Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Op vijf verschillende locaties in Bret-Gelieren-Kattevennen stellen we voor om over te gaan tot een wegafsluiting voor het autoverkeer. 

5
47

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Winterslagstraat

De woonstraten gelegen in de 'ruit' gevormd door de ontsluitingswegen Evence Coppéelaan, Bergbeemdstraat, Emiel van Dorenlaan en Mosselerlaan worden als sluiproutes gebruikt. M.a.w. door gemotoriseerd verkeer dat geen bestemming heeft in deze zone maar er doorheen sluipt om Campus Bret of Genk-Centrum te bereiken.

Door deze sluipwegen gericht te knippen kan het sluipverkeer maximaal ontraden worden. Een knip of verkeersfilter wil zeggen dat de weg wordt afgesloten voor autoverkeer.

Op basis van eerdere ervaringen, metingen en jullie feedback tijdens de participatie worden meerdere scenario's uitgewerkt en overwogen. Daarbij wordt eveneens getracht de bereikbaarheid voor de wijkbewoners te garanderen. Eén scenario is het installeren van knips op het kruispunt Hoefstadstraat x Winterslagstraat en op de rotonde Sint-Lodewijkstraat.

Stad Genk
0 6
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Sint-Lodewijkstraat

De woonstraten gelegen in de 'ruit' gevormd door de ontsluitingswegen Evence Coppéelaan, Bergbeemdstraat, Emiel van Dorenlaan en Mosselerlaan worden als sluiproutes gebruikt. M.a.w. door gemotoriseerd verkeer dat geen bestemming heeft in deze zone maar er doorheen sluipt om Campus Bret of Genk-Centrum te bereiken.

Door deze sluipwegen gericht te knippen kan het sluipverkeer maximaal ontraden worden. Een knip of verkeersfilter wil zeggen dat de weg wordt afgesloten voor autoverkeer.

Op basis van eerdere ervaringen, metingen en jullie feedback tijdens de participatie worden meerdere scenario's uitgewerkt en overwogen. Daarbij wordt eveneens getracht de bereikbaarheid voor de wijkbewoners te garanderen. Eén scenario is het installeren van knips op het kruispunt Hoefstadstraat x Winterslagstraat en op de rotonde Sint-Lodewijkstraat.

Stad Genk
0 11
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Hoogzij

In kader van HOV (de trambus Hasselt - Genk - Maasmechelen) zal het kruispunt N750 Oosterring x N75 Europalaan op termijn getransformeerd worden. Hierbij wordt een landschappelijke verbinding tussen Kattevennen en Molenvijverpark gerealiseerd en zal de verbinding Hoogzij verdwijnen voor gemotoriseerd verkeer.

Afbeelding: schetsontwerp omgeving kruispunt N75 x N750

 

De stad stelt voor om de Hoogzij in dit verkeersplan al af te sluiten voor autoverkeer door middel van een proefopstelling.

Stad Genk
4 19
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Reinpadstraat

Tijdens de schoolspits wordt de Reinpadstraat tussen de Sint-Lodewijkstraat en de Bretheistraat nog steeds te intensief gebruikt door gemotoriseerd verkeer. Om de veiligheid van de vele fietsers op dit traject te verbeteren, wordt voorgesteld om een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer in te voeren op dit segment van de Reinpadstraat. Hierdoor wordt het voor automobilisten onmogelijk om deze lus nog te maken.

Stad Genk
0 5
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Mispadstraat

De brug over de E314 was enkele maanden afgesloten omwille van werkzaamheden. Het verkeer moest daardoor omrijden via de ontsluitingswegen (Emiel van Dorenlaan en de Weg naar As) waardoor de wijken aan de Mispadstraat van doorgaand verkeer ontlast waren. Stad Genk stelt voor om deze afsluiting terug in te voeren voor autoverkeer. Zo worden de voornaamste routes voor fiets- en autoverkeer ook gescheiden. In het verkeersplan voor Genk-Oost is deze maatregel reeds voorgesteld.

Stad Genk
0 6
lees meer