Skip to main content
home-page

Voorstellen voor snelheidsremmers

Bekijk hier de voorstellen voor snelheidsremmers

Voorstellen voor knips/afsluitingen

Bekijk hier de voorstellen voor knips/afsluitingen

Jullie voorstellen voor veilig verkeer

Dien hier zelf een voorstel in voor een verkeersveilige wijk

Momenteel worden alle voorstellen verwerkt waardoor het plaatsen van nieuwe voorstellen niet meer mogelijk is.

Resultaten Genk-Zuid

12-10-2022

Voor het verkeersplan Genk-Zuid verzamelden we ideeën via fysieke participatiemomenten en het dit online platform.  In totaal registreerden we zo'n 62 interacties, die aanleiding gaven tot 8 bijkomende oplossingen. Elk voorstel werd met de nodige aandacht behandeld. De leidende handvatten om voorstellen al dan niet te weerhouden, zijn: het meerjarenplan en de beleidsdoelstellingen het drieluik dat de doelstelling van het verkeersplan omvat: verkeersveiligheid - woonkwaliteit - ruimte voor duurzamere verplaatsingen Het uiteindelijke resultaat is een verkeersplan waar 23 aanpassingen een oplossing bieden voor de uitdagingen van Genk-Zuid.

Hoppin punten

29-11-2021

Hoppin is de nieuwe naam voor de mobipunten, plekken waar je gemakkelijk van het ene naar het andere vervoersmiddel kan overstappen. Concreet is het "een vervoersknooppunt waar parkeermogelijkheden voor verschillende personenwagens en fietsen ter beschikking zijn of verschillende modi kunnen aangeboden worden door middel van onder meer deelsystemen, waardoor reizigers met geschikte modus een verplaatsing kunnen maken." Meer info kan je hier terug vinden Deze punten kaderen in de nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen. Belangrijke maatschappelijke locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen en winkelcentra, optimaal bereikbaar maken voor de reiziger. Daar zet de Vlaamse overheid op in met haar ambitieuze visie op ‘basisbereikbaarheid’. Met ‘Hoppin’ wordt de nieuwe mobiliteitsvisie zichtbaar in het straatbeeld en herkenbaar voor de gebruiker. Bekijk hier het filmpje over Basisbereikbaarheid.

Meer nieuws & activiteiten

Resultaten

Op basis van alle suggesties, werd een definitief verkeersplan ontwikkeld.

Bekijk het definitieve verkeersplan

Verkeersplan Genk-Zuid

We willen dat iedere Genkenaar zich comfortabel en veilig kan verplaatsen. Daarom stelden we per stadsdeel een verkeersplan op waarmee we de verkeersveiligheid in jouw wijk willen verbeteren.

Indienen voorstellen

december - maart

Uitwerking finaal plan

maart - april

Beslissing schepencollege

oktober - november

Uitvoering

vanaf januari - februari