Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Jullie voorstellen

Snelheid en drukte Bretheistraat - verkeersveiligheid

Motiveer je voorstel

Vooral sinds de oprichting van de campus Porta Vida en de wijzigingen aan de Evence Coppéelaan wordt de Bretheistraat zeer veel gebruikt als sluipweg en voor doorgaand verkeer. Ook het schoolverkeer vindt meer en meer zijn weg langs deze straat. Hierdoor is vooral het stuk Peerboomstraat - Mosselerlaan veel drukker en onveiliger geworden. Deze ooit rustige straat is nu zelfs gevaarlijk geworden om rustig te wandelen. Door het mooi bos en de weinige huizen en zijstraten wordt er hier zeer vaak veel te snel gereden. Een gedeeltelijke afsluiting van het autoverkeer zou hier aangewezen zijn. Best al vanaf kruispunt Peerboomstraat - Bretheistaat en Mosselerlaan - Bretheistraat, zodat deze wijk weer veilig en aangenamer wordt qua leefbaarheid. Snelheidsbeperkende maatregelen zijn zelfs hoogdringend.

Soort maatregel

Knip/afsluiting
1