Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Jullie voorstellen

kruispunt Waterstraat / Hoogzij

Motiveer je voorstel

Op dit moment geld de voorrang van rechts regel op dit kruispunt. Deze regeling zorgt voor zeer moeilijke en gevaarlijke situaties als er wagens uit de 3 richtingen komen die willen indraaien naar de Hoogzij. De voorrang van rechtsregel hier afschaffen en de richting Waterstraat - Hoogzij doorgaand maken zou zeer veel problemen opheffen en de situatie een stuk veiliger maken. Zeker ook voor de fietsers

Soort maatregel

Andere (vb. fietsstraat, schoolstraat, zone 30)
0