Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Jullie voorstellen

Snelheidsremmende maatregelen + handhaving Bretheistraat/Peerboomstraat/Dopheide en aangrenzende straten

Motiveer je voorstel

In een schoolomgeving zijn er logischerwijze verkeerspieken in de ochtend en na school. Die pieken duren hoogstens een halfuur, op zich geen probleem. Wat wel een probleem is, is de hoge snelheid waarmee sommige automobilisten doorheen de genoemde straten "scheuren" om de files te vermijden en snel "door te steken". Fietsers en voetgangers kunnen door het ontbreken van een voetpad/fietspad geen kant uit. Ons voorstel is dan ook om te focussen op snelheidsbeperkende maatregelen (+ handhaving!!!) in deze straten. Dit eerder dan knips te voorzien die ook het plaatselijk verkeer op elk moment van de dag serieus omgooien. Een alternatief voorstel is te werken met eenrichtingsverkeer.

Soort maatregel

Snelheidsremmer
0