Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Voorstellen vanuit de stad - overige verkeersmaatregelen

5
17

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Voorstellen vanuit de stad - overige verkeersmaatregelen

Reinpadstraat

Stad Genk stelt voor om de fietsstraat Reinpadstraat door te trekken tot de Collegelaan. De fietspaden kunnen dan gebruikt worden als voetpaden.

Stad Genk
0 4
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - overige verkeersmaatregelen

Neerzijstraat

Om de aansluiting op de Neerzijstraat vanuit de Europalaan vlotter te laten verlopen, stelt stad Genk voor om dit kruispunt aan te passen.

Stad Genk
0 3
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - overige verkeersmaatregelen

Timkensbergstraat

Stad Genk stelt voor om de Timkensbergstraat (deels) te ontharden. Alvorens tot ontharding wordt overgegaan, wordt een proefopstelling geplaatst.

Stad Genk
0 4
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - overige verkeersmaatregelen

Richter

Op de Richter tussen Weg naar As en de Europalaan geldt vandaag de dag aan ieder kruispunt voorrang aan rechts. Desondanks dit de algemene voorrangsregel is, wordt deze aan elk kruispunt aangegeven met B17-borden 'Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt.' omwille van het wegbeeld. Gezien de Richter een wijkontsluitende functie heeft en er op de kruispunten doorlopende fietspaden liggen, stelt Stad Genk voor om deze weg (rijbaan én fietspaden) in de voorrang te leggen.

Stad Genk
0 1
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - overige verkeersmaatregelen

Zone 30

Stad Genk stelt voor om van het gebied tussen Collegelaan - Mosselerlaan - Weg naar As en Europalaan een nieuwe zone 30 te maken.

Stad Genk
0 5
lees meer