home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie voorstellen

Welke maatregelen stellen jullie voor om Genk-West veiliger te maken?

34
12

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Jullie voorstellen

Veiliger fietsverkeer
Indien mogelijk aansluiting fietsstroken Hoogzij op het kruispunt met de Waterstraat. Voorbeeld : komende van Genk is er plots geen fietsstrook meer en moet men het kruispunt op om even verder terug de fietsstrook richting Schepersweg te nemen.
Luc B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Verkeerveiliger voor fietser aan Guiliano komende van de Neerzijstraat
Voor fietsers die vanuit de Neerzijstraat komen en richting Giuliano rijden is het erg onveilig. Zij moeten tussen de massa's auto's aanschuiven ('s ochtends) en kunnen niet vlotter doorrijden, tenzij over de hobbelige parking van Giuliano's (die hier niet voor dient). Er zou een fietpbad voorzien kunnen worden zodat fietsers naast de auto's kunnen rijden. Ook een oversteekplaats voor fietsers zou heel welkom zijn. De situatie is daar erg gevaarlijk, zeker tijdens de ochtend. Ik vind het heel jammer dat we daarom nooit met de kinderen naar school kunnen fietsen maar altijd de auto moeten gebruiken.
Kristel N.
0 3
lees meer

Jullie voorstellen

Drukte Schepersweg
Maatregelen om de drukte op de Schepersweg te verminderen (vooral tussen kruispunt wijerdries en kruispunt met N744) : sluipweg voro Europalaan, drukte op N744 waardoor het verkeer tijdens spitsuren moeilijk de N744 op kan (vooral richting Waterschei). Veel fietsers (school) en wandelaars. Er wordt af en toe geparkeerd door mensen die gaan fietsen of zelfs door mensen die komen van de autoweg om even te rusten. Knip ? Slimme Knip? Eenrichtingsverkeer ? Snelheidsremmers ? Andere circulatie voor schoolverkeer ?
Luc B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Veiliger verkeer rond de wijkschool gelieren voor fietsers
aanpassingen rond de wijkschool die het veiliger maken voor fietsers: momenteel is er zelfs geen oversteekplaats waar de weg overgaat van hoogzij naar schepersweg voor fietsers. Auto's rijden hier hard, zeker als ze al wat aan de late kant zijn voor school. Ook het fietsen vanop de waterstraat naar hoogzij is best gevaarlijk, auto's hebben hier voorrang van rechts voor de fietsers maar moeten ook voorrang van rechts verlenen aan auto's die terugkomen van de school, waardoor er vaak verkeersproblemen zijn.
karolien l.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Snelheidsbeperking
Beste, Het verkeer op de Europalaan is de laatste jaren zonder twijfel toegenomen. Dit zorgt voor veel geluidsoverlast en gevaarlijke situaties ter hoogte van restaurant Giuliano. De nieuwe verkeerssituatie zal ongetwijfeld veiligheid brengen. Het nieuwe wegdek werkt absoluut positief op het geluid. Een gecontroleerd snelheidsbeperking zal zonder twijfel nog een beter resultaat brengen. Bedankt om dit in overwegen te nemen.
Jan W.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Uitbreiding zone 30 Zevenbonderstraat & Oude Hoevestraat
In beide straten passeren 's morgens en 's avonds heel wat fietsers. Ook heel wat automobilisten passeren hier om de files aan de scholen te vermijden. Er liggen naast de Stap en Het Kompas ook nog 2 creches in deze buurt. Om al deze redenen is het logisch om de zone 30 die de Stad wilt invoeren in de driehoek Collegelaan, Mosserlaan, Weg naar As naar bovenvernoemde straten uit te breiden.
stijn v.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

KNIP ZAGERIJSTRAAT - SINT LODEWIJKSTRAAT EN EVENTUEEL ZAGERIJSTRAAT FIETSSTRAAT
snelheidsremmer ( in het verleden ) is verdwenen nadat hij herhaaldelijk overreden werd de zagerijstraat is door de scholen en basic fit een zeer drukke en gevaarlijke straat waar hard en ongepast gereden wordt door de auto's en bussen. Een knip zou de de veiligheid van de vele schoolkinderen richting Annunciadenstraat met de fiets zeer ten goede komen. Het piehpelplein wordt ook veiliger, aangenamer, aantrekkelijker en blijft nog toegankelijk om te parkeren ( scholen en Fleeketaer ) . In de huidige situatie is het enkel wachten op een ernstig ongeval. Er zijn reeds snelheidsmetingen geregistreerd van boven de 120 km/h. Doe hier iets aan aub, dit is een gevaarlijke situatie die aan lang gekend is maar nooit deftig werd aangepakt
Johan N.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Ontharding delen Collegelaan
Nogal wat delen tegels kunnen uit de collegelaan tussen het fietspad en rijbaan. Zie voorbeeld Collegelaan 26
Rutger B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Uitbreiding permanente zone 30 Reinpadstraat en Pachthofstraat
Hier geldt nu vanaf Collegelaan tot Reinpadstraat 168 zone 30 tijdens schooluren, maar op dit hele deel zijn zeer veel scholieren, dus zone 30 voor het gehele stuk tijdens de schooluren zou al nodig zijn, maar waarom niet direct permanent? Het vervolg Reinpadstraat is fietsstraat (ook permanent 30), de weginrichting en de lengte van het stuk maakt het ook niet nodig om harder te gaan dan 30. Zie op foto's ook het fietspadbordje. Dat staat daar erg ongelukkig.
Rutger B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

maak de Wijerdrieststraat veiliger
Er vergissen zich zeer dikwijls automobilisten waar de oprit van de autobaan is en rijden de wijerdrieststraat binnen om de vervolgens rechtsomkeer te maken. ook gezien gezien men makkelijk de oprit kan nemen is het een inbraakgevoelige straat. Eerder was er eens geoppert om de weisdriestraat af te sluiten van het verkeer op het kruispunt met de wiemesmeerstraat. Ik geloof nog steeds dat dit een goede oplossing zou zijn om onze straat veiliger en kindvriendelijker te maken.
eddy s.
0 3
lees meer