Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Jullie voorstellen

parkeren langs zebrapad fysiek onmogelijk maken

Motiveer je voorstel

Aan het kruispunt ZusterEduardalaan/Reinpadstraat ligt een zebrapad dat dagelijks door tientallen kleutertjes gebruik wordt tussen school en Apenstaart. Gezien de beperkte hoogte van een kleuter is het zowel voor fietsers als autobestuurders belangrijk om ze tijdig op te merken. Hoewel de Wegcode stelt dat je niet mag parkeren binnen een afstand van 5m voor en na een zebrapad zijn er toch heel wat bestuurders die dit dagelijks negeren. Ik begrijp dat dit bij de heraanleg enkele jaren geleden zo gebeurde omdat het toen nog niet de bedoeling was om de Reinpadstraat (stuk tot aan de Pachthofstraat) éénrichtingsverkeer te maken. Maar enkele eenvoudige schilderwerken, een verhoogd borduurke of wat paaltjes zouden hier toch wat kunnen verduidelijken.

Soort maatregel

Andere (vb. fietsstraat, schoolstraat, zone 30)

Kies eventueel een foto, beeld,... om je voorstel te illustreren (max.1 MB).

0