home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie voorstellen

Welke maatregelen stellen jullie voor om Genk-West veiliger te maken?

34
12

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Jullie voorstellen

belijning E. Vandorenlaan
De Emiel Vandorenlaan is als weg voor doorgaand verkeer aangelegd in een periode waar 90km/uur de norm was. De bochtstralen en de breedte van de rijbaan zijn nooit gewijzigd waardoor het nog steeds eenvoudig is (wat ook effectief gebeurt) om op deze weg (te) hoge snelheden te halen. Deze te hoge snelheden zijn minder aangenaam voor de voetgangers die op de zebrapaden willen oversteken of de fietsers die de aanliggende fietspaden gebruiken. Ik stel voor om de belijning van E. Vandorenlaan aan te passen zodat de rijbaanbreedte voor bestuurders visueel afneemt. Dit door bv. een dubbele belijning in het midden (zoals ook in de Bergbeemdstraat werd toegepast (zie foto). Of een doorlopende witte lijn aan rechter- en linkerzijde zodat tegelijkertijd ook de afstand tussen fietser/wagen groter wordt. Zelfde principe kan trouwens ook op de Mosselerlaan toegepast worden.
Koen I.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

zebrapad accentueren
Het zebrapad op het kruispunt Herenstraat/E.Vandorenlaan is (komende vanuit Genk-centrum) voor automobilisten moeilijk zichtbaar omwille van de verhoogde ligging van het kruispunt. Gecombineerd met te hoge snelheden op de E. Vandorenlaan is dit geen aangename plek om over te steken. Gezien de overdreven breedte van de bestaande rijweg is een middengeleider (zie ook kruispunt inrit Sportcentrum) misschien een oplossing. Idem voor de oversteekplaatsen aan de lagere school en de (niet op de weg gemarkeerde) oversteekplaats ter hoogte van de Stiemerbeek.
Koen I.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

parkeren langs zebrapad fysiek onmogelijk maken
Aan het kruispunt ZusterEduardalaan/Reinpadstraat ligt een zebrapad dat dagelijks door tientallen kleutertjes gebruik wordt tussen school en Apenstaart. Gezien de beperkte hoogte van een kleuter is het zowel voor fietsers als autobestuurders belangrijk om ze tijdig op te merken. Hoewel de Wegcode stelt dat je niet mag parkeren binnen een afstand van 5m voor en na een zebrapad zijn er toch heel wat bestuurders die dit dagelijks negeren. Ik begrijp dat dit bij de heraanleg enkele jaren geleden zo gebeurde omdat het toen nog niet de bedoeling was om de Reinpadstraat (stuk tot aan de Pachthofstraat) éénrichtingsverkeer te maken. Maar enkele eenvoudige schilderwerken, een verhoogd borduurke of wat paaltjes zouden hier toch wat kunnen verduidelijken.
Koen I.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Parkeren Heeldstraat
Het parkeren op de Heeldstraat voor en na de schooluren zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties. De auto's staan langs het fietspad geparkeerd, de fietsers en brommers die hier voorbij komen moeten goed opletten voor openslaande deuren. Vaak wordt het fietspad door voetgangers gebruikt omdat het een smal voetpad is. De passerende auto's hebben weinig plaats om door te rijden.
Elke O.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Voetpaden Weg naar As
Er zijn op plaatsen op de Weg naar As geen voetpaden voorzien waardoor voetgangers de fietspaden moeten gebruiken. Dit heeft al meermaals tot ongevallen tussen fietsers en voetgangers geleid.
Elke O.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Verkeerscirculatie schooltje Gelieren
Onderzoek verkeerscirculatie schooltje Gelieren om autoverkeer en fietsverkeer te optimaliseren en zo het verkeer in de omliggende straten en op het kruispunt Schepersweg/N744 te ontlasten. Bijvoorbeeld: uitgaand (en/of inkomend ) verkeer via Hoogveld of alleen via Europalaan? Momenteel ontstaan er files en gevaarlijke situaties op het kruispunt Schepersweg/N744, zeker als de bus het doorgaand verkeer belemmert. Uiteraard in samenspraak met de plaatselijke bewoners.
Luc B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Handigere oversteekplaats voor fietsers

Momenteel kun je haaks oversteken op het aangegeven punt, maar echt handig is dat niet. Je moet twee keer haaks op de goot met je fiets. In de praktijk steek ik vaak schuin over. Als je het fietspad links iets breder maakt en tweerichtingen en wat op de weg tekent kun je 30 meter fietspad (zie groen) opdoeken.

Rutger B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Verlichting

Verlichting doortrekken op de N744 Wiemesmeerstraat richting Wiemesmeer . Gezien de twee recente (ware) ongevallen maar ook de ongevallen in het verleden kan de verlichting ervoor zorgen dat de baan, de bomen langs de weg en het eventueel overstekend wild beter gezien wordt . Op bepaalde plaatsen is er reeds verlichting (kruispunten, in Wiemesmeer ...)

Luc B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Collegelaan ontdoen van rotondes die geen rotondes zijn

Momenteel zijn er twee kruisingen op de Collegelaan die eruit zien als ronde punten maar dat niet zijn. Hier draaien mensen nu met de auto (U-turn) en denken daarbij op het andere verkeer voorrang te hebben. Ook is het linksaf slaan, zie foto, nu alleen goed te doen door de belijning totaal te negeren. De feitelijke beweging daarbij, dat is het voorstel, met straatmarkering aangegeven kunnen worden. Op de kruisingen geldt trouwens nu ook voorrang voor rechts, ook voor fietsers. Dit zou beter met borden moeten worden aangeduid. Er zijn zeer weinig bestuurders van bijv. bussen en auto's die fietsers er voorrang geven.

Rutger B.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Gevaarlijk 'rondpunt' Reinpadstraat-Bretheistraat 

Dit kleine rondpunt voldoet niet als snelheidsafremmer voor het gemeotoriseerd verkeer dat uit beide kanten van de Bretheistraat komt. Ook de haaientanden hebben onvoldoende effect. Automobilisten rijden over dit rondpunt heen alsof het een kruispunt is waarop ze voorrang hebben. De voorrang van de fietsstraat en de zwakke weggebruiker wordt hier dagelijks meermaals genegeerd. Als fietser zie ik hier regelmatig auto's overheen racen die niet eens de fietsstraat inkijken of er een fietser aankomt. In juni ben ik zelf aangereden door een onoplettende chauffeur en in de lavendel van het rondpunt terechtgekomen. 
Hier zou het echt veel duidelijker moeten zijn dat de fietsstraat de voorrang heeft en moeten de wagens meer afgeremd worden, je hoeft nu nauwelijks een manoeuvre te doen en kan bijna gewoon rechtdoor over dit 'rondpunt' rijden als automobilist. 

Eveline C.
0 0
lees meer