Voorstellen vanuit de stad - snelheidsremmers

Wintergroenstraat

Beschrijving

Door de verlenging van de Wintergroenstraat tot de N77 Terboekt wordt de functie van deze straat in de realiteit opgekrikt tot een wijkontsluitingsweg. Niet alleen de nieuwe verbinding, maar ook de positionering van de nieuwe school en de gestage groei via het woonproject Meiboom zullen ongetwijfeld meer verkeer genereren in de toekomst. Om mogelijk sluipverkeer en hoge snelheden in te dijken wordt voorgesteld om in het oude deel van de straat drie bijkomende snelheidsremmende elementen te voorzien (2 op de brede en lange toegangsweg en 1 ter hoogte van het kruispunt Boshoekstraat/ingang toekomstige school). Deze snelheidsremmer ter hoogte van de Boshoekstraat kan ook als toegangspoort fungeren voor Nieuw Sledderlo.