Resultaten Genk-Midden

Voor het verkeersplan Genk-Midden verzamelden we ideeën via fysieke participatiemomenten en het dit online platform.  In totaal registreerden we zo'n 250 interacties, die aanleiding gaven tot 32 bijkomende oplossingen.

Elk voorstel werd met de nodige aandacht behandeld. De leidende handvatten om voorstellen al dan niet te weerhouden, zijn:

  • het meerjarenplan en de beleidsdoelstellingen
  • het drieluik dat de doelstelling van het verkeersplan omvat:
    verkeersveiligheid - woonkwaliteit - ruimte voor duurzamere verplaatsingen

Het uiteindelijke resultaat is een verkeersplan waar 54 aanpassingen een oplossing bieden voor de uitdagingen van Genk-Midden.

Het totaal overzicht van alle aanpassingen voor Genk-Midden vind je hier.