Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Stappenplan

1. Noden en wensen in kaart brengen (... - juni 2022)

Zowel kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen uit de buurt zullen bevraagd worden. Dit gebeurt aan de hand van verschillende ontmoetingsmomenten.

Zo was er de paaseierenraap op 16 april 2022 op het Vlakveldplein en de buurtpicknick op 15 mei 2022. De verschillende wijkpartners o.a. Jeugdwelzijnswerk Gigos en buurtopbouwwerk SAAMO werken hier aan mee. Een volgend moment is gepland op donderdag 16 juni 2022 tussen 15u en 19u. Hiervoor krijgt iedere inwoner van Vlakveld een uitnodiging.

Naast de informatie die we vergaren uit de ontmoetingsmomenten, willen we ook iedere bewoner uit Vlakveld de kans geven om online zijn of haar idee door te geven

2. Ontwerp van voorlopig plan (juli-augustus 2022)

Op basis van alle ideeën van de bewoners zullen de tekenaars van de Stad Genk en in samenspraak met de stedelijke diensten een eerste voorlopig plan ontwikkelen. Dit is geen definitief plan, maar een eerste voorstel dat teruggekoppeld zal worden aan de bewoners. We proberen bij dit plan al zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de bewoners en een aantal randvoorwaarden opgelegd vanuit de stedelijke beleidsvisie.

3. Bijsturen van voorlopig plan (september-oktober 2022).

In september ontvangen alle bewoners een tweede brief en wordt op het plein een bord geplaatst waarin het voorlopige plan gecommuniceerd zal worden. Via tal van ontmoetingsmomenten wordt commentaar op dit voorlopige plan verzameld en wordt het plan bijgestuurd.

4. Ontwerp van definitief plan (november-december 2022)

Op basis van alle opmerkingen wordt een definitief plan uitgewerkt dat ter goedkeuring voorgelegd zal worden aan het schepencollege. Dit finale plan wordt teruggekoppeld met de buurt.

5. Planning en uitvoering van de werken (in de loop van 2023)

Over de planning en de vordering van de werken zal opnieuw met de buurt gecommuniceerd worden via deze website.  

6. Feestelijke opening vernieuwde Vlakveldplein - 21 februari 2024

 Alle kinderen, jongeren en volwassenen uit de buurt zijn welkom op woensdag 21 februari vanaf 15u00. We maken er een leuk feest van met wat lekkers en animatie. Tot dan!

Deel op facebook
Deel op twitter