Skip to main content
home-page

Voorstellen voor snelheidsremmers

Bekijk hier de voorstellen voor snelheidsremmers

Voorstellen voor knips/afsluitingen

Bekijk hier de voorstellen voor knips/afsluitingen

Jullie voorstellen voor veilig verkeer

Dien hier zelf een voorstel in voor een verkeersveilige wijk

Jullie ideeën

Willekeurig
Populair
Recent

Jullie voorstellen

Knip Westerwennel/Wiekstraat
Met enkele zware betonblokken op dit punt is de knip een feit . Geen zware infrastructuurwerken en onderhoud ( bloembakken ed ) nodig en totaal geen sluipverkeer meer .
Erik P.
0 3
lees meer

Jullie voorstellen

Opstellen van vaste dB. meettoestellen gekoppeld aan de trajectcontroles om de voertuigen, quads en moto's te verbaliseren en te laten normeren.
Dit heeft als hoofdzaak de rust van de bewoners en huisdieren te kunnen garanderen.
johan l.
0 0
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - snelheidsremmers

Snelheidsremmer Melbergstraat
Nieuwe snelheidsremmende maatregelen worden systematisch voorzien op wegvakken die rechtlijnig en te lang zijn en aanzet geven tot te hoge snelheden. Ook klachten van buurtbewoners, geven vaak aanleiding tot het plaatsen van snelheidsremmende maatregelen.  Bij het uitzetten van de ‘drempels’ wordt, waar mogelijk, een gewenste/aanbevolen tussenafstand van zo’n 150m toegepast (gangbare afstand voor verkeerskundige ontwerpen).  Als dit systeem volledig uitgerold is dwingen we voor de gemiddelde bestuurder het juiste rijgedrag af binnen een bepaalde zone. De exacte locatie en keuze van type van de snelheidsremmers zal na goedkeuring van het concept, gekozen worden door de betrokken stadsdiensten.  Andere voorstellen van locaties voor snelheidsremmer zijn ook welkom.
Stad Genk
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Snelheidsremmer westerwennel
Verhoogde verkeersdrempel aan de bocht komende van wennel naar westerwennel, en op ieder kruispunt minimaal 3, bord zone 30 en verboden 3.5+ton
Hava G.
0 0
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Knip/afsluiting weg (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers) - Meeënweg-Weidestraat
Het traject IJzersteenweg – Slagmolenweg is een gekende sluiproute tussen de Westerring en de Hasseltweg. Metingen in 2018 geven dit aan. Het strategisch knippen van beide wegen is een goede maatregel om dit euvel in te dijken. De consequentie is dat bestuurders de gedwongen omweg binnen de wijk niet meer gaan nemen, tijd gaan verliezen en het hoofdwegennet meer gaan gebruiken. De verwachte Spartacuslijn 2 zal de Meeënweg volgen. De projectnota Spartacus 2 heeft als streefdoel alle bestaande verbindingen (fiets en auto) op de Meeënweg te behouden. Daarbij wordt wel aangegeven dat het op het punt van Weidestraat technisch bijzonder moeilijk is om dit te realiseren binnen de beschikbare ruimte. Hier is het reeds beslist dat deze straat geknipt zal worden voor autoverkeer.
Stad Genk
0 6
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Knip/afsluiting weg (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers) - Westerwennel
Bij drukte op de Hasseltweg wordt de woonstraat Westerwennel gebruikt om de file te vermijden. Het is voor de bestuurders met bestemming centrum, voornamelijk na bezoek van bepaalde handelszaken in de buurt, een handige shortcut. Diverse bewoners klagen al enkele jaren over de overlast/onveiligheid en vragen een oplossing. Het afsluiten van autoverkeer zou volgens ons een ideaal middel zijn om het juiste rijgedrag af te dwingen. Op die manier wordt de leefbaarheid bevorderd en de verkeersveiligheid vergroot op de Wennel.
Stad Genk
2 28
lees meer
Ontdek ze allemaal

Ontdek en reageer op de voorstellen voor Genk-Midden

Eerste participatiemoment

28-06-2021

Gisteren vond het eerste participatiemoment voor het verkeersplan Genk-Midden plaats. Het waren stuk voor stuk interessante gesprekken over verkeersveiligheid in de straten van Genk-Midden. Wat tijdens dit moment duidelijk naar voren kwam is de grote impact die sluipverkeer en onaangepast rijgedrag (te hoge snelheid maar ook geluidsoverlast) heeft op de leefbaarheid van een buurt en haar bewoners. De dertigtal bewoners die deelnamen aan dit moment gingen in dialoog over de verschillende voorstellen in het verkeersplan. Hierbij werd door medewerkers van de dienst Mobiliteit dieper ingegaan op de inhoudelijke vragen en bedenkingen.  Verder formuleerden de bewoners ook nog bijkomende voorstellen (op verschillende locaties): het merendeel betreft ingrepen die sluipverkeer tegen gaan, verbeteringen voor fietsers en snelheidsremmers. Inschrijven voor de volgende participatiemomenten kan hier!

Meer nieuws & activiteiten

Evaluatie

Op basis van de evaluatie, werd een definitief verkeersplan opgmaakt.

Bekijk het definitieve verkeersplan

Verkeersplan Genk-Midden

We willen dat iedere Genkenaar zich comfortabel en veilig kan verplaatsen. Daarom stelden we per stadsdeel een verkeersplan op waarmee we de verkeersveiligheid in jouw wijk willen verbeteren.

Indienen voorstellen

juni

Uitwerking finaal plan

juli - augustus

Beslissing schepencollege

augustus - september

Uitvoering

vanaf september