Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Jullie voorstellen

overdreven snelheid op de Nieuwstraat / overdreven lawaai door auto's en bromfietsen. roekeloos rijgedrag.

Soort maatregel

Andere (vb. fietsstraat, schoolstraat, zone 30)

Motiveer je voorstel

Het wordt hoogtijd dat de stad het hoger omschreven probleem in de Nieuwstraat en wijk Vlakveld aanpakt. Moet er eerst een ongeval gebeuren eer men ingrijpt ? Dagelijks nemen kinderen de bus om naar school te gaan of moeten ze de weg oversteken, ..... .
1
1
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties

Het lijkt mij hoognodig om te opteren voor een globale aanpak van de verkeersstromen in Genk Midden. Het gebied tussen Oosterring en Westerring, Zuiderring en Europalaan, is een gebied van ongeveer twee kilometer op twee, met daarin ook nog een uitgebreid natuurgebied (de Melberg). Dit gebied leent er zich uitstekend toe om traag verkeer te promoten, met voorrang voor voetgangers en fietsers, en doorgaand autoverkeer te ontmoedigen. Er is geen nood aan verbindingswegen zoals de Nieuwstraat/Langerloweg en de Hoogstraat, als hun rol veel effectiever kan worden opgevangen door de Oosterring, Zuiderring en Westerring. Binnen de zone stel ik dan ook voor om enkel bestemmingsverkeer toe te laten. Dat houdt in dat je om je bestemming binnen dit gebied te bereiken, er op één plaats in kunt, maar er dan ook steeds weer langs dezelfde weg weer uitrijdt. In de verband is er een probleem met de verkeersstroom op het Valkveld, waar je nog steeds de hele wijk kunt doorrijden van de ene naar de andere kant, wat een uitnodiging is voor hardrijders. Het gebied van twee op twee kilometer dient te worden heringericht, met veel meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Ik stel tevens voor om een bijkomende fietsroute aan te leggen van Kolderbos naar het centrum via het kerkhof en door het Vlakveld. Het aanleggen daarvan zal het fietsgebruik richting centrum zeker stimuleren. Wat de auto betreft, op alle wegen binnen de zone mag die voortaan niet sneller dan 30.