home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Op vijf verschillende locaties in Genk-West stellen we voor om over te gaan tot een wegafsluiting voor het autoverkeer. 

5
2

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Koerweg

De Koerweg is een bovenlokale fietsroute die vaak gebruikt wordt als sluipweg tussen de Evence Coppéelaan en de Vennestraat. Het strategisch aflsuiten van deze straat dwingt ook hier het verkeer om de kortste routes naar het hoofdwegennet te gebruiken.

Stad Genk
0 0
Log in om te stemmen

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Kortestraat

Door de slechte zichtbaarheid en het drukke verkeer wordt het oprijden van de Tennislaan vanuit de Kortestraat al jaren als uiterst onveilig ervaren. Het is sinds jaar en dag een niet wenselijke sluipweg voor de inwoners van Winterslag 1 naar de Tennnislaan, hoewel de lager gelegen Grenssstraat eigenlijk beter geschikt is. De Knip zou de Kortestraat tevens verkeersarm maken wat beter past bij het verkeersvrije woongebied Voetbalhof. 

Stad Genk
0 0
Log in om te stemmen

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Wildekastanje Laan

Deze wegafsluiting is niet dadelijk een sluipweg maar biedt de mogelijkheid om de groenzones aan beide zijden autovrij te verbinden en op termijn zelfs te ontharden. De maatregel geeft ook meer veiligheid aan het speelpleintje omdat het dan niet meer volledig ontsloten wordt door autoverkeer.

Stad Genk
0 0
Log in om te stemmen

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Hoefstadstraat

Deze wegafsluiting was reeds voorzien bij de herinrichting van de Vennestraat maar werd toen geschrapt op vraag van de handelaarsvereniging, aangezien het afsluiten van deze straat de bereikbaarheid van het handelsgebied in het gedrang zou brengen. Nu wordt de afsluiting opnieuw voorgesteld omdat het kruispunt N76-N.Kuilenweg, 250m verderop, ondertussen omgevormd is tot een Hollands Complex. De bereikbaarheid wordt hierdoor bij een afsluiting gewaarborgd. Het inrijden vanaf de N76 is ook gevaarlijk, zeker ter hoogte van de fietstunnel. Een bijkomend voordeel is dat het stuk Hoefstadstraat, tussen de N76 en de Vennestraat ingericht kan worden als verblijfsgebied. De horeca, De Tuin van Betty en de wekelijkse biomarkt zouden op die manier beter kunnen ontwikkelen.

Stad Genk
0 2
Log in om te stemmen

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Holenteerstraat

Deze straat wordt vaak gebruikt als shortcut, inzonderheid bij activiteiten op de site "De Uitdaging". De afsluiting ervan zou de bezoekers dwingen het hoofdwegennet te gebruiken (H.Esserslaan)

Stad Genk
0 0
Log in om te stemmen