Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie voorstellen

Welke maatregelen stellen jullie voor om Genk-West veiliger te maken?

34
12

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
maak de Wijerdrieststraat veiliger
Er vergissen zich zeer dikwijls automobilisten waar de oprit van de autobaan is en rijden de wijerdrieststraat binnen om de vervolgens rechtsomkeer te maken. ook gezien gezien men makkelijk de oprit kan nemen is het een inbraakgevoelige straat. Eerder was er eens geoppert om de weisdriestraat af te sluiten van het verkeer op het kruispunt met de wiemesmeerstraat. Ik geloof nog steeds dat dit een goede oplossing zou zijn om onze straat veiliger en kindvriendelijker te maken.
eddy s.
0 3
lees meer
Verkeerveiliger voor fietser aan Guiliano komende van de Neerzijstraat
Voor fietsers die vanuit de Neerzijstraat komen en richting Giuliano rijden is het erg onveilig. Zij moeten tussen de massa's auto's aanschuiven ('s ochtends) en kunnen niet vlotter doorrijden, tenzij over de hobbelige parking van Giuliano's (die hier niet voor dient). Er zou een fietpbad voorzien kunnen worden zodat fietsers naast de auto's kunnen rijden. Ook een oversteekplaats voor fietsers zou heel welkom zijn. De situatie is daar erg gevaarlijk, zeker tijdens de ochtend. Ik vind het heel jammer dat we daarom nooit met de kinderen naar school kunnen fietsen maar altijd de auto moeten gebruiken.
Kristel N.
0 3
lees meer
Uitbreiding zone 30 Zevenbonderstraat & Oude Hoevestraat
In beide straten passeren 's morgens en 's avonds heel wat fietsers. Ook heel wat automobilisten passeren hier om de files aan de scholen te vermijden. Er liggen naast de Stap en Het Kompas ook nog 2 creches in deze buurt. Om al deze redenen is het logisch om de zone 30 die de Stad wilt invoeren in de driehoek Collegelaan, Mosserlaan, Weg naar As naar bovenvernoemde straten uit te breiden.
stijn v.
0 1
lees meer
Veiliger verkeer rond de wijkschool gelieren voor fietsers
aanpassingen rond de wijkschool die het veiliger maken voor fietsers: momenteel is er zelfs geen oversteekplaats waar de weg overgaat van hoogzij naar schepersweg voor fietsers. Auto's rijden hier hard, zeker als ze al wat aan de late kant zijn voor school. Ook het fietsen vanop de waterstraat naar hoogzij is best gevaarlijk, auto's hebben hier voorrang van rechts voor de fietsers maar moeten ook voorrang van rechts verlenen aan auto's die terugkomen van de school, waardoor er vaak verkeersproblemen zijn.
karolien l.
0 1
lees meer
Voorstel snelheidsbeperking naar 30km/u
In de Neerzijstraat lijkt me 30km/u te langzaam temeer omdat er niet zoveel huizen liggen. 50km/u vind ik daar aangewezen. Een fietsstraat lijkt me het beste, en is kostentechnisch het interessantste; anders een snelheidsremmer op basis van het plaatsen van bv bloembakken of paaltjes, om op bepaalde punten de tegenligger te doen stoppen, is voldoende en deze investering is minder hoog dan verkeersdrempels. De Bonderstraat kan ook eventueel ingericht worden als fietsstraat.
Sabine I.
0 1
lees meer
Snelheid en drukte Bretheistraat - verkeersveiligheid
Vooral sinds de oprichting van de campus Porta Vida en de wijzigingen aan de Evence Coppéelaan wordt de Bretheistraat zeer veel gebruikt als sluipweg en voor doorgaand verkeer. Ook het schoolverkeer vindt meer en meer zijn weg langs deze straat. Hierdoor is vooral het stuk Peerboomstraat - Mosselerlaan veel drukker en onveiliger geworden. Deze ooit rustige straat is nu zelfs gevaarlijk geworden om rustig te wandelen. Door het mooi bos en de weinige huizen en zijstraten wordt er hier zeer vaak veel te snel gereden. Een gedeeltelijke afsluiting van het autoverkeer zou hier aangewezen zijn. Best al vanaf kruispunt Peerboomstraat - Bretheistaat en Mosselerlaan - Bretheistraat, zodat deze wijk weer veilig en aangenamer wordt qua leefbaarheid. Snelheidsbeperkende maatregelen zijn zelfs hoogdringend.
Willem P.
0 1
lees meer
Sluipverkeer woonstraten tussen Westerring/Evence Coppeelaan en Weg naar As
Ik stel voor om de aanpak die in de wijk Vlakveld gebruikt werd om het sluipverkeer terug te dringen tussen Hoogstraat en Nieuwstraat ook toe te passen voor het gebied tussen de Evence Coppeelaan/Bochtlaan enerzijds en de Weg naar As/scholencampus Collegelaan anderzijds. Dit betekent dat doorgaand autoverkeer van oost naar west en omgekeerd voor alle straten quasi onmogelijk wordt gemaakt en dat al het doorgaand autoverkeer richting wegen gestuurd wordt die reeds beschikken over een afgescheiden fiets- en/of voetpad zoals de Sint-Lodewijkstraat/Oude Postbaan en Bergbeemdstraat/Emiel van Dorenlaan. Met quasi onmogelijk bedoel ik dat een doorgang enkel mogelijk is als deze qua effectief tijdsgebruik en rijcomfort geen voordeel oplevert ten opzichte van een verplaatsing via eerder genoemde wegen die wel over een afgescheiden fiets- en/of voetpad beschikken. Elke andere aanpak waarbij slechts gekeken wordt naar het probleem van één straat leidt enkel tot een verplaatsing.
Koen I.
0 1
lees meer
Verbod op parkeren
Na en voor de scholen is het hier altijd zo imens druk! Men parkeert op de mispadstraat vanaf het drukke kruispunt van de collegelaan tot aan de zuster eduardlaan. De auto’s van de overgestelde richting moeten over het fietspad rijden. Dit is onverantwoord. Hier zou over de volledige weg een parkeerverbod moeten komen.
Koen N.
0 1
lees meer
Uitbreiding permanente zone 30 Reinpadstraat en Pachthofstraat
Hier geldt nu vanaf Collegelaan tot Reinpadstraat 168 zone 30 tijdens schooluren, maar op dit hele deel zijn zeer veel scholieren, dus zone 30 voor het gehele stuk tijdens de schooluren zou al nodig zijn, maar waarom niet direct permanent? Het vervolg Reinpadstraat is fietsstraat (ook permanent 30), de weginrichting en de lengte van het stuk maakt het ook niet nodig om harder te gaan dan 30. Zie op foto's ook het fietspadbordje. Dat staat daar erg ongelukkig.
Rutger B.
0 0
lees meer
Ontharding delen Collegelaan
Nogal wat delen tegels kunnen uit de collegelaan tussen het fietspad en rijbaan. Zie voorbeeld Collegelaan 26
Rutger B.
0 0
lees meer
KNIP ZAGERIJSTRAAT - SINT LODEWIJKSTRAAT EN EVENTUEEL ZAGERIJSTRAAT FIETSSTRAAT
snelheidsremmer ( in het verleden ) is verdwenen nadat hij herhaaldelijk overreden werd de zagerijstraat is door de scholen en basic fit een zeer drukke en gevaarlijke straat waar hard en ongepast gereden wordt door de auto's en bussen. Een knip zou de de veiligheid van de vele schoolkinderen richting Annunciadenstraat met de fiets zeer ten goede komen. Het piehpelplein wordt ook veiliger, aangenamer, aantrekkelijker en blijft nog toegankelijk om te parkeren ( scholen en Fleeketaer ) . In de huidige situatie is het enkel wachten op een ernstig ongeval. Er zijn reeds snelheidsmetingen geregistreerd van boven de 120 km/h. Doe hier iets aan aub, dit is een gevaarlijke situatie die aan lang gekend is maar nooit deftig werd aangepakt
Johan N.
0 0
lees meer
Snelheidsbeperking
Beste, Het verkeer op de Europalaan is de laatste jaren zonder twijfel toegenomen. Dit zorgt voor veel geluidsoverlast en gevaarlijke situaties ter hoogte van restaurant Giuliano. De nieuwe verkeerssituatie zal ongetwijfeld veiligheid brengen. Het nieuwe wegdek werkt absoluut positief op het geluid. Een gecontroleerd snelheidsbeperking zal zonder twijfel nog een beter resultaat brengen. Bedankt om dit in overwegen te nemen.
Jan W.
0 0
lees meer
Voskenslaan -- oude hoevestraat -- zevenbonderstraat
Vroeger was dit rustige straat omgeving. Nu jullie al fietsstraat hebben gemaakt op de mispadstraat de drukte van auto's rijden ze vaak naar deze straten zou gewoon gaan deze straten plaatselijk verkeer te maken. Zeker tijdens na school vliegen de mensen door de straten voor snel thuis te zijn.
Robbie M.
0 0
lees meer
Verkeersdrempel voskenslaan
De huidige verkeersdrempel verliest zijn nut deels om snelheidsvertragend te werken . Doordat deze afvlakt aan de uiteinden voor fietsers rijden de auto gewoon meer of de zijkant waardoor men weinig tot niet moet worden vertraagt . Het plaatsen van paaltjes net voor de verkeersdrempel heeft dit in het begin een beetje verholpen , maar aangezien de oprit net op de hoogte ligt van de drempel , gebruiken meer en meer mensen een deel van die oprit om niet of nauwelijks te moeten vertragen . dit terwijl net na de verkeersdrempel een veel gebruikte fiets/wandeldoorgang vanuit de burchtstraat komt . Kan de huidige drempel aangepast of eventueel verplaatst worden zodat deze meer terhoogte van de fiets/wandeldoorgang komt te liggen ?
Jason D.
0 0
lees meer
Mispadstraat
In het voorstel van de stad voor aan de brug af sluiten maar zou ook meer snelheid remmers zetten ipv straten af te sluiten via die weg ga k altijd werken neem altijd de korste route
Robbie M.
0 0
lees meer
Veiliger fietsverkeer
Indien mogelijk aansluiting fietsstroken Hoogzij op het kruispunt met de Waterstraat. Voorbeeld : komende van Genk is er plots geen fietsstrook meer en moet men het kruispunt op om even verder terug de fietsstrook richting Schepersweg te nemen.
Luc B.
0 0
lees meer
Drukte Schepersweg
Maatregelen om de drukte op de Schepersweg te verminderen (vooral tussen kruispunt wijerdries en kruispunt met N744) : sluipweg voro Europalaan, drukte op N744 waardoor het verkeer tijdens spitsuren moeilijk de N744 op kan (vooral richting Waterschei). Veel fietsers (school) en wandelaars. Er wordt af en toe geparkeerd door mensen die gaan fietsen of zelfs door mensen die komen van de autoweg om even te rusten. Knip ? Slimme Knip? Eenrichtingsverkeer ? Snelheidsremmers ? Andere circulatie voor schoolverkeer ?
Luc B.
0 0
lees meer
Snelheidsbeperking Heeldstraat (deel tussen Hiemelsbergstraat en Neerzijstraat)
Graag snelheidsbeperkende maatregelen in Heeldstraat (deel tussen Hiemelsbergstraat en Neerzijstraat). Minstens 1 op 5 wagens (/gemotoriseerd verkeer) die voorbijkomen rijdt te snel en gedurende sommige periodes zelfs tot 1 op 4! Zie voor objectieve meting: https://telraam.net/en/location/9000005767. Dit is een dichtbewoond straatdeel en wordt tevens zeer frequent gebruikt door schoolgaande & recreatieve zwakke weggebruikers. Veiligheid en woonkwaliteit (qua veiligheidsgevoel, geluid) zullen ongetwijfeld toenemen. Akkoord? Laat het weten onder deze post, zodat we onze stem kunnen laten wegen.
Jef V.
0 0
lees meer
kruispunt Waterstraat / Hoogzij
Op dit moment geld de voorrang van rechts regel op dit kruispunt. Deze regeling zorgt voor zeer moeilijke en gevaarlijke situaties als er wagens uit de 3 richtingen komen die willen indraaien naar de Hoogzij. De voorrang van rechtsregel hier afschaffen en de richting Waterstraat - Hoogzij doorgaand maken zou zeer veel problemen opheffen en de situatie een stuk veiliger maken. Zeker ook voor de fietsers
Peter G.
0 0
lees meer
snelheidsbeperkende maatregelen kruispunt Hoogzij/Schepersweg/Hoogveldstraat
Sinds de heraanleg van de Hoogveldstraat is de snelheid van de auto's hier aanzienlijk gestegen. De weg is breder (met de fietspaden) geworden en het kruispunt groter. De wagens komende van de Hoogzij kunnen nu makkelijker en dus sneller richting Schepersweg: de 'knik' wordt door de hogere snelheden 'gesneden'. De wagens komende van de Hoogzij kunnen door het grotere kruispunt ook makkelijker en dus ook weer sneller richting Hoogveldstraat draaien. Al bij al ligt de snelheid stukken hoger als vroeger, wat de veiligheid niet ten goede komt.
Peter G.
0 0
lees meer
Snelheidsremmende maatregelen + handhaving Bretheistraat/Peerboomstraat/Dopheide en aangrenzende straten
In een schoolomgeving zijn er logischerwijze verkeerspieken in de ochtend en na school. Die pieken duren hoogstens een halfuur, op zich geen probleem. Wat wel een probleem is, is de hoge snelheid waarmee sommige automobilisten doorheen de genoemde straten "scheuren" om de files te vermijden en snel "door te steken". Fietsers en voetgangers kunnen door het ontbreken van een voetpad/fietspad geen kant uit. Ons voorstel is dan ook om te focussen op snelheidsbeperkende maatregelen (+ handhaving!!!) in deze straten. Dit eerder dan knips te voorzien die ook het plaatselijk verkeer op elk moment van de dag serieus omgooien. Een alternatief voorstel is te werken met eenrichtingsverkeer.
Isabelle V.
0 0
lees meer
Knip Bonderstraat - Willy Minderstraat
De Bonderstraat wordt sinds de aanleg van de wijk Gelieren-Noord gebruikt als ontsluitingsweg door de inwoners van deze wijk. Er zijn echter betere straten hiervoor aanwezig, daar de Bonderstraat geen voetpad heeft en de bermen niet altijd goed begaanbaar zijn. Wandelen hierin zou een stuk veiliger worden. Verder is de Bonderstraat in de nabije? Toekomst ook al voorzien als ontsluiting van de nieuwe verkaveling tussen de Bonderstraat en de Heeldstraat, de drukte zou hierdoor ook beter verdeeld worden.
Joost B.
0 0
lees meer
Afsluiten Hoogzij goed idee
Afsluiten van Hoogzij is een goed idee, kan iedereen eens wat vaker en veilig met de fiets naar Genk centrum. Momenteel is het er te druk voor om dit op een veilige manier te doen, laat staan uw kinderen over deze weg te sturen. Merk dat er ook veel verkeer deze weg neemt omdat dit leuker rijd dan over de grote weg, ikzelf hoor daar ook bij overigens, maar afsluiten vind ik toch een super goed idee! Buren fietsen ook naar het ZOL, en kinderen van Genk centrum moeten niet meer altijd gebracht worden met de auto van de Molenstraat naar het schooltje op de Bret, voor hun wordt het schooltje dan ook veilig bereikbaar met de fiets (ook veiliger voor de padden :) ) Drukte en snelheid op de Schepersweg is overigens met het wegnemen van de drempels een ramp geworden, straat zou smaller gemaakt moeten worden met meer groen, bv weg met groenstrook tussen fietspad en weg, zodat je meer een laan krijgt i.p.v. een autostrade zoals ze nu erbij ligt.
paul E.
0 0
lees meer
voetpad aanleggen aan min. één zijde van de straat
Het wegprofiel van de Bretheistraat (stuk tussen Mosselerlaan/Weg naar As) is vrij smal, het verkeer tijdens de spitsuren druk en de bermen vaak nog smaller en die zijn vaak ook nog eens in gebruik genomen als parkeerzone door de aanpalende eigenaars. Dit maakt deze straat zeer onaangenaam om als voetganger te gebruiken. Een voetpad aan één van beide zijden zou een meerwaarde zijn. Individuele parkeerproblemen kunnen op eigen perceel opgelost worden.
Koen I.
0 0
lees meer