Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Jullie voorstellen

Knip Bonderstraat - Willy Minderstraat

Motiveer je voorstel

De Bonderstraat wordt sinds de aanleg van de wijk Gelieren-Noord gebruikt als ontsluitingsweg door de inwoners van deze wijk. Er zijn echter betere straten hiervoor aanwezig, daar de Bonderstraat geen voetpad heeft en de bermen niet altijd goed begaanbaar zijn. Wandelen hierin zou een stuk veiliger worden. Verder is de Bonderstraat in de nabije? Toekomst ook al voorzien als ontsluiting van de nieuwe verkaveling tussen de Bonderstraat en de Heeldstraat, de drukte zou hierdoor ook beter verdeeld worden.

Soort maatregel

Knip/afsluiting
0