Skip to main content
home-page

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Op zes verschillende locaties in Genk-Centrum stellen we voor om over te gaan tot een wegafsluiting voor het autoverkeer. 

6
9

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Jan Habexlaan
In het kader van het project "Verlengen fietsstraat Reinpadstraat" wordt voorgesteld om de aansluiting van de Jan Habexlaan met de Mosselerlaan af te sluiten voor autoverkeer.
Stad Genk
0 5
lees meer
Calvariestraat
Stad Genk stelt voor om de Calvariestraat ter hoogte van de Grotestraat af te sluiten voor autoverkeer, als onderdeel van een onthardingsproject.
Stad Genk
0 0
lees meer
Krekeldries
In het kader van onthardingen wordt voorgesteld om één toegang van de Krekeldries af te sluiten.
Stad Genk
0 0
lees meer
Henri Decleenstraat
Stad Genk stelt voor om een afsluiting voor autoverkeer te plaatsen op de Henri Decleenstraat, met als doel het autoverkeer om te leiden via de daarvoor bestemde routes (Weg naar As/Europalaan). Bovendien loopt het toeristische fietsroutenetwerk door de Henri Decleenstraat, deze afsluiting zal bijdragen aan een aangenamere omgeving voor de overige weggebruikers. Op langere termijn kan overwogen worden om een deel van de rijbaan te ontharden.
Stad Genk
0 0
lees meer
Hospitaalstraat
De Hospitaalstraat wordt frequent gebruikt als sluiproute vanuit Weg naar As richting Evence Coppéelaan. Stad Genk stelt daarom voor om deze sluiproute onmogelijk te maken door de Hospitaalstraat af te sluiten voor autoverkeer. De Hospitaalstraat wordt frequent gebruikt als sluiproute vanuit Weg naar As richting de Evence Coppéelaan. Daarom stelt de stad Genk voor om de Hospitaalstraat af te sluiten voor autoverkeer.
Stad Genk
0 2
lees meer
Winterslagstraat
De Winterslagstraat fungeert als sluiproute door de wijk, zowel van zuid naar noord als van noord naar zuid. Stad Genk stelt voor om deze route af te sluiten voor autoverkeer, zodat deze doorgaande beweging niet meer mogelijk is. De precieze locatie van de afsluiting moet nog worden bepaald.
Stad Genk
0 2
lees meer