Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Geplande projecten

 • Rioleringswerken Genk-Zuid - fase 3

  • WAT: Rioleringswerken voornamelijk op de industriewegen maar ook de woonstraten Beverststraat, Caetsbeek, Eikelaarstraat.
  • UITVOERING: De rioleringswerken starten midden november en lopen tot voorjaar 2023.

 

 • F76 fietssnelweg Genk-Tongeren
  • WAT: Deze fietssnelweg verbindt de Kolenspoorroute (F75) met de Fruitspoorroute (F79). Deze verbinding zorgt voor een vlotte fietsbereikbaarheid van belangrijke werkgerelateerde sites in Genk-Noord en Genk-Zuid. Meer info op: www.fietssnelwegen.be
  • STATUS: De startnota is opgemaakt
  • UITVOERING:  lange termijn

 

 • F72 Hasselt – Maastricht

  • WAT:  De fietssnelweg F72 verbindt Hasselt, via Genk-Zuid, met Maastricht. Tevens verknoopt de F72 in Genk-Zuid met de F76 (Genk-Tongeren). De toekomst biedt aldus voor dit stadsdeel een vloote fietsverbinding in zowel oostwestelijke als noordzuidelijke richting. Vermits Genk-Zuid een belangrijke attractiepool is voor (watergebonden) bedrijven genereert dit veel werkgelegenheid en dus ook veel verplaatsingen. Met de ontwikkeling van de fietssnelwegen wordt er gestuurd richting een duurzamer verplaatsingsgedrag. Dit komt de leefkwaliteit in stadsdeel Genk-Zuid ten goede. De F72 zal vanuit Diepenbeek over het jaagpad ten zuiden Albertkanaal lopen tot net voor het bedrijf Orbix (afgesloten door kadeactiviteit). Daar wordt het jaagpad verlaten langs een fiets doorsteek om via de toegangsweg van Orbix richting fietstunnels onder het kruispunt N702xN76 te gaan. Op de Henry Fordlaan zijn de fietspaden aan beide zijden geselecteerd als fietssnelweg.

 

 • Hoppin punten

  • WAT: Hoppin bundelt verschillende vervoersoplossingen in Vlaanderen en helpt reizigers zich zo efficiënt mogelijk te verplaatsen naar hun bestemming. Meer info op: www.hoppin.be
  • STATUS: In Genk werden 17 punten  goedgekeurd door Vervoerregioraad Limburg. De projectnota voor het eerste Hoppin punt aan het station wordt momenteel opgesteld. Voor het stadsdeel Genk-Zuid zijn hoppin punten gepland aan de kerk van Sledderlo en op de H. Fordlaan.

  • UITVOERING: Deze legislatuur (2020-2025)

 

 • MIA-werf rondpunt H.Fordlaan/Taunusweg

  In het kader van MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) is recent beslist om het rondpunt H.Fordlaan/Taunusweg versneld aan te pakken. In dit vernieuwingsproject wordt extra aandacht besteed aan de fietsoversteken op het rondpunt.

 

 • Meiboom:
   
  • WAT: Meiboom is een woonproject van de stad Genk. Op de grens met Zutendaal tussen het Meibos en de Caetsbeekvallei willen we in totaal 300 nieuwe wooneenheden laten bouwen. De eerste fase zal een 150-tal eenheden omvatten. Dit zal een mix zijn van grondgebonden woningen en appartementen. De nieuwe wijk Meiboom zal een uitgesproken groen karakter hebben (wonen in een bos) met innovatieve en collectieve aspecten. Zo zullen er 3 deelwagens voorzien worden.

  • STATUS: De stad heeft realisatieovereenkomsten afgesloten met 3 ontwikkelaars. Zij dienen voor 31.12.2021 de eerste omgevingsvergunningen aan te vragen.  

  • UITVOERING: de start van de werken zal waarschijnlijk begin 2023 gebeuren.
   (locatie= aan de oostzijde van het nieuwe stuk van de Wintergroenstraat. De eerste fase wordt gebouwd waar het gele symbool van het vosje staat)

 

 • Nieuwbouw schoolsport:

  • WAT: Er zal een nieuw schoolsportgebouw gebouwd worden langs de Wintergroenstraat. De opdrachtgever is VBS Mickey Mouse / De Sleutel en het betreft een kleuter- en lagere school (ter vervanging van de locaties aan de Brandweg en de Etienne Fabrylaan). De stad zal financieel ondersteunen om de turnzaal op te waarderen tot een volwaardige sportzaal, die ook naschools kan gebruikt worden. 

  • STATUS: momenteel loopt de procedure om een ontwerpteam aan te stellen.

  • UITVOERING: de werken zullen starten als alle vergunningen verkregen zijn en een aannemer is aangesteld (locatie= Wintergroenstraat z/n) • Voetbal Bregel Sport:

  • WAT: Naar aanleiding van vragen van buurtbewoners uit de omgeving van het voetbalcomplex van Bregel Sport is er een aantal jaren geleden een onderzoek gestart naar eventuele mogelijke andere ontsluitingen.

  • STATUS: Onder andere door corona is dit onderzoek stilgelegd.

  • UITVOERING: de stad wenst dit traject verder te zetten door een proefopstelling te doen. Er zal bekeken worden wanneer die kan worden uitgevoerd (ook in relatie tot de geldende corona-maatregelen). (locatie= Meistraat 29, Genk)

 

 • Nevenbestemming Sint-Jozefskerk:

  • WAT: De Sint-Jozefskerk van Sledderlo zal een nevenbestemming krijgen. Het schip van de kerk wordt een ontmoetingszaal en de zijbeuk een dorpscafé, terwijl de liturgische ruimte naar de achterzijde van de kerk verhuist. De verbouwing kadert in het kerkenplan van Genk.

  • STATUS: Momenteel is procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen lopende.

  • UITVOERING: werken zullen starten in 2022
Deel op facebook
Deel op twitter