen alvorens er iets gebeurd. Alvast bedankt!

Kies eventueel een foto, beeld,... om je voorstel te illustreren (max.1 MB).

16
2
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties

Op vraag van de buurtbewoners heb ik hiervoor ook een aparte dossier ingediend en aangegeven dat dit gevaarlijk punt dringend aangepakt moet worden. Een mogelijke oplossing zou zijn om een smalle verkeerseiland aan te leggen om het verkeer in beide richting te vertragen en verplichten hun rijbaan te volgen.
Het wordt langzaam tijd dat hier wat wordt gedaan..