Terug naar overzicht

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Op zeven verschillende locaties in Genk-Noord stellen we voor om over te gaan tot een afsluiting voor het autoverkeer. 

Deze voorstellen werden reeds ingediend