Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Guillaume Lambertlaan-Wandelstraat 

Beschrijving

De wijk Driehoeven takt op maar liefst 6 plaatsen aan op de Guillaume Lambertlaan. Aangezien elk kruispunt een potentieel gevaarlijk punt is, wordt voorgesteld om het aantal kruispunten sterk te verminderen. Rekening houdend met structuur van de wijk en de logische rijroutes worden verschillende afsluitingen voor autoverkeer voorzien, waarvan het kruispunt van  de Guillaume Lambertlaan en de Wandelstraat er eentje is.

De Wandelstraat behoudt éénaansluiting ter hoogte van de Hulshagenstraat en de ingewikkelde wegenstructuur wordt vereenvoudigd waardoor het groen plein beter tot zijn recht komt en de ontsluiting leesbaarder en veiliger wordt