Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Lucien Londotstraat

Beschrijving

Ter hoogte van feestzaal Laila wordt voorgesteld de reeds aangelegde knip effectief in dienst te stellen. Hierdoor wordt de wijk Zwartberg-Noord 100% gevrijwaard van sluipverkeer en wordt het doorgaand verkeer afgeleid naar het nieuwe knooppunt Torenlaan dat hiervoor werd ontwikkeld.