Alle ideeën voor de herinrichting van het plein worden verzameld via deze website. Enerzijds worden er inspraakmomenten en huisbezoeken georganiseerd waarbij ideeën verzameld worden. Deze ideeën worden door de wijkmanager ingegeven op de website. Anderzijds kan je als buurtbewoner ook zelf rechtstreeks je ideeën posten of becommentariëren op de website.

Heb je vragen, of wil je graag eens afspreken met de wijkmanager om je idee te formuleren? Neem contact op met brecht.gielis@genk.be - 0476 77 30 79