Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Waarom?

Te snel rijden en sluipverkeer staan in de top drie van grootste ergernissen van de Genkenaren. We willen dat iedere Genkenaar zich comfortabel en veilig kan verplaatsen. Daarom stelden we per stadsdeel een verkeersplan op waarmee we de verkeersveiligheid in jouw wijk willen verbeteren.

Een verkeersplan is een plan met ingrepen zoals extra verkeersdrempels, meer fietsstraten, trajectcontroles, wegversmallingen, éénrichtingsstraten of de afsluiting van bepaalde straten met een zogenaamde knip. Het doel van zo een verkeersplan is meervoudig: 

  • de verkeersveiligheid in alle wijken verbeteren 
  • een optimale woonkwaliteit garanderen 
  • meer ruimte geven aan de zachte weggebruiker (voetganger en fietser)
  • kansen creëren voor ontmoeten op de straten in de woonwijken 

Dit verkeersplan kwam op volgende manier tot stand: op basis van meldingen en suggesties van burgers over onaangepast rijgedrag, aangevuld met objectieve verkeerstellingen en snelheidsmetingen, brachten we de problematiek in kaart. Dat resulteerde in een totaalaanpak die ervoor zorgt dat het eenzijdig voorzien van maatregelen in één straat of wijkdeel niet zou leiden tot een verschuiving van het probleem aan andere straten of wijkdelen.

Nu komen we dus met een voorstel van allerhande maatregelen binnen Genk-Centrum. Een voorstel dat we graag met jullie willen bespreken via dit digitaal participatieplatform en via een aantal contactmomenten. Iedereen wordt uitgenodigd om feedback te geven op de verschillende voorstellen maar kan ook zelf nieuwe ingrepen suggereren.

 

 

Deel op facebook
Deel op twitter