Skip to main content
home-page
home-page

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Op acht locaties in Genk-Oost stellen we voor om de straat met een proefopstelling (gedeeltelijk) af te sluiten voor autoverkeer (omwille van veiligheid en/of sluipverkeer).

De locaties van de iconen zijn indicatief, deze kunnen doorheen het traject nog verschoven worden. 

8
34

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Heppenzeelstraat
Stad Genk stelt voor om het deel van de Heppenzeelstraat waar geen inritten van woningen zijn, af te sluiten voor autoverkeer en op langere termijn te ontharden.
Stad Genk
0 1
lees meer
Mispadstraat
De brug over de E314 was enkele maanden afgesloten omwille van werkzaamheden. Het verkeer moest daardoor omrijden via de ontsluitingswegen (Emiel van Dorenlaan en de Weg naar As) waardoor de wijken aan de Mispadstraat van doorgaand verkeer ontlast waren. Stad Genk stelt voor om deze afsluiting terug in te voeren voor autoverkeer. Zo worden de voornaamste routes voor fiets- en autoverkeer ook gescheiden.
Stad Genk
1 6
lees meer
Oudasserstraat
In het kader van onthardingen wordt voorgesteld om één toegang af te sluiten en het bijbehorende kruispunt te vereenvoudigen.
Stad Genk
0 3
lees meer
Weststraat
De aantakking van de Weststraat op de Hoevenzavellaan is een gevaarlijk punt. Daarom stelt Stad Genk voor om deze af te sluiten voor autoverkeer zodat het verkeer aan de verkeerslichten de wijk in en uit moet rijden.
Stad Genk
0 0
lees meer
Driehoekstraat
Op de André Dumontlaan tussen de Herenstraat en Weg naar As gebeuren geregeld ongevallen. Om het risico op ongevallen te verlagen en de doorstroming te verbeteren, stelt Stad Genk voor om de Driehoekstraat af te sluiten voor autoverkeer aan het kruispunt met de André Dumontlaan.
Stad Genk
0 4
lees meer
Oude Driesstraat
Stad Genk stelt voor om een schoolstraat in te voeren op de Oude Driesstraat tussen Geraertsstraat en Haneveldstraat: vlak voor en na de schooluren wordt de straat even afgesloten voor autoverkeer, zodat schoolkinderen veilig aan de schoolpoort te voet of met de fiets kunnen aankomen of vertrekken.
Stad Genk
0 9
lees meer
Onafhankelijkheidslaan
De route Watergrasstraat - Onafhankelijkheidslaan is een sluiproute doorheen de wijk Waterschei-Zuid van Stalenstraat naar Onderwijslaan. Stad Genk stelt voor om deze route af te sluiten voor autoverkeer op het smalle deel tussen de Bevrijdingslaan en Herinneringsstraat.
Stad Genk
0 5
lees meer
Heidriesstraat
De Heidriesstraat en Lieve Vrouwstraat worden op drukke momenten als sluiproute gebruikt om de verkeerlichten aan de Bascule te ontwijken. Stad Genk stelt daarom voor om deze sluiproute (deels) onmogelijk te maken door de Heidriesstraat (gedeeltelijk) af te sluiten voor autoverkeer aan de André Dumontlaan. Zo wordt het aantal potentieel gevaarlijke kruisbewegingen met de André Dumontlaan ook verminderd.
Stad Genk
0 6
lees meer