home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie voorstellen

Welke maatregelen stellen jullie voor om Genk-West veiliger te maken?

31
35

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 31 bijdragen

Jullie voorstellen

Een spiegel aan het kruipunt Nieuwe Kuilenweg afkomende van de Westerring onder aan de brug.
De voetgangers en vooral de fietsers (omdat ze sneller aankomen), lopen gevaar omdat de wagens wat van de Westerring afrijden (richting Genk) heel ver vooruit moeten rijden onder aan de brug (waar je rechts richting Vennestraat en links richting centrum rijdt, zie foto onderaan) om de auto’s te zien wat op de Nieuwe Kuilenweg rijden. Als er een spiegel zou staan tov de straat zal het een pak veiliger worden voor de voetgangers en fietsers.
Cihan C.
0 1
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Overdreven snelheid op strook van Wildekastanjelaan tussen rondpunt c-mine & begin Noordlaan.
Op deze strook wordt al jaren veelvuldig te hard gereden wat al geleid heeft tot gevaarlijke situaties (inhalen ondanks de doorlopende wegmarkering, te voet oversteken is heel erg opletten, doodgereden huisdieren). De trajectcontrole op de aansluitende Noordlaan heeft geen effect op de snelheid in onze straat en doet zo mogelijk nog sneller rijden om de verloren tijd in te halen.
Carine B.
0 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Plaggenstraat zone 30
Sinds de Turfstraat (gedeeltelijk) zone 30 is geworden, is er meer verkeer in de Plaggenstraat omdat er daar wel nog 50km/u mag gereden worden.
Benny R.
1 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Onderbreking centraal in de Keistraat, creëert veiligheid en een plek om elkaar te ontmoeten.
Even geleden hebben ze op de boxbergstraat een trajectcontrole geïnstalleerd,dit zorgt op die straat voor een doorgaand verkeer aan een acceptabele snelheid. Jammer genoeg heeft deze installatie ertoe geleidt dat er nu meer doorgaand verkeer door de Keistraat rijdt.Het aantal wagens dat tegen hoge snelheid door onze straat “vlamt” is hierdoor ook gestegen. We wonen met een aantal jonge gezinnen met kleine kinderen in deze straat en eerlijk gezegd ben ik er niet gerust op als ze op straat spelen. “It takes a village to raise a child.” Dit gekende Afrikaanse spreekwoord verbeeldt een universele waarde: als gemeenschap zijn we verantwoordelijk om een aangename en gezonde leefwereld te creëren voor de toekomstige generaties. Een enquete in de straat (doorgestuurd naar info@genk.be) leert ons dat 84% van de straat een voorstander is van deze onderbreking voor meer veiligheid en om een plek van ontmoeting te creëren : een kleine plek met groen en zitkeien (In de Keistraat ).
Timmy K.
4 11
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Snelheidsremmer Gierenstraat aan kruipunt Bleuskenstraat ( Woning 49 )
Wij wonen in de Bleuskenstraat 51. En zien regelmatig wagens , zonder inhouden over het kruispunt vliegen ( Ook inwoners uit de Gierenstraat .) Ik durf het kruispunt niet oversteken zonder eerst LINKS te kijken . De wagen van de buurvrouw is trouwens links al total loss gereden . De wagen van de buurvrouw is trouwens vanuit links al onherstelbaar aangereden .
Maurice1esdoornboom B. van Vrienden tuin van Betty
0 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Erf tussen vestigingslocaties scholen, jeugdverenigingen en ontspanningsruimte (skateparkje, zwembad, heide, horeca, speelplein, ...) in Boxbergheide
Instellen van een erf heeft twee doelstellingen: 1° veilige omgeving voor kinderen en jeugd 2° doorgaand (snel) verkeer (op plekken met kinderen en jongeren) ontmoedigen Het plan geeft een mogelijke indicatie van een zone. Een (woon-)erf is een gebied waar 1° mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken : spelen zijn er eveneens toegelaten; 2° mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren; 3° is de snelheid beperkt tot 20 km per uur; 4° a) is het parkeren verboden, behalve : - op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is; - op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.
Jan V.
0 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Vrijliggend fietspad voor de HELE Landwaartslaan
Vlak na het rondpunt versmalt de weg ineens en bevindt men zich als fietser ineens voor de wielen van de auto’s die de Landwaartslaan inslaan. Vanaf het kruispunt met de Craenevenne verdwijnt het vrijliggende fietspad gewoon en moet je als fietser de stoep op die in lamentabele staat is, ofwel de weg op voor de neus van de auto’s die zich daar niet aan verwachten.
Nicole O.
0 4
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Snelheidsremmers Keistraat
Sinds de invoering van de trajectcontrole te Boxbergstraat neemt het doorgaand verkeer toe in de Keistraat, vaak met +50km/u snelheden. De straat heeft een recht en licht afdalen karakter, waardoor auto's komende van de Oude Zonhoverweg vaak te snel rijden. Het toevoegen van snelheidsremmers (drempel, bloembakken,... ) zal een meerwaarde zijn om de veiligheid en rust terug te laten keren.
Jorn V.
0 3
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Fietsstraten in de woonwijken
Fietstraten zorgen voor dubbele veiligheid. 1. zone 30 en 2. wagens mogen de fietsers niet inhalen. Ze bewijzen hun nut in de kneipstraat. Enkele hoofdstraten in boxbergheide voorrangswegen maken met losstaande fietspaden en trajectcontrole (bv. De landswaartslaan en de boxbergstraat). De rest zoveel mogelijk fietstraten om de wagens af te remmen en de fiets aan te moedigen.
Mario C.
0 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Fietsveiligheid Landwaartslaan (gedeelte hasseltweg - spoorstraat)
Het gedeelte landwaartslaan tussen de Hasseltweg en Spoorstraat is in beide richtingen voorzien van een smalle rode strook, door vele automobilisten niet als een fietspad aanzien. Het haastige verkeer zit serieus dicht op je of (nog erger) probeert voorbij te steken in vele gevallen met tegenliggers vlakbij! Dit stuk fietsen met meerdere kinderen is een echt hel! De bouwkraan die nu al weken het voetpad verspert maakt het niet gemakkelijker. Kom je van de Hasseltweg dan kom je bovendien als fietser als in een fuik terecht tussen de auto’s die dit niet verwachten. Steek je vervolgens het spoor over en wil je de spoorstraat indraaien is dit allerminst veilig: auto’s hebben geen geduld, er is geen ruimte om veilig te kijken of de rijbaan vrij is, auto’s durven je zelfs voorbij te steken als je je arm hebt uitgestoken … en doe dat ook maar eens met kinderen erbij. Komende uit de spoorstraat richting Hasseltweg: geen zicht op rijbaan & kans om op fietspad te geraken.
Hanne V.
0 1
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Verhoging Drempel Lindenstraat
We merken dat de mensen aan het begin van de Lindenstraat nog steeds veel te snel kunnen rijden over de verkeersdrempel. Hierdoor verliest de verkeersdrempel zijn nut. Daarom stellen wij voor om deze drempel op zijn minst aanzienlijk te verhogen of een wegversmalling te voorzien zodat de snelheid alsnog ingeperkt kan worden. Er wordt op dit moment nog veel te snel gereden en er wonen veel gezinnen met kinderen in de straat, een zeer onveilige situatie.
Yakup D.
0 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Heraanleg 🚲 pad
Zou graag een fatsoenlijk fiets/voetpad hebben voor de vele voetgangers/fietsers dat voorbij komen en er nu geen gebruik van kunnen maken op de manier waar het nu bij ligt. Het is gevaarlijk voor de fietsertjes dat van school komen.Het zou ook positief zijn want de straat leidt recht naar een wandelroute toe. LV
Lara V.
0 1
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Rotonde op kruispunt kievitstraat, craenevenne, landwaartslaan
Dit is een erg druk kruispunt, voornamelijk wanneer de spooroverweg enige tijd dicht geweest is. Er staan dan vanuit 4 richtingen auto's te wachten. De voorrangsregel van rechts werkt dan niet meer. Een rotonde lost dat probleem op.
Stijn P.
0 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Tem de heilige koe in de Vennestraat
Dit voorstel betreft het stuk van de Vennestraat tussen Hoefstadstraat en Wildekastanjelaan. Maak hiervan een fietsstraat, waarbij het autoverkeer maar in een richting toegelaten wordt: van de Hoefstadstraat richting Wildekastanjelaan/E.Coppéelaan. Reduceer het aantal parkeerplaatsen langs de weg. Onthard en vergroen. Maak een parkeertoren op de parking van de Colruyt.
Pieter B.
0 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

De fietssuggestiestrook op de Landwaartslaan tussen de spoorweg en Hasseltweg is zeer gevaarlijk voor fietsers. Waarom geen fietspad aanleggen?
Veiligheid van de fietsers daar de auto’s zeer snel rijden daar en de fietsers omtrend omver rijden.
Jos V.
0 2
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Sluipweg van en naar de Noordlaan
Meer snelheidremmers en controle in woonwijken snelheidborden van 30km heeft geen invloed kijk maar eens in de Vennestraat kan alles mag alles .
Erik E.
0 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Klotstraat
De Klostraat is een belangrijke toegangsweg tot de wijk voor wie van Zonhoven komt. De Camera bij Ter Heide werkt goed als vertrager met daarna de verkeersvertrager op het kruispunt met de Turfstraat. Maar daarna komt dat lange rechte stuk. Dat rechtlijnige karakter van de straat nodigt uit tot te snel rijden. Het kruispunt met de Kleinven is zeer gevaarlijk. Daar zou nog een snelheidsremmer kunnen, mogelijk aangevuld met snelheidsremmende constructies zoals bloembakken halfweg het volgende rechte stuk.
Nicole O.
0 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Doorgangswegen met vrijliggend fietspad, zone 30 elders
Dit voorstel geldt voor heel Boxbergheide, en bij uitbreiding voor iedere bewoond stuk Genk (en Europa). Achtergrond is de filosofie van vision for zero, die onder andere inhoudt dat waar geen vrijliggend fietspad is, de maximale veilige snelheid 30 km per uur is. Geef in een woonwijk het openbaar domein terug aan de mensen. Jong en oud moet zich zonder angst te voet of met de fiets kunnen verplaatsen en zelfs op straat kunnen spelen. De auto is er te gast. Het voorstel houdt in dat in Boxbergheide een aantal hoofdstraten worden geïdentificeerd. Deze worden voorzien van een vrijliggend fietspad. Alle andere straten worden zone 30. Ik stel volgende straten voor als hoofdstraten: - LWL - ZHW - TS - BBS - OZHW tussen kerk en BBS - CV In alle overige straten kan een zone 30 worden ingevoerd. In een selectie straten kan een woonerf worden ingevoerd (bijvoorbeeld Houtwal, Ploegstraat). Ook de invoering van fietsstraten kan voor een grote selectie van deze straten worden ingevoerd.
Pieter B.
0 4
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Trajectcontrole Klotstraat
De flitspaal t.h.v. Ter Heide heeft weinig effect. Na de detectie zone rijdt men alsnog veel te snel. Aangezien verkeer van de E314 en Zonhoven deze weg zeer vaak gebruikt is dat de enige permanente oplossing.
Tom S.
2 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

30km/uur zone op de klotstraat en liefst op de gehele Boxberg!
Genk West. Op de gehele Klotstraat wordt steeds keihard gereden, deze weg wordt gebruikt als 'sluikweg'. Er staat wel een flitspaal te hoogte van 'Ter Heide',maar 20 meter verder op, richting Boxbergheide wordt 'opgetrokken': Snel rijden, constant remmen en slippen, én er wordt zelden gestopt bij de kruispunten: gevaarlijk voor de vele kinderen en ouderen die daar wonen. Om niet te spreken van het lawaai, soms lijkt het hier inderdaad (zoals al eerder iemand zei) dat je langs de omloop van Zolder woont. De Boxbergstraat werd voorzien van een trajectcontrole, maar op de Klotstraat rijdt driedubbel zoveel verkeer en daar zetten ze dan een 'flispaaltje' aan het eind van de weg: dat haalt niks uit. Graag zouden we op deze weg ook een trajectcontrole hebben of 'enkel plaatselijk verkeer' of gewoon 30km/uur 'bewoonde kom' of zoals in de Wiekstraat: fietsstraat. Resultaat: rust voor de aanwonenden en extra veiligheid voor de schoolgaande jeugd, ouderen en kinderen. SOS: Doe er aub iets aan!
Andreas J.
0 4
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Graag een oversteekplaats aan het einde van het fietspad dat komt van Bokrijk en aansluit op de landwaartslaan aan de spooroverweg in Boxbergheide
Je wil daar als fietser oversteken, de auto’s durven je zelfs omverrijden…..
Jos V.
0 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Toevoeging rondpunt noordlaan
Beste, Ik zou graag een voorstel doen om een rondpunt/rotonde bij te plaatsen tussen Dokterspraktijk Germaux J en de Sint-Eventiuslaan, op de Noordlaan. Dit heeft als voordeel: - Snelheidsvermindering op het rechte stuk tussen de 2 rotondes op de noordlaan. - Ontlasting van het verkeer van de 2de en 4de wijk. - Betere bereikbaarheid tussen de 2de en 4de wijk voor de bewoners die juist in het midden wonen + de sportverenigingen. Hierdoor wordt het intern verkeer in de wijken (waar ook veel kinderen spelen) en drastisch verminderd. Dit kunnen we bereiken door de rotonde thv het pleintje te plaatsen en de buitenlaan + Sint-Eventiuslaan hierop te laten aansluiten. Bovendien is er ook nog ruimte genoeg voor de fietspaden te garanderen.
Yakup D.
0 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

Verleggen zebrapad zodat 1x minder oversteken aan school
Wanneer je vanop de parking op het kerkplein naar de school te voet de zebrapaden oversteekt, moet je eerst over de Brem, daarna pas de Landwaartslaan. Indien het zebrapad aan de andere kant van de Brem zou liggen, zou je maar 1x moeten oversteken. Is ook handiger voor de fietsers die uit de Brem naar rechts de Landwaartslaan opdraaien (minder voetgangers als "tegenligger").
Benny R.
0 0
Log in om te stemmen

Jullie voorstellen

haagsteeg
De haagsteeg wordt al jaren als sluipweg gebruikt richting de hengelhoefweg. Ook de continue toestroom van bussen geeft zeer veel Overlast en lawaaihinder. Plaatselijk verkeer en minder bussen (kunnen via koerweg)
Kristel J.
0 0
Log in om te stemmen
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 31 bijdragen