Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie voorstellen

Welke maatregelen stellen jullie voor om Genk-West veiliger te maken?

34
12

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 34 bijdragen

Jullie voorstellen

Mispadstraat
In het voorstel van de stad voor aan de brug af sluiten maar zou ook meer snelheid remmers zetten ipv straten af te sluiten via die weg ga k altijd werken neem altijd de korste route
Robbie M.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Snelheidsremmende maatregelen + handhaving Bretheistraat/Peerboomstraat/Dopheide en aangrenzende straten
In een schoolomgeving zijn er logischerwijze verkeerspieken in de ochtend en na school. Die pieken duren hoogstens een halfuur, op zich geen probleem. Wat wel een probleem is, is de hoge snelheid waarmee sommige automobilisten doorheen de genoemde straten "scheuren" om de files te vermijden en snel "door te steken". Fietsers en voetgangers kunnen door het ontbreken van een voetpad/fietspad geen kant uit. Ons voorstel is dan ook om te focussen op snelheidsbeperkende maatregelen (+ handhaving!!!) in deze straten. Dit eerder dan knips te voorzien die ook het plaatselijk verkeer op elk moment van de dag serieus omgooien. Een alternatief voorstel is te werken met eenrichtingsverkeer.
Isabelle V.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

KNIP ZAGERIJSTRAAT - SINT LODEWIJKSTRAAT EN EVENTUEEL ZAGERIJSTRAAT FIETSSTRAAT
snelheidsremmer ( in het verleden ) is verdwenen nadat hij herhaaldelijk overreden werd de zagerijstraat is door de scholen en basic fit een zeer drukke en gevaarlijke straat waar hard en ongepast gereden wordt door de auto's en bussen. Een knip zou de de veiligheid van de vele schoolkinderen richting Annunciadenstraat met de fiets zeer ten goede komen. Het piehpelplein wordt ook veiliger, aangenamer, aantrekkelijker en blijft nog toegankelijk om te parkeren ( scholen en Fleeketaer ) . In de huidige situatie is het enkel wachten op een ernstig ongeval. Er zijn reeds snelheidsmetingen geregistreerd van boven de 120 km/h. Doe hier iets aan aub, dit is een gevaarlijke situatie die aan lang gekend is maar nooit deftig werd aangepakt
Johan N.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Uitbreiding zone 30 Zevenbonderstraat & Oude Hoevestraat
In beide straten passeren 's morgens en 's avonds heel wat fietsers. Ook heel wat automobilisten passeren hier om de files aan de scholen te vermijden. Er liggen naast de Stap en Het Kompas ook nog 2 creches in deze buurt. Om al deze redenen is het logisch om de zone 30 die de Stad wilt invoeren in de driehoek Collegelaan, Mosserlaan, Weg naar As naar bovenvernoemde straten uit te breiden.
stijn v.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Uitbreiding permanente zone 30 Reinpadstraat en Pachthofstraat
Hier geldt nu vanaf Collegelaan tot Reinpadstraat 168 zone 30 tijdens schooluren, maar op dit hele deel zijn zeer veel scholieren, dus zone 30 voor het gehele stuk tijdens de schooluren zou al nodig zijn, maar waarom niet direct permanent? Het vervolg Reinpadstraat is fietsstraat (ook permanent 30), de weginrichting en de lengte van het stuk maakt het ook niet nodig om harder te gaan dan 30. Zie op foto's ook het fietspadbordje. Dat staat daar erg ongelukkig.
Rutger B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Snelheidsbeperking Heeldstraat (deel tussen Hiemelsbergstraat en Neerzijstraat)
Graag snelheidsbeperkende maatregelen in Heeldstraat (deel tussen Hiemelsbergstraat en Neerzijstraat). Minstens 1 op 5 wagens (/gemotoriseerd verkeer) die voorbijkomen rijdt te snel en gedurende sommige periodes zelfs tot 1 op 4! Zie voor objectieve meting: https://telraam.net/en/location/9000005767. Dit is een dichtbewoond straatdeel en wordt tevens zeer frequent gebruikt door schoolgaande & recreatieve zwakke weggebruikers. Veiligheid en woonkwaliteit (qua veiligheidsgevoel, geluid) zullen ongetwijfeld toenemen. Akkoord? Laat het weten onder deze post, zodat we onze stem kunnen laten wegen.
Jef V.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Gevaarlijk 'rondpunt' Reinpadstraat-Bretheistraat 

Dit kleine rondpunt voldoet niet als snelheidsafremmer voor het gemeotoriseerd verkeer dat uit beide kanten van de Bretheistraat komt. Ook de haaientanden hebben onvoldoende effect. Automobilisten rijden over dit rondpunt heen alsof het een kruispunt is waarop ze voorrang hebben. De voorrang van de fietsstraat en de zwakke weggebruiker wordt hier dagelijks meermaals genegeerd. Als fietser zie ik hier regelmatig auto's overheen racen die niet eens de fietsstraat inkijken of er een fietser aankomt. In juni ben ik zelf aangereden door een onoplettende chauffeur en in de lavendel van het rondpunt terechtgekomen. 
Hier zou het echt veel duidelijker moeten zijn dat de fietsstraat de voorrang heeft en moeten de wagens meer afgeremd worden, je hoeft nu nauwelijks een manoeuvre te doen en kan bijna gewoon rechtdoor over dit 'rondpunt' rijden als automobilist. 

Eveline C.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

voetpad aanleggen aan min. één zijde van de straat
Het wegprofiel van de Bretheistraat (stuk tussen Mosselerlaan/Weg naar As) is vrij smal, het verkeer tijdens de spitsuren druk en de bermen vaak nog smaller en die zijn vaak ook nog eens in gebruik genomen als parkeerzone door de aanpalende eigenaars. Dit maakt deze straat zeer onaangenaam om als voetganger te gebruiken. Een voetpad aan één van beide zijden zou een meerwaarde zijn. Individuele parkeerproblemen kunnen op eigen perceel opgelost worden.
Koen I.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Verkeerscirculatie schooltje Gelieren
Onderzoek verkeerscirculatie schooltje Gelieren om autoverkeer en fietsverkeer te optimaliseren en zo het verkeer in de omliggende straten en op het kruispunt Schepersweg/N744 te ontlasten. Bijvoorbeeld: uitgaand (en/of inkomend ) verkeer via Hoogveld of alleen via Europalaan? Momenteel ontstaan er files en gevaarlijke situaties op het kruispunt Schepersweg/N744, zeker als de bus het doorgaand verkeer belemmert. Uiteraard in samenspraak met de plaatselijke bewoners.
Luc B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

maak de Wijerdrieststraat veiliger
Er vergissen zich zeer dikwijls automobilisten waar de oprit van de autobaan is en rijden de wijerdrieststraat binnen om de vervolgens rechtsomkeer te maken. ook gezien gezien men makkelijk de oprit kan nemen is het een inbraakgevoelige straat. Eerder was er eens geoppert om de weisdriestraat af te sluiten van het verkeer op het kruispunt met de wiemesmeerstraat. Ik geloof nog steeds dat dit een goede oplossing zou zijn om onze straat veiliger en kindvriendelijker te maken.
eddy s.
0 3
lees meer

Jullie voorstellen

Verbod op parkeren
Na en voor de scholen is het hier altijd zo imens druk! Men parkeert op de mispadstraat vanaf het drukke kruispunt van de collegelaan tot aan de zuster eduardlaan. De auto’s van de overgestelde richting moeten over het fietspad rijden. Dit is onverantwoord. Hier zou over de volledige weg een parkeerverbod moeten komen.
Koen N.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Voorstel snelheidsbeperking naar 30km/u
In de Neerzijstraat lijkt me 30km/u te langzaam temeer omdat er niet zoveel huizen liggen. 50km/u vind ik daar aangewezen. Een fietsstraat lijkt me het beste, en is kostentechnisch het interessantste; anders een snelheidsremmer op basis van het plaatsen van bv bloembakken of paaltjes, om op bepaalde punten de tegenligger te doen stoppen, is voldoende en deze investering is minder hoog dan verkeersdrempels. De Bonderstraat kan ook eventueel ingericht worden als fietsstraat.
Sabine I.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Collegelaan ontdoen van rotondes die geen rotondes zijn

Momenteel zijn er twee kruisingen op de Collegelaan die eruit zien als ronde punten maar dat niet zijn. Hier draaien mensen nu met de auto (U-turn) en denken daarbij op het andere verkeer voorrang te hebben. Ook is het linksaf slaan, zie foto, nu alleen goed te doen door de belijning totaal te negeren. De feitelijke beweging daarbij, dat is het voorstel, met straatmarkering aangegeven kunnen worden. Op de kruisingen geldt trouwens nu ook voorrang voor rechts, ook voor fietsers. Dit zou beter met borden moeten worden aangeduid. Er zijn zeer weinig bestuurders van bijv. bussen en auto's die fietsers er voorrang geven.

Rutger B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Veiliger fietsverkeer
Indien mogelijk aansluiting fietsstroken Hoogzij op het kruispunt met de Waterstraat. Voorbeeld : komende van Genk is er plots geen fietsstrook meer en moet men het kruispunt op om even verder terug de fietsstrook richting Schepersweg te nemen.
Luc B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Handigere oversteekplaats voor fietsers

Momenteel kun je haaks oversteken op het aangegeven punt, maar echt handig is dat niet. Je moet twee keer haaks op de goot met je fiets. In de praktijk steek ik vaak schuin over. Als je het fietspad links iets breder maakt en tweerichtingen en wat op de weg tekent kun je 30 meter fietspad (zie groen) opdoeken.

Rutger B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

kruispunt Waterstraat / Hoogzij
Op dit moment geld de voorrang van rechts regel op dit kruispunt. Deze regeling zorgt voor zeer moeilijke en gevaarlijke situaties als er wagens uit de 3 richtingen komen die willen indraaien naar de Hoogzij. De voorrang van rechtsregel hier afschaffen en de richting Waterstraat - Hoogzij doorgaand maken zou zeer veel problemen opheffen en de situatie een stuk veiliger maken. Zeker ook voor de fietsers
Peter G.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

zebrapad accentueren
Het zebrapad op het kruispunt Herenstraat/E.Vandorenlaan is (komende vanuit Genk-centrum) voor automobilisten moeilijk zichtbaar omwille van de verhoogde ligging van het kruispunt. Gecombineerd met te hoge snelheden op de E. Vandorenlaan is dit geen aangename plek om over te steken. Gezien de overdreven breedte van de bestaande rijweg is een middengeleider (zie ook kruispunt inrit Sportcentrum) misschien een oplossing. Idem voor de oversteekplaatsen aan de lagere school en de (niet op de weg gemarkeerde) oversteekplaats ter hoogte van de Stiemerbeek.
Koen I.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Drukte Schepersweg
Maatregelen om de drukte op de Schepersweg te verminderen (vooral tussen kruispunt wijerdries en kruispunt met N744) : sluipweg voro Europalaan, drukte op N744 waardoor het verkeer tijdens spitsuren moeilijk de N744 op kan (vooral richting Waterschei). Veel fietsers (school) en wandelaars. Er wordt af en toe geparkeerd door mensen die gaan fietsen of zelfs door mensen die komen van de autoweg om even te rusten. Knip ? Slimme Knip? Eenrichtingsverkeer ? Snelheidsremmers ? Andere circulatie voor schoolverkeer ?
Luc B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Afsluiten Hoogzij goed idee
Afsluiten van Hoogzij is een goed idee, kan iedereen eens wat vaker en veilig met de fiets naar Genk centrum. Momenteel is het er te druk voor om dit op een veilige manier te doen, laat staan uw kinderen over deze weg te sturen. Merk dat er ook veel verkeer deze weg neemt omdat dit leuker rijd dan over de grote weg, ikzelf hoor daar ook bij overigens, maar afsluiten vind ik toch een super goed idee! Buren fietsen ook naar het ZOL, en kinderen van Genk centrum moeten niet meer altijd gebracht worden met de auto van de Molenstraat naar het schooltje op de Bret, voor hun wordt het schooltje dan ook veilig bereikbaar met de fiets (ook veiliger voor de padden :) ) Drukte en snelheid op de Schepersweg is overigens met het wegnemen van de drempels een ramp geworden, straat zou smaller gemaakt moeten worden met meer groen, bv weg met groenstrook tussen fietspad en weg, zodat je meer een laan krijgt i.p.v. een autostrade zoals ze nu erbij ligt.
paul E.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

snelheidsbeperkende maatregelen kruispunt Hoogzij/Schepersweg/Hoogveldstraat
Sinds de heraanleg van de Hoogveldstraat is de snelheid van de auto's hier aanzienlijk gestegen. De weg is breder (met de fietspaden) geworden en het kruispunt groter. De wagens komende van de Hoogzij kunnen nu makkelijker en dus sneller richting Schepersweg: de 'knik' wordt door de hogere snelheden 'gesneden'. De wagens komende van de Hoogzij kunnen door het grotere kruispunt ook makkelijker en dus ook weer sneller richting Hoogveldstraat draaien. Al bij al ligt de snelheid stukken hoger als vroeger, wat de veiligheid niet ten goede komt.
Peter G.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Verlichting

Verlichting doortrekken op de N744 Wiemesmeerstraat richting Wiemesmeer . Gezien de twee recente (ware) ongevallen maar ook de ongevallen in het verleden kan de verlichting ervoor zorgen dat de baan, de bomen langs de weg en het eventueel overstekend wild beter gezien wordt . Op bepaalde plaatsen is er reeds verlichting (kruispunten, in Wiemesmeer ...)

Luc B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Snelheid en drukte Bretheistraat - verkeersveiligheid
Vooral sinds de oprichting van de campus Porta Vida en de wijzigingen aan de Evence Coppéelaan wordt de Bretheistraat zeer veel gebruikt als sluipweg en voor doorgaand verkeer. Ook het schoolverkeer vindt meer en meer zijn weg langs deze straat. Hierdoor is vooral het stuk Peerboomstraat - Mosselerlaan veel drukker en onveiliger geworden. Deze ooit rustige straat is nu zelfs gevaarlijk geworden om rustig te wandelen. Door het mooi bos en de weinige huizen en zijstraten wordt er hier zeer vaak veel te snel gereden. Een gedeeltelijke afsluiting van het autoverkeer zou hier aangewezen zijn. Best al vanaf kruispunt Peerboomstraat - Bretheistaat en Mosselerlaan - Bretheistraat, zodat deze wijk weer veilig en aangenamer wordt qua leefbaarheid. Snelheidsbeperkende maatregelen zijn zelfs hoogdringend.
Willem P.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Sluipverkeer woonstraten tussen Westerring/Evence Coppeelaan en Weg naar As
Ik stel voor om de aanpak die in de wijk Vlakveld gebruikt werd om het sluipverkeer terug te dringen tussen Hoogstraat en Nieuwstraat ook toe te passen voor het gebied tussen de Evence Coppeelaan/Bochtlaan enerzijds en de Weg naar As/scholencampus Collegelaan anderzijds. Dit betekent dat doorgaand autoverkeer van oost naar west en omgekeerd voor alle straten quasi onmogelijk wordt gemaakt en dat al het doorgaand autoverkeer richting wegen gestuurd wordt die reeds beschikken over een afgescheiden fiets- en/of voetpad zoals de Sint-Lodewijkstraat/Oude Postbaan en Bergbeemdstraat/Emiel van Dorenlaan. Met quasi onmogelijk bedoel ik dat een doorgang enkel mogelijk is als deze qua effectief tijdsgebruik en rijcomfort geen voordeel oplevert ten opzichte van een verplaatsing via eerder genoemde wegen die wel over een afgescheiden fiets- en/of voetpad beschikken. Elke andere aanpak waarbij slechts gekeken wordt naar het probleem van één straat leidt enkel tot een verplaatsing.
Koen I.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Verkeersdrempel voskenslaan
De huidige verkeersdrempel verliest zijn nut deels om snelheidsvertragend te werken . Doordat deze afvlakt aan de uiteinden voor fietsers rijden de auto gewoon meer of de zijkant waardoor men weinig tot niet moet worden vertraagt . Het plaatsen van paaltjes net voor de verkeersdrempel heeft dit in het begin een beetje verholpen , maar aangezien de oprit net op de hoogte ligt van de drempel , gebruiken meer en meer mensen een deel van die oprit om niet of nauwelijks te moeten vertragen . dit terwijl net na de verkeersdrempel een veel gebruikte fiets/wandeldoorgang vanuit de burchtstraat komt . Kan de huidige drempel aangepast of eventueel verplaatst worden zodat deze meer terhoogte van de fiets/wandeldoorgang komt te liggen ?
Jason D.
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 34 bijdragen