Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Resultaten Genk-Zuid

Voor het verkeersplan Genk-Zuid verzamelden we ideeën via fysieke participatiemomenten en het dit online platform.  In totaal registreerden we zo'n 62 interacties, die aanleiding gaven tot 8 bijkomende oplossingen.

Elk voorstel werd met de nodige aandacht behandeld. De leidende handvatten om voorstellen al dan niet te weerhouden, zijn:

  • het meerjarenplan en de beleidsdoelstellingen
  • het drieluik dat de doelstelling van het verkeersplan omvat:
    verkeersveiligheid - woonkwaliteit - ruimte voor duurzamere verplaatsingen

Het uiteindelijke resultaat is een verkeersplan waar 23 aanpassingen een oplossing bieden voor de uitdagingen van Genk-Zuid.

Deel op facebook Deel op twitter